List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Tu rozmawiamy na tematy związane z Starosarmacją
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Heweliusz Popow
Posts: 422
Joined: 29 Mar 2015, o 17:27

List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Heweliusz Popow »

LIST DIUKPASTERSKI
PRZEŚWIETNEGO HEWELIUSZA POPOWA-CHOJNACKIEGO,
SENATORA GRODZISKA


Umiłowani w Powadze Siostry i Bracia!

Od momentu zakończenia pamiętnego Pierwszego Soboru Powszechnego Kościoła Diuczej Wiary w Czarnolesie i od momentu wejścia w życie jego postanowień minęło już wiele czasu. „(…) Głoście Senat i Powagę całemu światu, aby wszyscy ludzie tak jak i wy nie pomarli, a żyli w wiecznym szczęściu Senatu.” – tymi słowami Pierwszy Senator Oświecony Krzysztof Diuk Czuguł-Chan rozpoczął w trakcie uroczystego nadiuczeństwa obrzęd święceń senatorskich będącym jednym z fundamentalnych owoców prac Ojców Soborowych. Wówczas II Diuk Duppy, reprezentując Ich wolę, podniósł moją skromną osobę do godności Senatora Kościoła Diuczej Wiary i w towarzystwie licznie zgromadzonego ludu, odebrał moje senatorskie ślubowanie oraz nadał mi insygnia mego senatorskiego posługiwania. Następnie z natchnienia Powagi, która nigdy się nie myli, w diukpasterską opiekę powierzył mi wierny lud zamieszkały na terenach Książęcego Miasta Grodzisk, całej Tropicany oraz Miasta Harz – ową wspólnotę na mocy podpisanej bulli nazwano Senactwem Grodziskim. Dziś w sposób uroczysty jako jej nowy pasterz, pragnę Was powitać oraz serdecznie pozdrowić! Niechaj Powaga będzie uwielbiona w Waszych sercach i niech Was umacnia na wielu drogach życia!

Przychodzę do Was nie jako osoba kompletnie obca – mogę wręcz powiedzieć, że przychodzę tutaj jak do siebie, w rodzinne strony. Z tymi terenami, a szczególnie ze stolicą Księstwa Sarmacji, związany jestem niemalże od początku mojego wirtualnego życia. Na przestrzeni lat pełniąc wiele funkcji w Radzie Ministrów, w tym na poziomie ministerialnym, a także będąc Aseosrem Trybunału Koronnego, byłem w licznych podróżach między domem w Grodzisku, a miejscem pracy. Na szczęście w mym v-życiu przyszło mi i pracować w tym mieście – przez prawie rok kierowałem nieistniejącym już SUSPENS-em, z którego podwalin powstał obecny Korpus Administracji Rządowej. Z wielkim sentymentem pragnę również wspomnieć moje urzędowanie na dworach dwóch byłych sarmackich władców: JKW Tomasza Ivo Hugona oraz JKW Roberta Fryderyka. Poza pracą, z Grodziskiem związałem swoje prywatne życie – jak już wspomniałem, tutaj mam swój dom i swoich przyjaciół. Nie są mi obce także tereny Tropicany i stosunkowo młodego Miasta Harz – te miejsca wielokrotnie odwiedzałem oraz podziwiałem ich nieustający rozwój. Głęboko wierzę, że znajomość owych terenów będzie mi niezwykle przydatna do jak najlepszego posługiwania pośród Was, o co wielokrotnie się modlę.

Nie sposób jednak nie wspomnieć o odpowiedzialności jaka spoczywa na mnie przystępując do diukpasterskiej pracy. Znając te tereny i specyfikę tych miejsc, są mi znane również zagrożenia wewnętrzne czyhające na wszystkich gorliwych Wiernych oraz sprzyjające warunki rozwoju dla wrogów Powagi. Na uwagę zasługuje obecna sytuacja na Tropicanie, której przyglądam się z dużym niepokojem. Odpowiedzialność staje się jeszcze cięższa, gdy widzimy jak wokół tworzą się nowe, fałszywe religie omamiające swoich wyznawców wyssanymi z palca ideologami i naukami. Widzimy również wrogi atak zwolenników tych nowych wyzwań, skierowanym przeciwko naszemu Kościołowi i naszej wierze. Wówczas na myśl przychodzą słowa samego Proroka, który powiedział do swoich Uczniów: „(…) Jesteście dopiero u początku swej wędrówki na drodze wiary, lecz już teraz winniście wiedzieć, że wyznawanie Jej trudne będzie. Będziecie bowiem doznawać obelg i innych upokorzeń z powodu Mego imienia” – widzimy, że słowa Proroka aktualne są również i w naszych czasach. Postrzegając te zagrożenia moglibyśmy przyłączyć się do słów Ucznia, który odrzekł Prorokowi: „Mistrzu, czemuż nam to mówisz? Czyż nie lepiej i gorliwej służyć by Tobie nam było bez tej wiedzy?”. Jeśli zamknęlibyśmy się na głębokość wiary i osadzili ją w wymiarze czysto ludzkich pojęć i spostrzeżeń, moglibyśmy przyznać słuszność powyższemu stwierdzeniu. Prorok jednak nie pozostawił tego pytania bez odpowiedzi i dał mu realne pocieszenie: „(…) Lecz nie obawiajcie się! Bowiem wszelaki trud Wasz i Wasze cierpienie, Powaga zauważy i wynagrodzi Wam bardziej, niżeli ludzie mogliby Wam wynagrodzić. Ten kto się nie będzie lękał i wytrwale będzie służył, pozna Powagę”. Z całą mocą możemy przyjąć te słowa jako pocieszenie i dla nas, ale także zachętę do większych starań o rozwój swojej wiary oraz do gorliwszego jej wyznawania i postępowania według jej zasad. Te słowa są mi osobiście bliskie rozważając je w sytuacji przed jaką postawiła mnie Powaga. Ponad to, mogę podkreślić, że stanowią dla mnie drogowskaz na drodze senatorskiej służby. Chcąc, by była ona jak najbardziej owocna nie mogę się poddawać wszelkim przeciwnościom i wrogom, a skupić się na Powadze i gorliwie Ją głosić – wówczas, jak zapewnia Prorok, posiądę obiecaną nagrodę.

