Decyzje i komunikaty Prefektury

Organ ścigania
Forum rules
Image
Wszelkie objawy spamu w dziale Prefektury Generalnej są nietolerowane. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub stroną wniosku/zawiadomienia — nie komentuj go. Przed złożeniem wniosku/zawiadomienia zapoznaj się z zasadami.
Locked
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 1 lutego 2017 roku


Z uwagi na umieszczanie nieodpowiednich postów w dziale urzędowym Prefektury Generalnej i wypowiadanie się w zawiadomieniu bez poprzedniej konsultacji z prefektem rozpatrującym, a dokładniej w tym wątku, Prefektura postanawia o ukaraniu Roberta Janusza von Thorn (A0062 ) oraz Siergiusza Asketila (AF170) grzywną w wysokości 5000Ⱡ na podstawie na art. 44 ust. 2 z zastrzeżeniem artykułu 32 Kodeksu Sprawiedliwości Księstwa Sarmacji z dnia 26 października 2010 r. (poz. 5833, Dziennik Praw Księstwa Sarmacji - tekst niejednolity) ("Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia.")

Nieodpowiednie posty powyższych osób zostały wydzielone i znajdują się tutaj.




Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 8 lutego 2017 roku

Prefektura Generalna na podstawie Art. 40 ust. 1, pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. ("posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej") informuje o zablokowaniu konta Andrzej von Mucha (AG550), którego właścicielem jest Tymoteusz Wrigley (AG543). Prefektura Generalna odstępuje od wniesienia aktu oskarżenia zważając na przyznanie się do winy i krótki czas zamieszkania oskarżonego. Kwotę z konta zablokowanego (1308,33Ⱡ) przelano na konto Rady Ministrów.




Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 15 lutego 2017 roku

Prefektura Generalna na podstawie Art. 40 ust. 1, pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. ("posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej") informuje o zablokowaniu konta Calvo Violador (AF932), którego właścicielem jest John Corvin-Mickey (AF748). Prefektura Generalna odstępuje od wniesienia aktu oskarżenia zważając na przyznanie się do winy oskarżonego. Kwotę z konta zablokowanego (1594.02Ⱡ) przelano na konto Rady Ministrów.




Prefekt Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 20 lutego 2017 roku

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 7 marca 2014 (Dz.P., poz. 6411) postanawia o zablokowaniu konta-klona Pawła Zanika, który posługuje się tożsamością: Szymek Szybownik (AG557).

Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 23 lutego 2017 r.


Prefektura Generalna na podstawie art. 6 Ustawy o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz. P., poz. 4993) postanawia o zatrzymaniu Pawła Płaty (AG533) w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego, a mianowicie Art. 40, ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. (Dz. P., poz. 5833) ("posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej). Kontem, które założył Paweł Płata jest: Von Von (AG560). Zlekceważył on prośbę o wyjaśnienie, tłumacząc rejestrację konta słowami "Tak sobie". Dodatkowo złożył wniosek o dofinansowanie na drugim koncie, wprowadzając w błąd funkcjonariuszy publicznych.

Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy Popow-Chojnacki
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

Drodzy Sarmaci i Drogie Sarmatki!

Jest mi niezmiernie miło ogłaszając ten komunikat jako Prefekt Generalny. Cieszę się, że mogę pełnić ten zaszczyt i zasiąść w poczcie Prefektów Generalnych Księstwa Sarmacji. Dnia dzisiejszego, a właściwie wczorajszego zostałem oficjalnie wybrany przez Sejm Księstwa Sarmacji na funkcję Prefekta Generalnego. Abym został powołany na tę funkcję musiałem zdobyć dwanaście głosów i właśnie tyle zdobyłem. Głosowanie odbyło się tutaj, zaś tutaj można znaleźć akt mojego powołania. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspierali i nie pozwolili zrezygnować, bo tak - rozważałem taką możliwość.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Orjonowi von Thorn-Surmie — byłemu Prefektowi Generalnemu, który dał mi szansę uczyć się przy swoim boku i powierzył mi funkcję jaką jest Podprefekt Generalny. Nasza współpraca była bardzo pomyślna, a właściwie to nadal jest - chociaż już nie na linii "zawodowej".

W dniu dzisiejszym powołałem na funkcję Podprefekta Generalnego Panią Carmen Laurent. Moja decyzja jest przemyślana. Carmen ostatnio jest bardzo zaangażowana w pracę Prefektury Generalnej, moim zdaniem nabyła już odpowiednie doświadczenie do pełnienia tejże funkcji. W dodatku wszelkie jej decyzje są przemyślane i dogłębnie analizowane, co osobiście sobie bardzo cenie w działalności Prefektury Generalnej. Niedługo również otworzę rekrutację na stanowisko Prefekta.

Chciałbym z całego serca podziękować osobom, które mi zaufały i jako Posłowie na Sejm wyrazili głos opowiadający się za moją kandydaturą. Całkowicie rozumiem to, że wystąpiły sprzeciwy, wątpliwości co do mojej osoby, jako osoby radyklanej. Mimo to postaram się nie zawieść nikogo i pełnić funkcję na tyle dobrze, na ile pozwala mi mój charakter i doświadczenie.


Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy bar. Popow-Chojnacki

Image
User avatar
Ignacy
Posts: 1041
Joined: 6 Jul 2015, o 12:17
Gadu-Gadu: 0

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Ignacy »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 6, ust. 4 Ustawy o Prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz. P., poz. 4993) Prefektura w związku ze złożonymi wyjaśnieniami uzupełniającymi, postanawia o nie wnoszeniu aktu oskarżenia do Trybunały Koronnego i zwalnia z aresztu Pawła Płatę (AG533). Konto klon, utworzone przez ową osobę zostało zablokowane.

Prefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Ignacy bar. Popow-Chojnacki

Image
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 25 lutego 2017 roku

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 7 marca 2014 (Dz.P., poz. 6411) postanawia o zablokowaniu konta-klona Pawła Zanika, który posługuje się tożsamością: Sławomir von Weiss(AG561).
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 1 marca 2017 roku

Prefektura Generalna informuje o zablokowaniu starego konta mieszkańca - Peter West(AF852), którego właścicielem jest Peter West (AF958).




Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Post by Joanna Izabela »

DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna informuje o zablokowaniu starego konta mieszkańca - Dawid Jakóbczyk, którego właścicielem jest Jacek Gmoh.




Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Locked

Return to “Prefektura Generalna”