Page 1 of 1

Nadania i nobilitacje - 14. rocznica Starosarmacji

Posted: 26 Aug 2017, o 21:27
by Hugo
My, Tomasz Ivo Hugo,

pan w Grodzisku, książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Sclavinii, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,


z okazji 14. rocznicy powstania Starosarmacji za aktywność oraz całą działalność w Prowincji, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy trud włożony w to, aby nasza wspólna Prowincja wciąż żyła i się rozwijała nadajemy:


po 1 wsi lennej otrzymują:

 1. Zbyszko Gustolúpulo,
 2. Prokrust Zombiakov,
 3. Laurencjusz Ma Hi at Atera,
 4. Yennefer von Witcher,
 5. Magnum von Graudenz,
 6. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 7. Mateusz von Thorn-Chojnacki,
 8. Bartek Staniszczak,
 9. Peter West,
 10. Baszar Svensson at Atera;

po 2 wsie lenne otrzymują:

 1. Krzysztof von Thorn-Macak,
 2. Leszek de Ruth,
 3. Julian Fer at Atera;

po 3 wsie lenne otrzymują:

 1. Jan Grimknur,
 2. John Rasmusen;

po 4 wsie lenne otrzymują:

 1. Robert von Thorn,
 2. Henryk von Thorn-Leszczyński,
 3. Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser,
 4. Patryk Vindsor;

po 5 wsi lennych otrzymują:

 1. Paviel Gustolúpulo,
 2. Orjon von Thorn-Surma;

6 wsi lennych otrzymuje:

 1. Krzysztof Czuguł-Chan.

W związku z powyższymi nadaniami, Patryk Vindsor został zaliczony w poczet szlachty i wyniesiony do godności kawalera.

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:
 1. Jan Grimknur otrzymuje tytuł barona.
 2. Orjon von Thorn-Surma otrzymuje tytuł wicehrabiego.

W związku z powyższymi nadaniami, John Rasmusen zostaje zaliczony w poczet arystokracji i wyniesione do godności hrabiego.

W związku z powyższymi nadaniami, Pavielowi Gustolúpulo obok tytułu diuka, przynależy tytuł barona.

W związku z powyższymi nadaniami, Henrykowi von Thorn-Leszczyńskiemu obok tytułu księcia seniora, przynależy tytuł hrabiego.


Image


Image

Spisano w Grodzisku, dn. 26 sierpnia AD 2017