I Konfederacja Solska

Tu rozmawiamy na tematy związane z Starosarmacją
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

I Konfederacja Solska

Post by Remigiusz L. »

Akt I Konfederacyi Solskiej


Actum w Soli roku dwa tysiące dziewiętnastego, w miesiącu kwietniu. My, Sejmiku dygnitarze, arystokraci i szlachta prowincyi starosarmackiej, dzielnic i ziem, na ratunek ojczyzny, praw i wolności narodowych do upadku pochylonych podźwignienia zgromadzeni:

Jako cele najwyższe Konfederacyi naszej uchwalamy:
  • Praw Narodu Sarmackiego bronić i prymat jego w Księstwie przywrócić.
  • Do utworzenia Jednej i Niepodzielnej Sarmacji doprowadzić
  • Powrotu na tron prawego Księcia, któren Jedną i Niepodzielną Sarmacją rządzić sprawiedliwie będzie, z ufnością oczekiwać
  • Wszelkich nieprzyjaciół zakusów, a w szczególności Teutonów, się strzec, wrogi nam teutonizm zasię żelazem gorącym wypalić.

Pomniejszemi celami na czas najbliższy, które do tych wyższych doprowadzić nas mają, mianujemy:
  • Kwestyj skarbowych rychłe uporządkowanie
  • We wszelkich nomenklatury prowincjonalnej elementach demonfaszyzacji przeprowadzenie
  • Od zgubnych sclavińskich wieprzów prowincyi i ludu uchronienie
  • Turnieju, w którem konfederaci dzielnością mogliby się wykazać, zwołanie.

Płacząca i umierająca ojczyzna naszym się synowskim poleca afektom, doprasza się w tej ostatniej toni powinnej miłości. Oczekuje świat cały, co o nas ma powiedzieć, czyliśmy godne naszych przodków plemię, czyli imienia nasze z chwałą, czyli z hańbą i z plamą następującym ma podać wiekom.

Pobudzają nas i zachęcają chwalebne i sławne męstwa, odwagi i waleczności owych cnych Sarmatów, mężów wielkich, orężem i szablą sarmacką Teutony gromiących. Tych więc przykładami, przez tak wielkie i okazałe pobudki prawem naturalnym każdemu narodowi pozwolonemi, pokrzepiwszy dusze kukulicą, akt ten sygnujemy:
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: I Konfederacja Solska

Post by Remigiusz L. »

(-)Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: I Konfederacja Solska

Post by piwniczak »

Szlachtę przed arystokracyją wymieniać?! To się nie godzi!
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: I Konfederacja Solska

Post by Remigiusz L. »

piwniczak wrote:Szlachtę przed arystokracyją wymieniać?! To się nie godzi!

To był sprawdzian, czy ktoś przeczyta :P
Już poprawiam.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: I Konfederacja Solska

Post by piwniczak »

Proszę mnie tu tak mnie sprawdzać, bo ma szabla luźno siedzi, a i ostrości znacznej.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: I Konfederacja Solska

Post by Remigiusz L. »

piwniczak wrote:Proszę mnie tu tak mnie sprawdzać, bo ma szabla luźno siedzi, a i ostrości znacznej.

To złóżcie sygnacyję, a szabli na turnieju popróbujecie.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: I Konfederacja Solska

Post by piwniczak »

Remigiusz L. wrote:szabli na turnieju popróbujecie.

Z chęcią popróbujemy, ale oby tylko była pieczona, bo smażonego wątroba nie daje rady.

Niniejszym przystępujemy całym swem majestatem i godnością do Konfederacyji Solskiej, a co swym podpisem potwierdzamy przed obliczem Powagi i PT Zgromadzonych

Image
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Re: I Konfederacja Solska

Post by Peter West »

(-) Peter West
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: I Konfederacja Solska

Post by Prokrustes »

(----) Zombiakov
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: I Konfederacja Solska

Post by Hugo »

Ściągnęli mnie w trakcie podróżowania między Górami Smoczymi a Torfowiskiem, więc taki nieumyty od razu wpadam i podpisuję
Image

albo tak?
Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Tu się toczy życie Starosarmacji”