Postulaty mniejszości

Tu rozmawiamy na tematy związane z Starosarmacją
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Postulaty mniejszości

Post by Prokrustes »

Kilka spraw i postulatów do nowego Namiestnika, wybranego głosami tzw. demokratycznej większości.

1. Kontynuować proces minimalizacji struktur samorządowych poprzez sformalizowanie zerowej polityki fiskalnej i de facto likwidację przesłanek dla istnienia Ministra Finansów.
2. Porządek w miastach. Nabór nowych Burmistrzów wszędzie tam gdzie nic się nie dzieje.
3. Przygotować się, drogi Namiestniku, do walki w Książęcej elekcji która z dużym prawdopodobieństwem nadejdzie. Nie ma od tego ucieczki. To epokowa chwila i wytrych do właściwego porządku rzeczy w którym Starosarmacja nie jest prowincją zarządzaną przez Namiestnika ale domeną Księcia i przez Księcia władaną.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: Postulaty mniejszości

Post by Jego Nieaktywność »

Mniejszość biurokratyczna postuluje o przeprowadzenie wyborów Namiestnika, jako że jego kadencja skończyła się, bagatela, 31 czerwca.
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
Locked

Return to “Tu się toczy życie Starosarmacji”