Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Forum rules
Image
Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.
Locked
User avatar
Paulus Buddus
Posts: 2016
Joined: 16 Nov 2012, o 20:36
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera/Els

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Paulus Buddus »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 3 grudnia 2016r.
Na podstawie art 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, postanawiam o zatrzymaniu Alfreda Orzeszka (AG500 jak również AG501). Pan Orzeszek jest klonem pana Chatlińskiego i wątek zostanie dołączony jako dowód w sprawie.(—) Paulus hrabia Buddus
Image
Paulus Buddus h. Szczerbiec z historycznego rodu Elijczyków

Hrabia Urodzaju
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

Drodzy Sarmaci,
Szanowne Sarmatki,


w dniu dzisiejszym zostałem powołany przez Jego Książęcą Mość na urząd Prefekta Generalnego, w związku z brakiem poparcia Sejmu dla kandydatury Jaśnie Wielmożnego Alberta markiza Delimi-Liderskiego. Chciałbym podziękować Księciu za obdarzenie mojej skromnej osoby zaufaniem, jakie z całą pewnością jest niezbędne do powierzenia tak ważnej funkcji.

Stanowisko Prefekta Generalnego przez bardzo długi czas było dla mnie stanowiskiem - z punktu widzenia osoby nie tylko spoza tego środowiska, ale i Sarmacji w ogóle - nie tyle trudnym, co wymagającym. Osoba, której powierzono takie stanowisko, musi monitorować sytuację w Księstwie praktycznie codziennie, stale dbając o to, by jakość życia w Sarmacji była na "odpowiednim" poziomie. To nie jest praca dla każdego.

Przychodzi jednak czas, kiedy trzeba samemu podjąć to wyzwanie, nauczyć się czegoś nowego, czego nie mieliśmy okazji robić wcześniej. Ja, poza pełnieniem przez niewielki okres czasu funkcji Prefekta, nie zajmowałem się tą dziedziną sarmackiego życia "na co dzień". Tym trudniej więc mi będzie oswoić się z tym, jak to wszystko działa "od środka". Będę jednak dokładać wszelkich starań, by działać sprawnie, odpowiedzialnie i mądrze - i taką chciałbym widzieć Prefekturę zawsze. Nawet jeśli mi się nie uda, to przynajmniej będę wiedzieć, gdzie popełniłem błąd.
Liczę na owocną współpracę z Jego Książęcą Mością i każdym obywatelem sarmackim.

Z spraw bieżących: niedługo zostanie ogłoszony nabór do Prefektury. Będę poszukiwać 1-2 prefektów, którzy będą doglądać tego, co dzieje się w prowincjach, które swoich prefektów jeszcze nie mają, a w razie braku potrzeby powoływania jakiegokolwiek prefekta prowincjonalnego - działać w centrali. Szczegóły niebawem.

I to na razie tyle w tym początkowym oświadczeniu. Jestem otwarty na propozycje i pytania w kwestii działań oraz modelu działania Prefektury Generalnej, zachęcam do ich zadawania poprzez Pocztę Konną, kanał IRC #sarmacja oraz inne środki komunikacji.

Serdecznie pozdrawiam,
(—) Orjon baronet von Thorn-Surma,
Prefekt Generalny.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

Z powodu złożonej na moje ręce rezygnacji odwołałem dzisiaj z pełnionej funkcji Prześwietnego Paulusa hrabiego Buddusa. Dziękuję za współpracę i działanie na rzecz Księstwa Sarmacji!

Równocześnie informuję, iż wczoraj ogłosiłem nabór na stanowisko prefekta. Z powodu wyżej przedstawionej rezygnacji przyjmę na to stanowisko 2 osoby. Zachęcam do startu!
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 6 stycznia 2017 roku

Z uwagi na naruszenie art. 41. ust. 7. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku ("przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego"), w związku z art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku, Prefektura Generalna postanowiła usunąć naruszające w/w przepis fragmenty podpisu na Forum Centralnym Arsacjusza Arpeda [AF905]. Odstąpiono od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.
Poniżej treść przed edycją i treść poprawiona.