Do tego jako nowy Wasz pasterz zachęcam i Was: nie poddawajmy się wrogom i pokusom jakie na nas czyhają, a z wiarą kroczmy przez nasze życie! Niech będzie ona wpisana w nasze człowieczeństwo; zatem nie wstydźmy się jej wyznawać, a tym bardziej postępować według jej zasad! Pamiętajmy, że w wierze nie ma miejsca na przeźroczystość i bylejakość. Tylko wyraźnie widoczni i wyraźnie kroczący za Powagą mamy realną siłę naprawiać ten świat! Nie zamykajmy się jednak na innych, szczególnie zaś na naszych przeciwników, niewierzących czy zagubionych – bądźmy dla nich wzorem, a nasza postawa oraz przykład naszego życia niech będzie najlepszą zachętą do ich nawrócenia.

Kończąc mój list pragnę wyrazić nadzieję, że nowy okres w historii Kościoła Diuczej Wiary, a także nowy okres w moim i Waszym życiu będzie jak najlepszy. Ze swojej strony czujcie się zapewnieni o mojej nieustannej modlitwie w Waszych intencjach. O to samo proszę i Was – pamiętajcie o swoim senatorze i wspierajcie go na polu głoszenia i szerzenia Powagi! Wkrótce będę gościł w Waszych domach, w Waszych lokalnych społecznościach – niech te moje spotkania z Wami będą pięknymi manifestacjami odbywającymi się pod sztandarem wspólnie wyznawanej wiary
.

Z serca Wam diukosławię!
∆ Heweliusz Popow-Chojnacki,
Wasz Senator
.
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Prokrustes »

Senatorze,

Książęcego Miasta Grodzisk, całej Tropicany oraz Miasta Harz – ową wspólnotę na mocy podpisanej bulli nazwano Senactwem Grodziskim.


A co z resztą Starosarmacji ?

Chciałbym również zapytać jako osoba religijnie niezaangażowana a szukające właściwej drogi czy istnieje jakiś katechizm dla początkujących ? Jak można krok po kroku poznać Powagę ?
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Filip I Gryf »

Niech powaga będzie z panem senatorem.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Remigiusz L. »

Przypomnę tylko, że Rząd tropicański nie życzy sobie działalności kapłanów Nadwagi Powagi na podległym sobie terytorium (punkt 3.). Oczywiście nie możemy Wam niczego zakazać, byłoby to niezgodne z Konstytucją. Ale, jak sami zauważyliście, sytuacja na Tropicanie nie jest spokojna i nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zapewnić Wam bezpieczeństwo, gdyby doszło do czegoś nieprzyjemnego... 8-)
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Piccolomini »

Remigiusz L. wrote:Przypomnę tylko, że Rząd tropicański nie życzy sobie działalności kapłanów Nadwagi Powagi na podległym sobie terytorium (punkt 3.). Oczywiście nie możemy Wam niczego zakazać, byłoby to niezgodne z Konstytucją. Ale, jak sami zauważyliście, sytuacja na Tropicanie nie jest spokojna i nie wiem, czy bylibyśmy w stanie zapewnić Wam bezpieczeństwo, gdyby doszło do czegoś nieprzyjemnego... 8-)


A jak zapatrujecie się na duchownych Kościoła Mazdaistycznego i nauki, które głosimy?
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Remigiusz L. »

Piccolomini wrote:A jak zapatrujecie się na duchownych Kościoła Mazdaistycznego i nauki, które głosimy?

Cóż, nie możemy patrzeć przychylnym okiem na Kościół wspierający jawnie władze bialeńskie, opierające się na ideach rewolucyjnych, a więc z zasady nam wrogich.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Piccolomini
Posts: 946
Joined: 10 Nov 2018, o 13:51
Gadu-Gadu: 65547343
Location: Eldorat

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Piccolomini »

Kościół jest apolityczny.
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: List diukpasterski — Senactwo Grodziskie

Post by Remigiusz L. »

Piccolomini wrote:Kościół jest apolityczny.

O, nie wątpię.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
Locked

Return to “Tu się toczy życie Starosarmacji”