Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Forum rules
Image
Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by GFvH »

Królewskie Miasto Almera, 7 marca 2020 roku

Prefektura informuje, że z racji upłynięcia terminu na złożenie zażalenia wyrok w sprawie K 1/20 został wykonany.

Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

Ze względu na złamanie art. 44. ust. 1. pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości poprzez spamowanie artykułami na stronie głównej Sarmacji, postanowiono ukarać Maria Lichowska II karą grzywny w wysokości 2500 libertów. Artykuły, zostały ukryte ze strony głównej.

Linki do artykułów:
https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12026/0
https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12023/0
https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12024/0

Karę wykonano automatycznie. Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.
Do wiadomości: @GFvH,
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by GFvH »

Sygn. akt PG Ds 2.2020
Królewskie Miasto Almera, 30 marca 2020 roku

Image
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Gustaw Fryderyk von Hippogriff— Prefekt Generalny — działając z urzędu w sprawie posługiwania się więcej niż jedną tożsamością w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (tj. czyny z art. 40 ust. 1 pkt. 3 k.s.) przez Bartłomieja Urlicha von Sarma(AH083) poprzez tantiemowanie swoich artykułów z innych kont i przelewanie pieniędzy pomiędzy swoimi tożsamościami

p o s t a n a w i a

wszcząć postępowanie przygotowawcze wobec dostatecznie uprawdopodobnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo.

U Z A S A D N I E N I E

30 marca Prefektura powzięła informację o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Urlicha von Sarma (AH083) opisanego w art. 40, ust. 1, pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj. posługiwaniem się więcej niż jedną tożsamością w celu uzyskania korzyści majątkowych.Prefektura ustaliła następujące fakty:

1.Na podane konta:[AH009][AG901] [AH083] [AH089][AH085][AH083][AH084] logowano się wielokrotnie z tego samego urządzenia

2. Z konta AH083 przelewano pieniądze na konta: AH084, AH089

3. Z konta AH084 przelewano pieniądze na konta: AH083,

4. Z konta AH009 przelewano pieniądze na konta: AH083,

5. Z konta AG901 przelewano pieniądze na konta: AH083

6. Z większości kont "serduszkowano" wzajemnie wszelkie formy wypowiedzi celem uzyskania tantiemy.

Wobec takich wielokrotnych zdarzeń Prefekt Generalny postanowił wszcząć postępowanie przygotowawcze. Celem postępowania przygotowawczego będzie ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca karalność na podstawie art. 27 k.s.), a także ewentualne zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Image
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by GFvH »

Królewskie Miasto Almera, 8 kwietnia 2020 roku

Prefektura informuje, że z racji upłynięcia terminu na złożenie zażalenia wyrok w sprawie K 16/19 został wykonany. Zablokowane zostały wszystkie tożsamości Filipa von Sarma tj. AH057, AG939 i AH014.

Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by GFvH »

Sygn. akt PG Ds 02.2020
Królewskie Miasto Almera, 11 kwietnia 2020 roku

Image
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


P O S T A N O W I E N I E
o zamknięciu postępowania przygotowawczego

Gustaw Fryderyk von Hippogriff — Prefekt Generalny — po zapoznaniu się z aktami o sygnaturze sprawy PG Ds 02.2020

p o s t a n a w i a

zamknąć postępowanie przygotowawcze wszczęte z urzędu przeciwko panu Bartłomiejowi Urlichowi von Sarm (AH083) o posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (czyn z art. 40 ust. 1 pkt. 3 k.s) wobec skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.

U Z A S A D N I E N I E

30 marca 2020 roku Prefektura powzięła informacje o możliwości popełnienia czynu zabronionego przez Bartłomieja Urlicha von Sarma(AH083) oraz otworzyła postępowanie przygotowawcze, mające na celu sprawdzenie i zebranie dowodów przeciwko podejrzanemu.

Prefektura przeanalizowała dogłębnie sprawę i zgromadziła wystarczające dowody, aby złożyć akt oskarżenia do Trybunału Koronnego. Zamknięcie śledztwa ma na celu przejście postępowania karnego ze stadium przygotowawczego do stadium sądowego. Wniesienia aktu oskarżenia należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych godzin.

P O U C Z E N I E

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 2017 r. — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. 9186) obywatel może złożyć na ręce przewodniczącego Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej.

(—) Gustaw Fryderyk von Hippogriff

Image
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Alexander Rose »

Prefektura informuje, że ze względu na prośbę właściciela postanowiono zablokować konto AH136.

(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Image
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Alexander Rose »

Prefektura informuje, że w związku z Oświadczeniem Rady Ministrów ws. kryptowalut, ukryto linki dające możliwość przekierowania na realną platformę blockchainową, oraz inne dane umożliwiające skorzystanie z kryptowaluty.

(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Image
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Alexander Rose »

Prefektura informuje, że z racji upłynięcia terminu na złożenie zażalenia, wyrok w sprawie K 2/20 został wykonany. Zablokowano wszystkie konta należące do Bartłomieja Urlicha von Sarma, tj. AG901, AH009, AH083, AH084, AH085 i AH089.

(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Image
User avatar
Alexander Rose
Posts: 109
Joined: 20 Feb 2020, o 14:46

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Alexander Rose »

Ze względu na złamanie art. 44. ust. 2. Kodeksu Sprawiedliwości, postanowiono ukarać Artura Jarowita (AH118) karą grzywny w wysokości 5000 libertów.

Materiały dowodowe:
https://www.sarmacja.org/cwirek/pokaz/29965
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f= ... 79#p333279
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f= ... 0&start=10

Karę wykonano automatycznie. Od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.
(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Image
User avatar
barthan
Posts: 283
Joined: 27 Oct 2019, o 19:25
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by barthan »

Na prośbę mieszkańca, identyfikującego się nr. AG969, zablokowane zostało konto o tym paszporcie, zaś odblokowano konto o numerze AF354.
(-) Grzegorz T. J. Czartoryski
Prefekt
Ktokolwiek robiący cokolwiek.
Minister Spraw Zagranicznych KS


Image
Locked

Return to “Prefektura Generalna”