Zaproszenie na 17. rocznicę powstania Księstwa Sarmacji

Tu rozmawiamy na tematy związane z Starosarmacją
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Zaproszenie na 17. rocznicę powstania Księstwa Sarmacji

Post by Helwetyk »

Jaśnie Wielmożny Panie Namiestniku,
Panie i Panowie Bracia!

W imieniu Jego Książęcej Mości i Rady Ministrów mam zaszczyt przekazać na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana Namiestnika zaproszenie na obchody 17. rocznicy powstania Księstwa Sarmacji, które odbędą się na Discordzie, w sobotę, 25 maja 2019 roku, o g. 20.00. Stosowne odsyłacze są dostępne w rocznicowym serwisie internetowym.

Image

Łączę wyrazy szacunku,

Image

Helwetyk książę Romański
M A R S Z A Ł E K   K O R O N N Y
User avatar
lukaszkwiatkowski
Posts: 39
Joined: 14 Dec 2014, o 13:06
Gadu-Gadu: 8452312

Re: Zaproszenie na 17. rocznicę powstania Księstwa Sarmacji

Post by lukaszkwiatkowski »

Byłem i biernie uczestniczyłem
Łukasz Kwiatkowski,wierny Kościoła Diucxzej Wiary lingwista, astronom, miłośnik komunikacji miejskiej,
Locked

Return to “Tu się toczy życie Starosarmacji”