REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

W tym dziale Królowa porusza wszelkie sprawy począwszy od tych najmniejszych a na najważniejszych skończywszy. Tu też Królowa udziela audiencji.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Roland »

Złoty Gród, Anno Vladini 2016

Wielce Umiłowany Książę Teutończyków,
Lordzie Regencie,
Cny Reprezentancie Cesarskiej Krwi,
Oblubieńcu Vladimirusa,
etc. etc.


PROŚBA


Ty, któryś z woli króla urząd regenta sprawujesz, o proszę cię, biorąc tu zgromadzonych na świadków byś nadał mi obywatelstwo Królestwa Teutonii, na chwałę Vladimirusa objawionego.


(-) R. Heach

Obywatelstwo KT nadano 12 stycznia 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent KT.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Kwazi
Posts: 4066
Joined: 2 Sep 2008, o 12:06
Gadu-Gadu: 3843286
Skype: je_kwazi
Location: Srebrny Róg
Contact:

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Kwazi »

Marek diuk Chojnacki ustracił obywatelstwo KT z mocy prawa, w związku z opuszczeniem terytorium Królestwa Teutonii (jego obecnym miejscem zamieszkania jest Eldorat).

(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent KT.
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Hetman_Gotfryd »

Zwracam się z prośbą o zmianę moich danych w ROT. Obecnie używam Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) a nie tak jak dotychczas Sławomir Chojnacki de Ruth (T1141).
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
User avatar
Kwazi
Posts: 4066
Joined: 2 Sep 2008, o 12:06
Gadu-Gadu: 3843286
Skype: je_kwazi
Location: Srebrny Róg
Contact:

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Kwazi »

W pierwszym poście jest napisane:
Nadanie obywatelstwa teutońskiego następuje na wniosek zainteresowanego...

W Ustawie o obywatelstwie teutońskim jest napisane:
Art. 1. [Cel i zakres ustawy]
1. Niniejsza ustawa określa tryb, warunki i zasady nadawania oraz utraty obywatelstwa Królestwa Teutonii.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...)
d) wniosek - należy przez to rozumieć wniosek o nadanie obywatelstwa Królestwa Teutonii.
(...)

Art. 3. [Wniosek o nadanie obywatelstwa]
1. Osoba pragnąca otrzymać obywatelstwo składa w Rejestrze wniosek.
2. Wniosek musi zawierać pełne imię i nazwisko, którym wnioskodawca posługuje się na terytorium Księstwa Sarmacji.


Dlatego zastanawiam się, dlaczego zamiast poprosić o nadanie obywatelstwa KT prosicie o "wpisanie/dopisanie do rejestru obywateli Teutońskich"?
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Yennefer »

Zwracam się z prośbą o nadanie mojej osobie obywatelstwa teutońskiego. Yennefer von Witcher (AF936).

Obywatelstwo KT nadano 14 lutego 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent-Interrex KT.

Wpisano do Rejestru.
(—) Albert hr. Felimi-Liderski, Lord Koadiutor.
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by AJ Piastowski »

Najmocniej przepraszam, za niepoprawną formę mojej wcześniejszej wypowiedzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisani proszę o dopisanie mnie Adam Jerzy Piastowski legitymujący się numerem paszportu AF793 do Rejestru Obywateli Teutońskich, a co za tym idzie uprzejmie proszę o ponowne nadanie obywatelstwa teutońskiego.

Obywatelstwo KT nadano 14 lutego 2016 r.
(—) Krzysztof Stanisław Michał, Regent-Interrex KT.
Image
User avatar
Gerald Klemens
Posts: 4
Joined: 10 Feb 2016, o 15:48
Gadu-Gadu: 0

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by Gerald Klemens »

Wnioskuję o nadanie mi- Geraldowi Klemensowi, legitymującego się paszportem o numerze AG288, obywatelstwa Teutońskiego.

Obywatelstwo KT nadano 26 lutego 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.


Obywatelstwo KT utracono z mocy prawa wraz z dniem 30 lipca 2016 r..
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.
Gerald Klemens
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by VAT »

Wnoszę o nadanie mi obywatelstwa Królestwa Teutonii, przy czym mam świadomość, że dopiero z dniem jutrzejszym spełnię wszelkie przesłanki pozwalające mi na ubieganie się o ten zaszczyt. Vanderlei Boubloulina (AG287)

Obywatelstwo KT nadano 26 lutego 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.


Obywatelstwo KT utracono z mocy prawa wraz z dniem 9 czerwca 2016 r..
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by IUdR »

Zgodnie z zapowiedzią, wnoszę o dopisanie do rejestru. Pełne imię urzędowe: Ignacy Chojnacki-Ferski.
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Re: REJESTR OBYWATELI TEUTOŃSKICH

Post by IUdR »

WKW,
niniejszym składam korektę wniosku. Proszę o nadanie obywatelstwa teutońskiego. Wymagane przez ustawę dane pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego, niewłaściwego, wniosku.

Obywatelstwo KT nadano 6 marca 2016 r.
(—) Andrzej Fryderyk Król Teutonii.
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
Post Reply

Return to “Zamek Królewski [Úr Kongburg]”