Page 2 of 2

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 14 Nov 2016, o 17:32
by Hetman_Gotfryd
Panie Hetmanie

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, prezentuję ostateczną wersję struktury BAZY. Zawiera ona wszelkie dotychczasowe zmiany, zgłaszane przez żołnierzy z Sił Specjalnych. Oraz w mojej ocenie ostateczną wersję numeracji i lokalizacji BAZY w nowej odsłonie. Numeracja poszczególnych struktur jest potrzebna do dalszego budowania narracji w oparciu o dawne historyczne nazwy i numeracje. Nie chciał bym by zostały one zatracone, tylko sprytnie wykorzystane w obecnej odsłonie.
Struktura Bazy z aktualnymi przydziałami kadrowymi w załączniku .

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 11 Jan 2017, o 17:47
by Hetman.Jack
Proszę o podanie przez Dowódcę Bazy kto i czym ma dowodzić?

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 11 Jan 2017, o 21:33
by Hetman_Gotfryd
Również czekam w stosownym czasie, na obsadę kadrowa podaną przez pana Majora.

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 12 Jan 2017, o 21:36
by Laurẽt
Panowie Generałowie!

Zapytania do podwładnych zostały wysłane. Mam nadzieję, że moi podwładni z 1. GRO (poza tymi co odeszli) będą chcieli kontynuować służbę w bazie wojsk specjalnych.

(-) mjr Laurencjusz MaHi at Atera

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 15 Jan 2017, o 21:51
by Laurẽt
Panowie Generałowie!

Do dowodzenia Kompanią Specjalną "Alfa", która wchodzi w skład Batalionu Desantowo-Szturmowego zgłaszam chor. Bartłomieja Czapkę.

mjr Laurencjusz MaHi at Atera

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 16 Jan 2017, o 17:13
by Hetman.Jack
Do czasu uzyskania przez chor. Czapkę pierwszego stopnia oficerskiego powierze mu również czasowo dowództwo Batalionu Desantowo - Szturmowego

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 14 Apr 2017, o 21:04
by Sławomir Wikidajło
Chętnie pomogę. Znaleźć odpowiedni sprzęt w internecie i dodać ze zdjęciami i opisem. Sam bym był zainteresowany służyč w jednym ze struktur. Aczkolwiek jestem jak na razie rekrutem:)

Re: Baza Wojsk Specjalnych

Posted: 17 Apr 2017, o 13:39
by Hetman_Gotfryd
To was raczej rekrucie nie powinno ograniczać i w mojej ocenie możecie się wykazać we współpracy z d-ca BAZY