Search found 1503 matches

by Arsacjusz
15 Aug 2020, o 16:38
Forum: Trybunał Koronny
Topic: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Replies: 9
Views: 1078

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Dziękuję za odpowiedź. Zamykam rozprawę.
Arsacjusz Arped
przewodniczący składu orzekającego
by Arsacjusz
12 Aug 2020, o 13:52
Forum: Trybunał Koronny
Topic: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Replies: 9
Views: 1078

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Stwierdzam, że oskarżony Michaił von Hippogriff-Vovkulak (AG737), pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie zajął pierwszego stanowiska w sprawie. Chciałbym zadać poniższe pytania Podprefektowi Generalnemu Alexandrowi Rose (AH065), któremu udzielono pełnomocnictwa do podejmowania czynności procesowych...
by Arsacjusz
5 Aug 2020, o 21:19
Forum: Trybunał Koronny
Topic: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Replies: 9
Views: 1078

Re: K 10/20 Korona vs Michaił von Hippogriff-Vovkulak

Otwieram rozprawę . Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Michaiła von Hippogriffa-Vovkulaka (AG737) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli do ...
by Arsacjusz
5 Aug 2020, o 21:15
Forum: Trybunał Koronny
Topic: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
Replies: 7
Views: 985

Re: K 9/20 Korona vs Taddeo von Hippogriff-Piccolomini

Otwieram rozprawę . Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) wzywam oskarżonego Taddea von Hippogriffa-Piccolominiego (AG864) do zajęcia pierwszego stanowiska w sprawie w ciągu trzech dni od dnia otwarcia rozprawy, czyli ...
by Arsacjusz
4 Apr 2020, o 00:32
Forum: Wnioski związane z obywatelstwem
Topic: Wniosek o nadanie obywatelstwa
Replies: 3
Views: 506

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Ja, Arsacjusz Arped, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Baridasu, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; Że będę wspierał Królestwo i Jego prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspie...
by Arsacjusz
31 Mar 2020, o 22:26
Forum: Wnioski związane z obywatelstwem
Topic: Wniosek o nadanie obywatelstwa
Replies: 3
Views: 506

Wniosek o nadanie obywatelstwa

Zwracam się z uprzejmą prośba o nadanie obywatelstwa baridajskiego.

Arsacjusz Arped
by Arsacjusz
16 Sep 2019, o 21:20
Forum: Prefektura Generalna
Topic: Zawiadomienie
Replies: 8
Views: 2657

Re: Zawiadomienie

Zawiadomienie zostało przyjęte. Prefektura Generalna przeprowadzi odpowiednie postępowanie sprawdzające.
by Arsacjusz
31 Aug 2019, o 11:46
Forum: Wnioski inne
Topic: Wniosek o wydalenie cudzoziemca
Replies: 2
Views: 694

Wniosek o wydalenie cudzoziemca

Królewskie Miasto Almera, 31 sierpnia 2019 roku http://fc.sarmacja.org//images/icons/herby/herb_prefektura.png PREFEKT GENERALNY Arsacjusz Arped JKM Piotr III Łukasz Książę Sarmacji Pałac Książęcy M00001 Książęce Miasto Grodzisk Wasza Książęca Mość, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudn...
by Arsacjusz
30 Aug 2019, o 12:16
Forum: Polityka, zagranica
Topic: ZJAZD 2019 - JUŻ ZAKLEPANE
Replies: 43
Views: 4309

Re: ZJAZD 2019 - JUŻ ZAKLEPANE

Sytuacja pod kontrolą.

Go to advanced search