Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Serce Księstwa Sarmacji — to tutaj toczy się nasze wirtualne życie
Ambasady, ogłoszenia
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Brunon Krasnodębski »

Szanowni Państwo,
W miniony weekend przygotowałem cykl trzech artykułów traktujących o szeroko pojętym Mikronacyjnym Prawie Humanitarnym. W swoich tekstach pochyliłem się nad kwestiami zbrodni wojennych i zbrodni w okresie pokoju. Poniżej załączam odnośniki do artykułów - serdecznie zachęcam do zapoznania się:
1. Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie wojenne
2. Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 1
3. Mikronacyjne Prawo Humanitarne: zbrodnie w okresie pokoju cz. 2 - o zbrodni agresji
Ostatnim tekstem z cyklu miał być artykuł prawnoporównawczy obejmujący analizę prawnokarnych rozwiązań przyjętych w państwach Pollinu przewidujących penalizację czynów mogących spełniać znamiona zbrodni, o jakich pisałem w swoich tekstach. W toku prac nad artykułem postanowiłem jednak zmienić koncepcję i zamiast tekstu naukowego przygotować projekt konwencji, który przedstawiam Państwu w załączniku.
Konwencja.pdf
(64.59 KiB) Downloaded 33 times
Przygotowany przeze mnie tekst umowy międzynarodowej nie jest pełnym uregulowaniem praw i zasad toczenia wojny. Nie to miało być przedmiotem regulacji, zresztą temat ten wymagałby wielu konsultacji i zapewne wzbudzałby sporo emocji. Proponowana konwencja zakłada wyrzeczenie się agresji jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Są to jedynie pewne postulaty państw. Postanowiłem nie wprowadzać do tekstu traktatu powoływania organu uprawnionego do egzekwowania tego wyrzeczenia, pozostawiając to dobrej woli państw.
Szerzej i bardziej drobiazgowo postanowiłem w tekście omówić kwestie związane ze zbrodniami, o jakich pisałem w swoich artykułach. Wprowadziłem do konwencji definicje każdej z omówionych w moich tekstach zbrodni. Oprócz tego, zaproponowałem uregulowanie międzynarodowego ścigania sprawców tych zbrodni. W proponowanej umowie poruszyłem kwestię sądu właściwego do rozpoznania spraw osób, których zachowania mogą spełniać znamiona zbrodni (artykuł 11). Wprowadziłem rozwiązanie, według którego sprawca skazany za zbrodnię ujętą w konwencji karę odbywałby jednocześnie we wszystkich państwach (artykuł 12). Wydaje mi się, że ukaranie lub eliminacja z Pollinu zbrodniarzy powinna leżeć w interesie każdego państwa, a nie tylko dotkniętego bezpośrednio danym zachowaniem. Ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, kiedy zbrodniarz wojenny, wobec którego w jednym państwie wymierzono karę banicji, w innym prowadzi pełne sukcesów życie polityczne. Proponowany przepis zapobiegałby takim sytuacjom. W związku z postulatem jego wprowadzenia, konieczne wydało mi się uregulowanie minimalnego i maksymalnego wymiaru kary dla sprawców zachowań spełniających znamiona zbrodni, co uczyniłem w artykule 10. Oprócz tego, konwencja zawiera pewne gwarancje dla samych sprawców - artykuł 13 czyni zadość zasadzie ne bis in idem, uniemożliwiając ponowne skazanie zbrodniarza, który odbył już za dane zachowanie karę.
Konwencja w mojej opinii powinna być otwarta dla państw trzecich. W interesie społeczności międzynarodowej jest, aby każde państwo mogło do niej dołączyć. Dałem temu wyraz ustalając brzmienie artykułu 14.
Drodzy Państwo, zachęcam do podjęcia debaty. Jestem przekonany, że przyjęcie takiego traktatu okaże się ogromną korzyścią dla każdego państwa Pollinu. W związku z tym, uprzejmie proszę Radę Ministrów o podjęcie tego tematu i, w razie uznania tego za stosowne, przedstawienie konwencji innym państwom w celu jej ewentualnego podpisania.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by AJ Piastowski »

Brunon Krasnodębski wrote:W związku z tym, uprzejmie proszę Radę Ministrów o podjęcie tego tematu i, w razie uznania tego za stosowne, przedstawienie konwencji innym państwom w celu jej ewentualnego podpisania.
Umieszczając temat w tym dziale, jest to dobry sposób na debatę wśród społeczeństwa, co skutkować może naniesieniem pewnych zmian w ostatecznym wyglądzie przedstawionej konwencji.

Myślę, że Pański pomysł mógłby doczekać się realizacji gdyby przedstawić go w formie ustawy w Sejmie. Może to jednak spowodować pewną niechęć ze strony innych państwa mikronacyjnych z racji tego, że KS będzie forsować swoje prawo do wprowadzenia go i przestrzegania na arenie międzynarodowej. Nawet biorąc pod uwagę jego bezinteresowność i szczytny cel jaki przyświeca temu pomysłowi... Z drugiej strony należy pamiętać, że w skład KS wchodzą państwa stowarzyszone, więc można by zacząć od wprowadzenia tego na własnym podwórku, a potem spróbować przenieść na szerokie wody.

Być może lepiej będzie, gdyby temat pozostawić na razie tutaj i zaangażować Ministra Spraw Zagranicznych, aby podjął jakieś luźne rozmowy i szersze konsultacje na ten temat w innych mikronacjach. Wybadanie gruntu wydaje się kluczowe dla powodzenia tego projektu, jeśli ma on być rzeczywiście międzynarodowy.

