Jak to z tymi przepisami?

Serce Księstwa Sarmacji — to tutaj toczy się nasze wirtualne życie
Ambasady, ogłoszenia
Locked
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Jak to z tymi przepisami?

Post by Arsacjusz »

Przeglądając Dziennik Praw, zauważyłem, że organ stanowiący w Królestwie Baridasu — Rada Królestwa — uchwaliła uniwersał o finansach publicznych (Dz. P. poz. 9639). Moją uwagę skupił art. 7 dotyczący kar finansowych (pogrubienia moje):

Art. 7 uniwersału Rady Królestwa o finansach Królestwa Baridasu wrote:2. Grzywny jako kary finansowe o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, nakładane są przez Pretora.
3. W przypadku niewyznaczenia Pretora lub jego nieobecności powyżej 3 dni w imieniu Pretora karę nałożyć może Król, Wicelról lub Marszałek Baridasu.
4. Grzywny:
1) do 100 000 lt za posługiwanie się tytułem lub nazwą oraz prowadzenie działań uzurpatorów podważających suwerenne władze lub naruszające prawa do terytorium kraju korony
do 50 000 lt za używanie w stosunku do władz Królestwa Baridasu słów powszechnie uznawanych za obraźliwe,
2) do 20 000 lt za jednorazowe niepodporządkowanie się poleceniom wydanym osobom, które nie przestrzegają poleceń dotyczących prowadzonych spraw urzędowych,
3) do 7 000 lt za nieprzestrzeganie form językowych:
a) formy odnoszącej się do Baridasu lub Baridajczyków to jest użycie innego słowa jak „baridajski”,
b) formy męskiej odnoszącej się do mieszkańców i obywateli baridajskich, osób narodowości baridajskiej lub poczuwających się do niej, którą właściwą jest „Baridajczyk” lub „Baridajka”.
5. Wysokość grzywny nie może być niższa niż 5 000 lt i wyższa niż 100 000 lt.

Powyżej możemy przeczytać, że wysokość grzywny nie może być wyższa niż 100 tysięcy libertów. Kodeks Sprawiedliwości natomiast — jako akt wyższego rzędu — upoważnia prowincje do nakładania kar w maksymalnej wysokości 10 tysięcy libertów. Kolejna rozbieżność zachodzi w kwestii organu decydującego o wymierzeniu grzywny. W uniwersale przydzielono do tego zadania głównie Pretora, choć podczas jego nieobecności tę funkcję przejmują Król, Wicekról i Marszałek Baridasu. Z drugiej strony — ustawa Sejmu o prefektach wskazuje, że prefekt wymierza kary za czyny zabronione z art. 44 Kodeksu Sprawiedliwości, czyli własnie za wykroczenia.

Jakie są Wasze odczucia na ten temat?
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Jak to z tymi przepisami?

Post by Cudzoziemiec 1 »

Myślę, że warto by było poprosić TK o zbadanie zgodności, etc.
User avatar
Michał
Posts: 2173
Joined: 31 Mar 2014, o 19:56

Re: Jak to z tymi przepisami?

Post by Michał »

Oburzająca literówka!
/—/ Michał Pséftis, daw. Bryennios.
Locked

Return to “Polityka, zagranica”