Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Serce Księstwa Sarmacji — to tutaj toczy się nasze wirtualne życie
Ambasady, ogłoszenia
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Brunon Krasnodębski »

Szanowni Obywatele,
W nawiązaniu do mojego artykułu popularnonaukowego, pozwolę sobie przedłożyć obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej. Nie będę przekopiowywał uzasadnienia - w pełni podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w zalinkowanym tekście i zachęcam do zapoznania się z nim. Osoby popierające mój pogląd bardzo proszę o złożenie podpisu, tak aby możliwe było przedstawienie projektu Sejmowi - zapewne już nowemu.

Odniosę się jeszcze do przepisu końcowego - postuluję dłuższe vacatio legis w przedmiocie nowelizacji art. 32a Konstytucji, ponieważ zmiana ta pociągnie za sobą konieczność nowelizacji ustawy o TK oraz KPTK i należy dać Wielmożnym Posłom czas na dokonanie stosownych zmian. :)
projekt
Ustawa konstytucyjna
o odpowiedzialności karnej Księcia i niezależności Trybunału Koronnego
Art. 1. [Przedmiot regulacji]
Ustawa ma na celu zmianę Konstytucji Księstwa Sarmacji z dn. 24 stycznia 2011 roku.
Art. 2. [Odpowiedzialność karna Księcia]
Art. 13 ust. 1 Konstytucji, o jakiej mowa w art. 1, w brzmieniu:

Książę nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w głosowaniu tajnym.

przyjmuje brzmienie:

W razie pociągnięcia Księcia do odpowiedzialności karnej, Sejm może w drodze uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w głosowaniu tajnym zawiesić sprawowanie władzy książęcej.
Art. 3. [Niezależność Trybunału Koronnego]
W art. 32a Konstytucji, o jakiej mowa w art. 1, w brzmieniu:

1. Trybunał Koronny wydaje wyroki w imieniu Księstwa Sarmacji.

2. Skład, organizację oraz tryb postępowania przed Trybunałem Koronnym określa ustawa.


po ust. 2 dodaje się ust. 3, który przyjmuje brzmienie:

3. Trybunał Koronny w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości jest niezależny od innych władz. Żaden organ nie może z urzędu wchodzić w skład Trybunału Koronnego. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie powołania w trybie określonym w ustawie w skład Trybunału osoby sprawującej funkcję publiczną, o ile przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się łączeniu tej funkcji z wchodzeniem w skład Trybunału.
Art. 4. [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Art. 3 ustawy wchodzi w życie trzydziestego dnia od dnia jej publikacji.
/-/ Brunon Krasnodębski
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
Joahim-von-R
Posts: 1304
Joined: 15 May 2019, o 14:58

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Joahim-von-R »

(-)Joahim von Ribertrop von Sarm
Rekrut Waffen-Ok
Uwielbiam Kosmos :)

Chwała Wielkiej Sclavinii Wielonarodowej! CWSW!
User avatar
BetelRigSun
Posts: 103
Joined: 20 May 2020, o 19:03

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by BetelRigSun »

(-) BetelRigSun (Karol von Sarm)
Do napisania,
(-)szer. BetelRigSun (Karol von Sarm)
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Piotr Paweł I »

Zdecydowanie się sprzeciwiam, więc nie podpiszę.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Brunon Krasnodębski
Posts: 304
Joined: 10 Jul 2020, o 11:51

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Brunon Krasnodębski »

Piotr Paweł I wrote:Zdecydowanie się sprzeciwiam, więc nie podpiszę.
Chętnie posłucham kontrargumentów! Projekt zawsze można zmienić. :)

Wydawało mi się, że jesteśmy zgodni przynajmniej co do kwestii konieczności uniezależnienia Trybunału Koronnego od Księcia. Zaskakuje też tak bardzo zdecydowany sprzeciw co do usunięcia instytucji immunitetu - komentarze Jaśnie Oświeconego Diuka pod moim artykułem odebrałem raczej jako pewne wątpliwości (choć może po prostu źle je zrozumiałem i od początku Diuk całkowicie przekreślał zmianę, którą postuluję).
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski
Wicemarszałek Sejmu
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Prezes Oak Entertainment
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Piotr Paweł I »

Uważam, że immunitet można ewentualnie nieco złagodzić, ale nie zlikwidować całkowicie. Np. przyjąć nie większość 2/3, ale zwykłą. Co do drugiego, to sformułowanie
Żaden organ nie może z urzędu wchodzić w skład Trybunału Koronnego
zamieniłbym na "żadna osoba". Bo do TK nie wchodzi Książę jako "organ". Bo Książę nie feruje wyroków jako Książę, a jako członek TK.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Jego Nieaktywność »

Żaden organ nie może z urzędu wchodzić w skład Trybunału Koronnego
Piotr de Zaym wrote:zamieniłbym na "żadna osoba". Bo do TK nie wchodzi Książę jako "organ"
Otóż Książę wchodzi w skład TK jako organ. Gdyby rozumieć to inaczej, to każdy Książę byłby osobno powoływany do TK, a tak nie jest.

