Uchwała Rady o symbolach narodowych Republiki Baridas

Miejsce urzędowania Prezydenta Republiki Baridas
Post Reply
User avatar
Führanka
Posts: 1918
Joined: 5 Mar 2012, o 21:10

Uchwała Rady o symbolach narodowych Republiki Baridas

Post by Führanka »

Szanowna Pani Prezydent,

Przedstawiam do podpisania uchwałę przegłosowaną przez radę.
Uchwała Rady Republiki Baridas o symbolach narodowych Republiki Baridas

Artykuł I – Symbole
1. Symbolami narodowymi Republiki Baridas są: Herb, Dewiza, Flaga, Hymn oraz niebiesko-białe barwy.
2. Symbole narodowe podlegają szczególnej ochronie.
3. Używanie i umieszczanie symboli narodowych musi odbywać się w sposób staranny i godny.
Artykuł II – Barwy narodowe
1. Barwami narodowymi są niebieski i biały.
2. Kolorem niebieskim w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 0, 46, 102
b. HTML: 002e66
3. Kolorem białym w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 246, 245, 244.
b. HTML: f6f5f4.
Artykuł III – Herb
1. Herbem Republiki Baridasu jest „w polu niebieskim orzeł biały”.
2. Herb posiada dwa warianty: Herb wielki (z trzymaczami) oraz Herb mały (bez trzymaczy).
3. Wzór herbu Republiki Baridas i jego wariantów określa załącznik nr 1.
Artykuł IV – Dewiza
1. Dewizą Republiki Baridas jest „Baridas sáno altá”, co znaczy „Baridas ponad wszystko”.
Artykuł V – Flaga
1. Flaga narodowa Republiki Baridas składa prostokątnego niebieskiego płatu tkaniny o stosunku szerokości do długości 15:9 oraz umieszczonym pośrodku białym pasem z pięcioma, przechylonymi w prawą stronę, niebieskimi gwiazdami.
2. Wzór flagi przedstawiony jest w załączniku nr 2.
Artykuł VI – Hymn
1. Melodią Hymnu jest „Sons and Daughters of Saint Lucia”.
2. Melodię Hymnu zawiera załącznik nr 3.
Artykuł VII – Święta narodowe
1. Świętami narodowymi Republiki Baridasu są:
a. 25 czerwca – rocznica powstania Republiki Baridasu
b. 20 września – dzień języka baridajskiego
c. 9 listopada – rocznica unii z Księstwem Sarmacji
Artykuł VIII – Przepisy końcowe
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik nr 1
Image
Image
Załącznik nr 2
Image
Załącznik nr 3
Image
Post Reply

Return to “Pałac Prezydencki w Cracoffii”