Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Serce Księstwa Sarmacji — to tutaj toczy się nasze wirtualne życie
Ambasady, ogłoszenia
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Post by kaxiu »

Tym razem zakładam jeden wątek na wszystkie kolejne obwieszczenia jakie będę publikować.

Wprawdzie taki obowiązek na mnie nie ciąży, ale ogłaszam, że istnieje możliwość przystąpienia podmiotów o których mowa w 22 § 3 k.p.s. do sprawy viewtopic.php?f=555&p=239367#p239367.

Sprawa została już wszczęta zarządzeniem Przewodniczącego Sądu z dnia 12 grudnia 2016 r., w związku z czym termin już biegnie. Osobiście przyjmuje, że z braku szczegółowych regulacji 3 dniowy termin trwa cały 13, 14 i 15 grudnia, do godziny 24:00.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: Obwieszczenia TK

Post by suchy »

Podepnę się pod ten wątek - nie ma sensu tworzyć kilku oddzielnych.

Ogłaszam, że uprawnione podmioty mogą zgłaszać chęć udziału w sprawie TK U 16/12/05 (O kontrolę konstytucyjności U. o prefektach) (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=555&t=21407&p=239394#p239394). Termin na zgłoszenie udziału w sprawie minie 15.12.2016r.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Obwieszczenia TK

Post by kaxiu »

viewtopic.php?f=555&t=21509#p240105

Zarządzenie jest z dzisiaj, na przystąpień jest zatem czas dzisiaj, 22, 23 i 24 grudnia.

Treść pouczeń jak w poprzednich postach.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Obwieszczenia TK

Post by KJAF »

Szanowni Obywatele,

Jako Przewodniczący Składu Orzekającego w sprawie ustrojowej o sygnaturze TK U 16/12/21, toczącej się obecnie przed Trybunałem, mam zaszczyt poinformować, że zgodnie z prawem, mogą PT Państwo złożyć deklarację chęci uczestniczenia w postępowaniu jako uczestnik zainteresowany sprawy. Aby dołączenie do sprawy było skuteczne, należy zebrać grupę obywateli liczącą minimum 1/10 wszystkich obywateli Księstwa (22 § 3 kps).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca dnia 25 grudnia br.


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący SO
Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Obwieszczenia TK

Post by KJAF »

Szanowni Obywatele,

Jako Przewodniczący Składu Orzekającego w sprawie ustrojowej o sygnaturze TK U 17/01/26, toczącej się obecnie przed Trybunałem, mam zaszczyt poinformować, że zgodnie z prawem, mogą PT Państwo złożyć deklarację chęci uczestniczenia w postępowaniu jako uczestnik zainteresowany sprawy. Aby dołączenie do sprawy było skuteczne, należy zebrać grupę obywateli liczącą minimum 1/10 wszystkich obywateli Księstwa (22 § 3 kps).

Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca dnia 29 stycznia br.


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący SO
Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Obwieszczenia TK

Post by KJAF »

Niniejszym informuję, że na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania sądowego, podmioty uprawnione do przystąpienia do sprawy ustrojowej, mogą zgłaszać taką chęć w niniejszym wątku.

Sygnatura postępowania: TK U 17/01/29

Opis sprawy: wykładnia przepisów Konstytucji, Zarządzenia Kanclerza o organizacji Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej, dotycząca zakresu zarządu nad sprawowanymi przez Radę Ministrów zarządami nad instytucjami wchodzącymi w skład KAR; czy Kanclerz jako osoba sprawująca zarząd nad Parkiem Stołecznym może w ramach tego zarządu dokonywać również czynności takich jak ukrywanie artykułów?

Termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do sprawy, stosownie do podanego przepisu, kończy się z dniem 1 lutego 2017 roku.

Lista podmiotów uprawnionych do przystąpienia do sprawy wymieniona jest w art. 22 § 3 kps:

§ 3. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę ustrojową na wniosek:

1) Księcia;
2) Marszałka Sejmu;
3) Kanclerza;
4) przewodniczącego sądu;
5) sprawującego organ reprezentujący prowincję, a jeżeli organ ten jest kolegialny, jego przewodniczącego;
6) przedstawiciela grupy posłów w liczbie stanowiącej jedną trzecią liczby posłów;
7) przedstawiciela grupy obywateli w liczbie stanowiącej jedną dziesiątą liczby obywateli lub jedną dziesiątą głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu;
8) przewodniczącego składu, w jakim sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę, w przypadku, o którym mowa w art. 53.


Przedstawiciele grup o których mowa wyżej, obowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego posiadania przez nich odpowiednich pełnomocnictw. Należy to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów.

Przystępujący do sprawy staje się z punktu widzenia prawa uczestnikiem zainteresowanym sprawy.
Zgłoszenia do udziału w rozprawie po upłynięciu podanego terminu, będą nieskuteczne z mocy prawa.PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

/—/ Konrad J. Arped-Friedman
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Post by kaxiu »

Stosownie do par 7 ust. 2 kptk zawiadamiam podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do sprawy ustrojowej, której nadano numer TK U 17/05/21. Termin do przystąpienia wynosi 72h, więc skończy się przed godziną 13:00.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=553&t=22628#p250196

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i przystąpienia są profesjonalne, więc wobec braku takiego obowiązku nie dodaje żadnych pouczeń.

I tak na marginesie już - o ile dobrze przeczytałem obowiązujące przepisy - rozprawę mogę otworzyć i procedować przed upływem terminu na przystąpienie - więc zalecam się spieszyć.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Post by kaxiu »

Stosownie do par 7 ust. 2 kptk zawiadamiam podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do sprawy ustrojowej, której nadano numer TK U 17/06/20. Termin do przystąpienia wynosi 72h, więc skończy się przed godziną 12:30.

viewtopic.php?f=555&t=22878#p254467

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i przystąpienia są profesjonalne, więc wobec braku takiego obowiązku nie dodaje żadnych pouczeń.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Post by Roland »

Marszałek Trybunału Koronnego zawiadamia, że (co prawda z opóźnieniem - poprzednik nie dopełnił, a myśmy się zreflektowali dzisiaj, pisząc zarządzenie) umożliwiono ubieganie się o status obrońcy. Spis (lista) obrońców, procedura uzyskania statusu obrońcy oraz regulacje prawne dotyczące tej funkcji znaleźć można w tym temacie na forum Trybunału Koronnego.

Zachęcam osoby posiadające doświadczenie, chęci i(lub) wiedzę i umiejętności do ubiegania się o to zaszczytne miano.

Z wyrazami estymy,
R. Heach-Romański, MTK
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Obwieszczenia Trybunału Koronnego

Post by kaxiu »

Stosownie do par 7 ust. 2 kptk zawiadamiam podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do sprawy ustrojowej, której nadano numer TK U 17/09/23. Termin do przystąpienia wynosi 72h, więc skończy się o godzinie 16:36.

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=555&p=260566#p260449

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku i przystąpienia są profesjonalne, więc wobec braku takiego obowiązku nie dodaje żadnych pouczeń.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Polityka, zagranica”