PIK — dyskusja i koordynacja działań

Dla ducha i oka
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: PIK — dyskusja i koordynacja działań

Post by Prokrustes »

Orjon wrote:Co trzeba byłoby zrobić? Po prostu określić, jakie przyjmujemy standardy przy tworzeniu map, i skoordynować działania, o czym wspomniał Kanclerz.


Też. Przydałaby się burz mózgów w której każdy zainteresowany by wypisał czego oczekuje to tym projekcie i co według niego należy ustalić. Z resztą nic nie stoi na przeszkodzie żeby się tym dzielić tutaj...

1. Podstawowy zestaw standardów jak powinna wyglądać mapa - wydaje mi się, że podręcznik KIK jest ok. Chociaż np. jak wziąłem RGB do robienia siatki kartograficznej to wyszedł mi jakiś fioletowy (chyba błąd). Ale ogólnie dokument fajny. Można by pewnie określić się czy bierzemy takie reguły - ewentualnie forkować się i w oparciu o niego tworzyć własny.

2. Potwierdzenie, że obowiązująca Konwencja ... jest obowiązująca. By mieć pewność że każdy jest świadom przebiegu południków/równoleżników, równości między minutą a kilometrem...

3. Jako, że do tej pory mało kto się przejmował współrzędnymi to widzę potrzebę, żeby na podstawie mapy świata określić współrzędne Sarmackich miast i być może innych charakterystycznych punktów (cycków wystających tu i ówdzie). I bez dalszej dyskusji je powszechnie zaakceptować tak, że każdy przyszły kartograf będzie się do nich stosował lub świadomie tworzył mapę poglądową a nie zgodną ze standardem.

4. Nie mam bladego pojęcia jak powinno się ustandaryzować rzeczy takie jak przebieg nabrzeża czy rzek. Tego bym się chciał dowiedzieć. Rzecz jasna można wyznaczyć "n" punktów ale z tego wyjdzie krzywa łamana. Więc albo bardzo dużo tych punktów (współrzędnych) albo krzywe breziera oparte o sąsiadujace punkty.... ? Czy jakoś inaczej ?

5. Więc bardziej ogólne pytanie jakie największe przybliżenie chcemy uzyskać ? Robiąc Tropicanę zacząłem w corelu od 1mm podziałki = 1 stopień = 1 km. Ale żeby mapa posłużyła jako teren wielkiego otwartego świata "gry gospodarczej" to o wiele za mało.

6. Nazwy nazwami - one są najmniejszym problemem. Najpierw trzeba mieć gdzie je zaznaczać.

7. Jaki wielki zamysł miał diuk Czuguł-Chan ?

8. Jakie dane chcemy w dłuższej perspektywie pokazać: zasoby naturalne, faune, flore, hipsometria, tektonika, drogowe, administracyjne, topografia, demografia
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: PIK — dyskusja i koordynacja działań

Post by Roland »

Zombiakov wrote:1. Podstawowy zestaw standardów jak powinna wyglądać mapa - wydaje mi się, że podręcznik KIK jest ok. Chociaż np. jak wziąłem RGB do robienia siatki kartograficznej to wyszedł mi jakiś fioletowy (chyba błąd). Ale ogólnie dokument fajny. Można by pewnie określić się czy bierzemy takie reguły - ewentualnie forkować się i w oparciu o niego tworzyć własny.


Zgodnie ze sztuką mapa powinna składać się z ramki, której naroża są opisane w standardowym, obowiązującym układzie odniesienia XYZ lub BLZ. Wnętrze ramki winno być podzielone na siatkę kwadratów o równych długościach boków (oznaczone liniami ciągłymi lub tzw. krzyżami). Odległości pomiędzy kolejnymi krzyżami powinny mieć stałą wartość przyrostów dx i dy, lub dB i dL. Wartość tychże wynika wprost z mianownika skali mapy.

Gdy już jest ramka, jej wnętrze powinna stanowić treść mapy (czyli właściwa mapa). Poza ramką powinien znajdować się opis pozaramkowy, składający się z: daty opracowania mapy, autora mapy, przyjętego układu współrzędnych, przyjętego odwzorowania kartograficznego oraz skali mapy. W przypadku, gdy mapa nie przedstawia całego obszaru, a jest jedynie jego wycinkiem, powinien znajdować się też szkic poglądowy 9-cio sekcyjny opisujący kolejne godła arkuszy mapy. W przypadku mapy numerycznej ten element jest zbędny, zastosowanie ma w momencie plotowania.

Z takich podstawowych standardów to tyle. Sprawą odrębną jest standaryzacja oznaczeń umownych i formy reprezentacji wysokościowego modelu terenu.

Zombiakov wrote:2. Potwierdzenie, że obowiązująca Konwencja ... jest obowiązująca. By mieć pewność że każdy jest świadom przebiegu południków/równoleżników, równości między minutą a kilometrem...


Traktat ją ratyfikujący obowiązuje, więc i ona obowiązuje.

Zombiakov wrote:3. Jako, że do tej pory mało kto się przejmował współrzędnymi to widzę potrzebę, żeby na podstawie mapy świata określić współrzędne Sarmackich miast i być może innych charakterystycznych punktów (cycków wystających tu i ówdzie). I bez dalszej dyskusji je powszechnie zaakceptować tak, że każdy przyszły kartograf będzie się do nich stosował lub świadomie tworzył mapę poglądową a nie zgodną ze standardem.


Można jak najbardziej. Niemniej jeśli przyjąć zasadę siatki kwadratów, każdorazowo współrzędne takie można obliczać precyzyjnie i dla wielu punktów. To w sumie kwestia potrzeby zastosowania opracowania kartograficznego w dalszych pracach na mapie.

