Dziękczynienie za 18 lat Sarmacji

Post Reply
Adalbertus Pronobis
Posts: 108
Joined: 5 Jul 2019, o 15:03

Dziękczynienie za 18 lat Sarmacji

Post by Adalbertus Pronobis »

W katedrze św. Dominika w Teplicach, biskup pomocniczy diecezji Teplickiej, Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini sprawował uroczystą celebrę dziękczynną w intencji Księstwa Sarmacji. Zanim rozpoczęła się uroczystość odegrano hymn Księstwa i powitano przybyłych gości.Słowo powitania skierował przewodniczący celebrze, biskup Adalbertus:


Wasza Książęca Mość!
Szanowni Goście!

Katedra Teplicka, która obecnie stanowi centrum życia religijnego Księstwa Sarmacji z racji statusu Katedry Prymasa Księstwa Sarmacji, ma zaszczyt gościć Was na uroczystości z okazji 18 rocznicy powstania Księstwa Sarmacji. To wielka radość, że można Bogu podziękować za 18 lat istnienia naszego państwa. Dlatego w duchu wdzięczności chcemy prosić Boga, aby nadal miał w opiece naszą mikronację


Po powitaniu odśpiewano pieśń z akompaniamentem orkiestry.W tym czasie kapłan okadził ołtarz.

Image

Części stałe, czyli Kyrie, Gloria, Sanctus i Agnus Dei wykorzystano z Missa de Angelis i wykonywał je chór katedralny Dominicantare.W czasie celebry, kazanie wygłosił Ekscelencja Adalbertus:

Umiłowani w Panu!
W Biblii słyszymy słowa, "Radujcie się bracia w Panu, powtarzam radujcie się". Te słowa stają się dziś naszym mottem, ponieważ radujmy się, że nasz kraj obchodzi swoje 18 urodziny, można powiedzieć, osiąga pełnoletność. To skłania nas do refleksji nad losem naszej mikronacji, naszego obywatelstwa i zadania pytania co w ciągu tych osiemnastu lat udało się nam zrobić, aby Księstwo Sarmacji stało się domem nie tylko naszym, ale dla każdego kto odwiedza nasze progi. Odwołam wie ze swojego punktu widzenia, gdyż jestem zaledwie 8 miesięcy wśród was, ale myślę, że pod względem relacji z Państwem Kościelnym Rotrysjkim udało się w tym czasie zrobić naprawdę dużo.
Kiedy przybyłem do Sarmacji jako opat Teplicki, nie wiedziałem jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, wśród innych ludzi, a jednak osób, z którymi jestem związany, czyli rodem von Hippogriff. Jednakże udało się podnieść, powiększyć stosunku z Kościołem Rotryjskim czego przejawem jest fakt utworzenia diecezji Teplickiej, a nawet powstania prymasostwa w Teplicach. Tym samy, chyba pierwszy raz w historii Księstwa, w Sarmacji swoją działalność duszpasterską prowadzi dwóch biskupów, w tym związany z Księstwem od początku, biskup Taddeo, nasz ukochany prymas, którego serdecznie pozdrawiamy. To wielkie wyróżnienie Stolicy Apostolskiej dla naszego Księstwa i za to chcemy podziękować Bogu.
Księstwo Sarmacji posiada dwa duchowe płuca: działalność Kościoła Rotryjskiego oraz Kościoła Diuczej Wiary. Pozwólcie, że zwrócę się do nich. Kochani! Istniejemy w Księstwie razem, działamy razem. Różnimy się poglądami, często bardzo poważnymi, ale to z naszej siły, z nas Księstwo czerpie swoją duchową moc. Dlatego potrzebny jest dialog, międzywyznaniowy dialog, abyśmy dbali wspólnie o dobro Księstwa. Tworzymy jedność w różnorodności i to jest bogactwo naszej bytności. Wasza Powaga, odpowiednik naszego Boga, to jedna i ta sama istota, bo Bóg jest powagą wszystkich rzeczy, które stworzył. Chcę Wam podziękować, po prostu za to, że jesteście i staracie się o dobro naszej mikronacji.
Kończąc chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyliście na wspólną modlitwę. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu i każdy z nas ma za co dziękować innym. Niech zatem Wszechmogący Bóg ma w opiece całe nasze Państwo, naszą ukochaną mikronację. Niech nam żyje Sarmacja nie 100, nie 200 lat, ale zawsze, aby nigdy nie upadła. A sobie i wam życzę, abyśmy jeszcze bardziej dbali o dobro Księstwa Sarmacji.


Po wygłoszonym słowie, biskup wraz z asystą powrócił do zakrystii.


Po zakończonej celebrze zabiły dzwony katedry:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dMDY9Pot30k&t=24s[/youtube]
Ksiadz Biskup Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini
Prymas Cesarstwa Bizantyjskiego
Biskup pomocniczy Diecezji Teplice
Prefekt Kongregacji ds. Kościoła i Duchowieństwa
Protonotariusz Apostolski w Rotrii
Image
Post Reply

Return to “Katedra p. w. św. Dominika”