Treść przed edycją wrote:
TYTULARNY Cesarz Baridasu

Arsacjusz I Piękny

K+N+B 2017


Treść poprawiona wrote:
Arsacjusz I Piękny

K+N+B 2017


(—) Orjon baronet von Thorn-Surma,
Prefekt Generalny.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

W dniu dzisiejszym powołani zostali nowi prefekci: Czcigodny Ignacy baron Popow-Chojnacki oraz Szanowna Carmen Laurent. Powierzyłem także temu pierwszemu prefektowi funkcję Podprefekta Generalnego.
Akt w DP.
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 8 stycznia 2017 roku

Z uwagi na naruszenie art. 41. ust. 7. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku ("przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego"), w związku z art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku, Prefektura Generalna postanowiła usunąć naruszające w/w przepis fragmenty podpisu na Forum Centralnym Emila Potockiego [AF632]. Odstąpiono od wniesienia aktu oskarżenia do Trybunału Koronnego.
Poniżej treść przed edycją i treść poprawiona.

Treść przed edycją wrote:Emil Potocki, król Sclavinii o najczęściej usuwanym przez Prefekturę podpisie w dziejach.


Treść poprawiona wrote:Emil Potocki


(—) Orjon baronet von Thorn-Surma,
Prefekt Generalny.
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 13 stycznia 2017 roku

Z uwagi na naruszenie art. 41. ust. 7. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku ("przywłaszczanie sobie herbu, władztwa nad terenami Sarmacji, tytułu arystokratycznego, szlacheckiego, tytułu przynależnego Księciu Sarmacji i Królowi Baridasu, księcia-seniora Sarmacji, tytułów przynależnych każdoczesnemu namiestnikowi Prowincji lub Kraju Koronnego, tytułów nadawanych przez Księcia lub namiestnika Prowincji lub Kraju Koronnego"), w związku z art. 7. ust. 2. Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 roku, Prefektura Generalna postanowiła usunąć naruszające w/w przepis fragmenty podpisu na Forum Centralnym oraz w systemie DSG Arsacjusza Arpeda [AF905]. W związku z wcześniejszym naruszeniem przepisów prawa, Prefektura postanowiła skierować akt oskarżenia do Trybunału Koronnego.
Poniżej treść przed edycją i treść poprawiona.

Treść przed edycją wrote:
Arsacjusz I Piękny, Króliczek Baridasu, dyrektor Głosu Pustego ds. Przeciwdziałania Niegodziwym Działaniom Prefektury

K+N+B 2017


Treść poprawiona wrote:
Arsacjusz I Piękny, dyrektor Głosu Pustego ds. Przeciwdziałania Niegodziwym Działaniom Prefektury

K+N+B 2017


(—) Orjon baronet von Thorn-Surma,
Prefekt Generalny.
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Orjon »

Drodzy Sarmaci,
Uprzejmie informuję, iż w dniach 30 stycznia - 12 lutego będę na urlopie. Nie zamierzam w jego trakcie zaglądać do mikronacji w ogóle, tak więc wszelkie sprawy w Prefekturze będzie rozpatrywać Podprefekt Generalny, Czcigodny Ignacy baron Popow-Chojnacki. On też odpowiadać będzie za Prefekturę jako całość.

W razie pilnych potrzeb czy pytań będę do dyspozycji poprzez inne kanały komunikacji, ale nie przez IRC - nie będę na nim dostępny.

Z wyrazami estymy,
Orjon bnt von Thorn-Surma
Prefekt Generalny
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 21 stycznia 2017 roku


Z uwagi na liczne, nieodpowiednie posty w tym wątku, Prefektura postanawia o trzydniowym osadzeniu w więzieniu Laurencjusza Ma Hi at Aterę (AF766) oraz Otto von Spee-Asketil (AG243) na podstawie na art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości Księstwa Sarmacji z dnia 26 października 2010 r. (poz. 5833, Dziennik Praw Księstwa Sarmacji) ("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia.")

Posty, które zdaniem Prefektury naruszyły zasady określone w powyższym artykule:
Post Otto von Spee-Asketil - nr 1
Post Otto von Spee-Asketil - nr 2
Post Otto von Spee-Asketil - nr 3
Post Laurencjusza Ma Hi at Atery - nr 1
Post Laurencjusza Ma Hi at Atery - nr 2
Post Laurencjusza Ma Hi at Atery - nr 3
Post Laurencjusza Ma Hi at Atery - nr 4


Poucza się, iż od decyzji Prefektury możliwe jest odwołanie do Trybunału Koronnego w ciągu 7 dni od wydania decyzji.


Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 29 stycznia 2017 roku


W porozumieniu z właścicielem konta o identyfikatorze AG542 konto zostało zablokowane ze względu na posiadanie przez właściciela innego konta o takich samych danych osobowych. Rejestracja dwóch kont nastąpiła w drodze pomyłki.


Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
Locked

Return to “Prefektura Generalna”