Zaproszenie na 17-tą rocznicę powstania KSZ

Tu rozmawiamy na tematy związane z Starosarmacją
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Zaproszenie na 17-tą rocznicę powstania KSZ

Post by Laurẽt »

Jaśnie Wielmożny Namiestniku!

W związku z zadaniem otrzymanym od Hetmana Wielkiego mam zaszczyt w imieniu Marszałka Sarmacji przekazać niniejsze zaproszenie:

Image

(-) gen. dyw. Laurencjusz MaHi at Atera
Zastępca Hetmana
Locked

Return to “Tu się toczy życie Starosarmacji”