"W skład Trybunału Koronnego wchodzą Książę oraz czterech asesorów." "Książę", nie Książę Tomasz Ivo Hugo, Książę Mikołaj Jan, etc., tylko każdorazowy książę, niezależnie od osoby, która tym księciem teraz jest. Ten dualizm jest mylący, ale nieunikniony.

Wersja Diuka jest dopuszczalna, tyle, że wydaje się być mniej profesjonalna i niepotrzebnie rozszerza zakres podmiotowy wyłączonych ze sprawowania funkcji w judykaturze. Warto zauważyć, że bardziej prawdopodobne będzie że osoba dysponująca władztwem na tyle istotnym, mogącym "zagrażać" niezależności TK, będzie organem. Niemniej, jest to problem błahy, który można porównać do modnego sporu — "Prezydent podpisuje ustawę" <-> "Prezydent ma obowiązek podpisać ustawę". Znaczenie to samo, kwestia stylistyki.

A teraz do projektodawcy:

Skoro już jest pomysł na tak istotne wzmocnienie niezależności TK, to czy Książę powinien być organem odwoławczym (np. spraw kasacyjnych) od wyroków TK? Może warto byłoby pójść w kierunku np. asesora Koronnego powoływanego przez Sejm po zasięgnięciu opinii władz prowincji (STS) i krajów stowarzyszonych?

Samej ustawy nie podpiszę nie podpiszę, gdyż nie mam do tego prawa jak i nie lubię wprowadzania niepełnych zmian (uważam że jest sporo do zrobienia, wspominałem o tym kiedyś na Discrodzie).
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Piotr Paweł I »

Otóż Książę wchodzi w skład TK jako organ. Gdyby rozumieć to inaczej, to każdy Książę byłby osobno powoływany do TK, a tak nie jest
Być może, nie będę się upierał. Choć mam wątpliwości.
czy Książę powinien być organem odwoławczym (np. spraw kasacyjnych) od wyroków TK? Może warto byłoby pójść w kierunku np. asesora Koronnego powoływanego przez Sejm po zasięgnięciu opinii władz prowincji (STS) i krajów stowarzyszonych?
A może stworzyć Izbę Apelacyjną TK w składzie Książę + 2 asesorów koronnych, a wyroki były wydawane w składzie trzyosobowym?
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Jego Nieaktywność
Posts: 1386
Joined: 6 May 2018, o 20:06

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Jego Nieaktywność »

Piotr Paweł I wrote:
A może stworzyć Izbę Apelacyjną TK w składzie Książę + 2 asesorów koronnych, a wyroki były wydawane w składzie trzyosobowym?
Z moich doświadczeń jako ATK wiem, że składy 3-osobowe są bardzo powolne. Nie widzę też potrzeby udziału aż 7 osób w judykaturze. Samo wybranie asesorów koronnych, w zaproponowany przeze mnie sposób, byłoby długotrwałe.
Jego Nieaktywna Mość, Emeryt Koronny
(—) Wicehrabia Severin von Verwaltung-Rentner
Były biurokrata, naczelny eskapista, ocean chimeryczności, ostoja niezdecydowania, fundament nihilizmu
User avatar
Aleksander Damian
Posts: 2004
Joined: 2 May 2012, o 20:47

Re: Obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej

Post by Aleksander Damian »

Projekt jest ogólnie dobry ale
po pierwsze osobiście nie podoba mi się artykuł 2 Książę nie powinien być odwołany przez sejm tylko jak coś przez przeprowadzenie referendum.
Po drugie artykuł 3 jest ok tylko zmienił bym aby w Trybunale zasiadały osoby bezpartyjne i nie pełniące wszelakich funkcji publicznych.
Takie jest moje osobiste zdanie.
por. Aleksander Damian markiz von Thorn-Chojnacki herbu Illuminatos
Poseł na Sejm
Dyrektor Teutońskiego Teatru Narodowego
Herold Rodu Dom von Thorn
Post Reply

Return to “Polityka, zagranica”