Page 8 of 16

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 26 Apr 2017, o 16:43
by Joanna Izabela
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 lkwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna wykonując Postanowienie Księcia Sarmacji w sprawie wydalenia cudzoziemca z dnia 7 marca 2014 (Dz.P., poz. 6411) postanawia o zablokowaniu konta-klona Pawła Zanika, który posługuje się tożsamością: Adamus Flis(AG601).
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 26 Apr 2017, o 17:29
by Joanna Izabela
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Prefektura Generalna informuje o zablokowaniu starego konta mieszkańca - Kacper Chatliński, którego właścicielem jest DjkCezarowcy von Fryssau.
Podprefekt Generalny Księstwa Sarmacji
(—) Carmen Laurent

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 26 May 2017, o 23:08
by Albert
Drodzy Sarmaci,

Zgodnie z treścią postanowienia, odblokowane zostało konto Torkana Ingawaara (AF655).

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 8 Aug 2017, o 13:36
by Albert
Drodzy Sarmaci,

Informuję, iż złożyłem na ręce JKM Tomasza Ivo Hugona rezygnację z piastowanego urzędu Prefekta Generalnego. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te trzy miesiące, a w szczególności baronetessie Carmen Laurent za wszelką okazaną pomoc.

(—) Albert markiz Felimi-Liderski,
Prefekt Generalny.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 12 Aug 2017, o 16:52
by Joanna Izabela
Na podstawie art 6 ust. 2 Ustawy o prefektach, ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, postanawiam o zatrzymaniu Adriena Eryka Esjara Józefa Alatriste (AE726)

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 12 Aug 2017, o 19:34
by Joanna Izabela
DECYZJA PREFEKTURY
z dnia 12 sierpnia 2017 rokuZe względu na negowanie decyzji funkcjonariusza publicznego, związane z wielokrotnym zamieszczaniem wypowiedzi o podobnej treści, Prefektura postanawia o ukaraniu Torkana Ingawaara (AF655) grzywną w wysokości 3000Ⱡ na podstawie na art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości Księstwa Sarmacj tj "Zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech dni jest zachowanie w miejscu publicznym, jakiego wśród konkretnych okoliczności, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy, nie należało się spodziewać, wywołujące lub mogące wywołać oburzenie ze strony otoczenia."

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 28 Aug 2017, o 20:16
by Joanna Izabela
W dniu dzisiejszym powołałam Otto von Spee-Asketila na stanowisko prefekta. Powierzyłam mu także funkcję Podprefekta Generalnego

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 5 Nov 2017, o 18:24
by Joanna Izabela
W dniu dzisiejszym powołałam Vanderleia Boubouline-à-la-Triste na stanowisko prefekta.

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 8 Feb 2018, o 22:30
by OvS
Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o prefektach Prefektura postanawia o wymierzeniu kary 7 dni więzienia Walerianowi von Moscow (AG593) za naruszenie art. 44 ust. 1 Kodeksu Sprawiedliwości.

Prefektura poucza, że od decyzji prefekta o wymierzeniu kary można odwołać się w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.

(–) Otto von Spee-Asketil
Prefekt Generalny

Re: Decyzje i komunikaty Prefektury

Posted: 16 Mar 2018, o 14:50
by rybczak
W dniu dzisiejszym powołałem Krzysztofa Czuguł-Chana oraz Alberta Felimi-Liderskiego na stanowisko prefekta. Jednocześnie powierzyłem diukowi Czuguł-Chanowi obowiązki Podprefekta Generalnego.

(–) Paviel Gustolúpulo
Prefekt Generalny