Page 1 of 1

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa KT

Posted: 16 Mar 2017, o 22:50
by Aleksander Damian
Wasza Królewska Wysokość,


Zwracam się z wnioskiem o przywrócenie obywatelstwa Teutońskiego

Po dłuższym ataku realiozy czas powrócić na łono Królestwa Teutonii oraz dalej prowadzić i reprezentować Królestwo.

Z poważaniem
por. rez. Aleksander Damian markiz Chojnacki herbu Illuminatos