Page 1 of 1

Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

Posted: 23 Sep 2017, o 20:56
by Hugo
Czy tylko książę lub Kanclerz powinni móc zastępować funkcjonariuszy publicznych? Czy oni powinni móc? Czy zakres czynności dla zastępowania jest odpowiedni? Czy termin bezczynności funkcjonariusza jest właściwy?

Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

  1. Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.
  3. Terminem, o którym mowa w ust. 1, jest termin określony przepisami prawa, a w przypadku jego braku — termin siedmiu dni.

Re: Art. 31. [Zastępowanie funkcjonariuszy publicznych]

Posted: 5 Oct 2017, o 20:34
by Laurẽt
Czy tylko książę lub Kanclerz powinni móc zastępować funkcjonariuszy publicznych? Idąc tym tropem to i tak wychodzą mi cztery osoby, bo chyba doliczyć trzeba Podkanclerzego i Regenta. Piszę chyba, bo nie pamiętam, czy owe zastępstwa nie mają ograniczeń w tym kierunku.

Nic bym nie zmieniał.