Page 1 of 1

Wniosek do komendanta

Posted: 10 Mar 2017, o 19:01
by Wespucci
Wielmożny Markizie - Komendancie Królewskiej Gwardii Baridasu!

W imieniu spółki Królewskie Koleje Baridajskie S.K, oraz w imieniu własnym pragnę się zapytać czy jest możliwość, aby Królewska Gwardia Baridasu pomogła przy ochronie imprezy masowej "Dni Kolejnictwa w Almerze", której to imprezy organizatorami są: Królewskie Koleje Baridajskie S.K Centrala, oraz Królewskie Miasto Almera. Sam termin trwania imprezy nie jest dokładnie znany, ale będzie to na przełomie marca- kwietnia. Miejsce odbywania się imprezy to tereny niedaleko zajezdni przy stacji kolejowej Almera - Centralna.

Oprócz ochrony, chciałbym aby KGB pomagało przy kierowaniu ruchem, gdyż kilka ulic będzie zamkniętych, a na innych będzie czasowa reorganizacja ruchu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Prezes Królewskich Kolei Baridajskich, Kasztelan Almery
(-) Henryk Wespuccu

Re: Wniosek do komendanta

Posted: 10 Mar 2017, o 19:39
by Laurẽt
Sławetny Baronecie - Prezesie Królewskich Kolei Bariadyjskich!

Królewska Gwardia Baridasu wesprze kolej w tej bardzo pożytecznej inicjatywie. Osobiście będę nadzorował działania gwardzistów.

(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Komendant KGB

Re: Wniosek do komendanta

Posted: 11 Mar 2017, o 11:53
by Julian FER
JWP,
Sławetny Prezesie!

To działania w słusznej sprawie. Jak los pozwoli to się przyłączę.

Re: Wniosek do komendanta

Posted: 2 Aug 2017, o 16:18
by Julian FER
Wasza Królewska Wysokość!

W związku z brakiem uprawnień wnoszę o zamknięcie wątku.

Z poważaniem

(-) Julian Fer at Atera
Komendant KGB