W odniesieniu do prośby Szanownego Pana pragnę zauważyć, że niebawem kończy się obecna kadencja rządu, a temat wydaje się być dość złożony i będzie wymagał czasu, oraz współpracy. Dlatego nie będę go podejmował zostawiając decyzyjność dla przyszłej RM.
Z wyrazami estymy,

Image
Image
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Brunon Krasnodębski »

Wielce Szanowny Kanclerzu,

Dziękuję za odzew. Z przetestowaniem proponowanych rozwiązań na własnym podwórku jest ten problem, że w ramach krajowego porządku prawnego jest to już w pewnym zakresie uregulowane. Choćby art. 40 ust. 1 pkt 12 Kodeksu Sprawiedliwości penalizuje bezprawne dokonywanie zmian na serwerze lub w bazie danych Księstwa. Spokojnie zachowania ujęte w Konwencji w zależności od stanu faktycznego można by podciągnąć pod istniejące typy czynów zabronionych. Sama Konwencja ma na celu usprawnienie międzynarodowej współpracy w tym zakresie, czego już nie damy rady sprawdzić najpierw w warunkach jednego państwa - do tego potrzeba co najmniej dwóch. Dlatego sceptycznie podchodzę do pomysłu Kanclerza.

Jeśli chodzi o koniec kadencji Rady Ministrów, oczywiście zrozumiałe jest dla mnie, że chciałby Kanclerz pozostawić to następcom w rządzie. Poczekajmy zatem. :)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Piotr Paweł I »

mip-LOGO.png
Niestety, nie ma żadnej międzynarodowej organizacji mikronacyjnej - OPM upadła i na nic nowego się nie zanosi. Ale myślę, że może i powinien uaktywnić się Mikronacyjny Instytut Pokoju, który chętnie wesprze inicjatywę. Ja jestem w miejscu ze słabym dostępem do Internetu, więc w pełni aktywny będę dopiero od 26 bm - wtedy mogę działać. Zapraszam do współpracy!
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Brunon Krasnodębski »

To faktycznie ogromna szkoda, że nie ma obecnie powszechnego, międzynarodowego forum, na którym przedstawiciele wszystkich państw mogliby regularnie spotykać się i omawiać aktualne sprawy. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie coś choćby podobnego do OPM.

Cieszy mnie bardzo chęć współpracy. :) Poczekajmy na nową kadencję Rady Ministrów i omówmy wszystko. Myślę, że korzystniej będzie, jeśli inicjatywa wyszłaby od państwa, a nie od osoby fizycznej.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by kaxiu »

Inicjatywa bardzo cenna, ale zastanawiam się czy definicja nie jest zbyt wąska. Usuwanie postów to jedno, ale mamy w dziejach mikronacyjnej historii całą masę kulturkampfów, czy też fałszowania rzeczonej historii przez instytucje państwowe...
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Brunon Krasnodębski »

Pytanie tylko, czy dodanie tych zachowań do definicji zbrodni nie będzie przerostem formy nad treścią. Zbrodnia ma być w mojej opinii zachowaniem absolutnie karygodnym, niemoralnym, nieetycznym, uderzającym w pewne przyrodzone prawa, jak godność człowieka czy nienaruszalność terytorium państwa. Owszem, zgadzam się, fałszowanie historii jest mocno naganne - ale wydaje mi się, że za bardzo wykracza poza przedmiot regulacji proponowanej konwencji, która dotyczy prawa humanitarnego i zbrodni.

Inna sprawa, abstrahując od tego, czy zachowania, o jakich mówisz, Wojciechu, mieszczą się w zakresie definicji zbrodni, czy nie - obawiam się, że wykazanie sprawstwa przed sądem mogłoby być niesłychanie ciężkie pod kątem dowodowym. Wszak historię piszą zwycięzcy, a wiele elementów tej historii przez różne osoby może być odbierane w inny sposób. To jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że uregulowanie, jak to nazwałeś, "kulturkampfów" powinno być wcześniej szeroko przedyskutowane i dokonane ewentualnie w odrębnym traktacie. ;)
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by kaxiu »

Owszem, jest to trudne - ale tak właśnie wyglądała najpoważniejsza zbrodnia popełniona przez grupę obywateli sarmackich (w większości byłych), którzy w imię własnych, prywatnych interesów dążyli do eksterminacji całego Narodu. Wydaje się, że Sarmacja jest na tym etapie rozwoju, że może się rozliczyć z mało chlubnymi fragmentami ze swojej przeszłości i rozpocząć nowy rozdział historii. Zwłaszcza, że główny prowodyr zbiegł już jakiś czas temu za granicę (posługując się jego własną retoryką należałoby raczej określić go mianem kryminalisty, czy też bandyty, ale to jest jednak dyskusja na poziomie).
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by Prokrustes »

kaxiu wrote:Owszem, jest to trudne - ale tak właśnie wyglądała najpoważniejsza zbrodnia popełniona przez grupę obywateli sarmackich
Bzdury jakie opowiadacie są co najmniej niehumanitarne i powinny być zakazane jako godzące w zdrowie i dobrostan istot ludzkich i nieludzkich.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: Mikronacyjne Prawo Humanitarne - postulaty legislacyjne

Post by kaxiu »

Zombiakov wrote:Bzdury jakie opowiadacie są co najmniej niehumanitarne i powinny być zakazane jako godzące w zdrowie i dobrostan istot ludzkich i nieludzkich.
Cóż, zawsze znajdzie się ktoś, kto polemizuje z faktami. I jak widać współczynnik scholaryzacji w Gelloni nadal nie uległ zmianie.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Post Reply

Return to “Polityka, zagranica”