Zombiakov wrote:4. Nie mam bladego pojęcia jak powinno się ustandaryzować rzeczy takie jak przebieg nabrzeża czy rzek. Tego bym się chciał dowiedzieć. Rzecz jasna można wyznaczyć "n" punktów ale z tego wyjdzie krzywa łamana. Więc albo bardzo dużo tych punktów (współrzędnych) albo krzywe breziera oparte o sąsiadujace punkty.... ? Czy jakoś inaczej ?


W realu byłoby tak jak proponujesz. Na potrzeby mikronacji proponuję standaryzację po przez pierworys konturów. Centralną, niezmienną mapę w swej treści zawierającą kontur Księstwa Sarmacji, wraz z ciekami i zbiornikami wodnymi jako niezmiennikami terenowymi wpisany w siatkę kwadratów. Przy jakichkolwiek pracach nad wycinkami, mapa taka stanowiłaby obowiązkowy podkład tematyczny. Najprostsze, najszybsze i najbardziej praktyczne dla powszechnego stosowania.

Zombiakov wrote:5. Więc bardziej ogólne pytanie jakie największe przybliżenie chcemy uzyskać ? Robiąc Tropicanę zacząłem w corelu od 1mm podziałki = 1 stopień = 1 km. Ale żeby mapa posłużyła jako teren wielkiego otwartego świata "gry gospodarczej" to o wiele za mało.


Co do zasady mapa powinna być stała niezależnie od skali, a dobór skali stosuje się zależnie od potrzeb. To już w sumie nie tyle kwestia ustalenia minimalnej dopuszczalnej skali, co doboru metody wykonania mapy by była skalowalna bezstratnie w przedziałach mianowników 1..n. Przy czym wiadomo, że przy dużych mianownikach należy też ustandaryzować zasady generalizacji uczytelniającej mapę.

Zombiakov wrote:8. Jakie dane chcemy w dłuższej perspektywie pokazać: zasoby naturalne, faune, flore, hipsometria, tektonika, drogowe, administracyjne, topografia, demografia


Nie trzeba tego określać. Należy pamiętać tylko, że mapa wykonana warstwowo może być rozwijana tematycznie w nieskończoność :D
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
incisive
Posts: 2174
Joined: 13 Aug 2011, o 17:08

Re: PIK — dyskusja i koordynacja działań

Post by incisive »

Wielce szanowni adwersarze.
Zawsze mapa Księstwa była mocno kontrowersyjnym tematem. A raczej dwie mapy. Bo mieszkańcy potrzebują zwykłej. Nie koniecznie akceptowanej przez inne mikronacje. Każdy chce wiedzieć, że kupił działkę o współrzędnych x i y. to dla mieszkańca jest bardzo ważne wbrew pozorom, jeśli może się utożsamić z danym kawałkiem terenu, i coś na nim robić. Drugi aspekt, to mapa Księstwa, i polityka innych mikronacji. To się pewnie nigdy nie zmieni. Księstwo będzie albo za małe, albo za duże. Przerabialiśmy to już setki razy. Może po prostu zajmijmy się tym, co mamy. A mamy piękną wyspę, którą warto zagospodarować. Dajmy ludziom mapę, i akty własności. I nie interesujmy się tym, czy inni to zaaprobują.To jest Księstwo Sarmacji, i nasze prawa w nim obowiązują. No chyba że coś się zmieniło jak mnie nie było.
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji
Incisive
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: PIK — dyskusja i koordynacja działań

Post by Roland »

incisive wrote:Wielce szanowni adwersarze.
Zawsze mapa Księstwa była mocno kontrowersyjnym tematem. A raczej dwie mapy. Bo mieszkańcy potrzebują zwykłej. Nie koniecznie akceptowanej przez inne mikronacje. Każdy chce wiedzieć, że kupił działkę o współrzędnych x i y. to dla mieszkańca jest bardzo ważne wbrew pozorom, jeśli może się utożsamić z danym kawałkiem terenu, i coś na nim robić. Drugi aspekt, to mapa Księstwa, i polityka innych mikronacji. To się pewnie nigdy nie zmieni. Księstwo będzie albo za małe, albo za duże. Przerabialiśmy to już setki razy. Może po prostu zajmijmy się tym, co mamy. A mamy piękną wyspę, którą warto zagospodarować. Dajmy ludziom mapę, i akty własności. I nie interesujmy się tym, czy inni to zaaprobują.To jest Księstwo Sarmacji, i nasze prawa w nim obowiązują. No chyba że coś się zmieniło jak mnie nie było.
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji
Incisive


Ja to bym wolał działkę o współrzędnych {P[1](x[1],y[1]); ... ; P[n](x[n],y[n])} :D. Rozmiar Księstwa, jak i całego Pollinu (wraz z jego składowymi) jest znany, jeśli przyjąć za punkt wyjścia mapy KIKu. Mamy też piękną wyspę. I inne wyspy, a nawet części kontynentów.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
incisive
Posts: 2174
Joined: 13 Aug 2011, o 17:08

Re: PIK — dyskusja i koordynacja działań

Post by incisive »

Więc Waćpan ma szczęście. Ja to tylko pogiętą puszkę mam, i czekam kiedy podatek od siedzenia na schodach Biblioteki Unisławowskiej uiścić będę zmuszony. Moje domy dawno z ziemią zrównane. A co mam????? Pamięć tego, co dawno zaginęło. I żebraczy honor. A tego nie oddam za żadne dobra.
Z wyrazami szacunku,
żebrak jedyny Księstwa Sarmacji
Incisive
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Locked

Return to “Kultura i sztuka”