Search found 191 matches

by Shostakovich
14 Oct 2019, o 09:17
Forum: Archiwum spraw zwykłych
Topic: ⚠ Ca 1/19: Piastowski przeciwko Joe, apelacja
Replies: 12
Views: 3065

Re: Ca 1/19: Piastowski przeciwko Joe, apelacja

Trybunał Koronny w składzie: • ATK Michaił von Hippogriff-Vovkulak, przewodniczący, • JKM Piotr III Łukasz, • ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff, rozpoznawszy sprawę apelacyjną o sygnaturze Ca 1/19, do sprawy karnej C 1/19, wszczętą na wniosek oskarżyciela Jaśnie Wielmożnego Adama Jerzego Piastowsk...
by Shostakovich
20 Sep 2019, o 17:32
Forum: Archiwum spraw zwykłych
Topic: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi
Replies: 8
Views: 2374

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Na podstawie art. 28. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym jako przewodniczący Składu Orzekającego postanawiam zamknąć rozprawę z powodu przyznania się oskarżonego do winy w jego stanowisku w rozprawie ogłoszonym w należytym terminie. Wyrok w sprawie zapadnie po naradzie Składu Orzekające...
by Shostakovich
13 Sep 2019, o 19:40
Forum: Archiwum spraw zwykłych
Topic: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi
Replies: 8
Views: 2374

Re: K 15/19: Korona przeciwko Filipowi von Sarmowi

Na podstawie art. 17. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym: Otwieram rozprawę w postępowaniu karnym oznaczonym sygnaturą K 15/19, a także na podstawie art. 18. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym wzywam oskarżonego do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termi...
by Shostakovich
8 Sep 2019, o 12:50
Forum: Prawo Wojskowe
Topic: Rozkaz Hetmana Nr 197/19
Replies: 16
Views: 1592

Re: Rozkaz Hetmana Nr 197/19

Rekrut Michaił von Hippogriff-Vovkulak melduje się po komplikacjach z dostępem do forum.
by Shostakovich
8 Sep 2019, o 09:57
Forum: Zgromadzenie Krajowe (Saviuna)
Topic: Projekt nowelizacji kilku art. Konstytucji
Replies: 19
Views: 1734

Re: Projekt nowelizacji kilku art. Konstytucji

KARTA DO GŁOSOWANIA: Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4 Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [baron] 2 ZA Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 Severin von Verwaltung (AG763) [baron] 2 + 1 = 3 G...
by Shostakovich
6 Sep 2019, o 16:23
Forum: Konkursy i plebiscyty
Topic: Konkurs na znaczek-17 rocznica Książęcych Sił Zbrojnych
Replies: 14
Views: 2222

Re: Konkurs na znaczek-17 rocznica Książęcych Sił Zbrojnych

Ja, Minister Spraw Wewnętrznych, po zapoznaniu się z wynikiem głosowania komisji rozstrzygającej konkurs na znaczek z okazji XVII rocznicy Książęcych Sił Zbrojnych: 1. Postanawiam, zgodnie z decyzją wynikłą poprzez niejawne głosowanie komisji rozstrzygającej, wybrać zwycięzcę konkursu na znaczek z ...
by Shostakovich
4 Sep 2019, o 17:46
Forum: Konkursy i plebiscyty
Topic: Konkurs na znaczek-17 rocznica Książęcych Sił Zbrojnych
Replies: 14
Views: 2222

Re: Konkurs na znaczek-17 rocznica Książęcych Sił Zbrojnych

Szanowni Państwo, jako organ przewodniczący konkursowi na znaczek wraz z Jaśnie Oświeconym Wiceministrem wybraliśmy poniższy skład komisji: ⋅  Poważany Michaił von Hippogriff-Vovkulak, Minister Spraw Wewnętrznych, ⋅  Jaśnie Oświecony Marek von Thorn-Chojnacki, Wiceminister Spraw...
by Shostakovich
3 Sep 2019, o 18:30
Forum: Gospodarka
Topic: Sprawozdanie budżetowe - sierpień 2019
Replies: 0
Views: 3690

Sprawozdanie budżetowe - sierpień 2019

Szanowni Państwo, Minister Spraw Wewnętrznych w dniu dzisiejszym ogłasza sprawozdanie budżetowe za sierpień 2019 roku w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku. 1. Wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych na podstawie Rozporządzenia Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy pańs...
by Shostakovich
31 Aug 2019, o 19:41
Forum: Kultura, sport, gospodarka
Topic: [Szachy] Turniej o Puchar marszałka Sarmacji
Replies: 25
Views: 3418

Re: Turniej o Puchar marszałka Sarmacji

Zgłaszam się do turnieju. Reprezentuję Królewskie Miasto Angemont.
by Shostakovich
30 Aug 2019, o 15:42
Forum: Przywitaj się
Topic: Dzień dobry!
Replies: 5
Views: 899

Re: Dzień dobry!

Dobry. Zapraszam do Książęcych Sił Zbrojnych i do Tygodnika Razuryjskiego, a także do odwiedzenia Królestwa Hasselandu!

Go to advanced search