Page 2 of 2

Re: Uroczyste złożenie przysiąg

Posted: 9 May 2020, o 19:39
by Hetman_Gotfryd
"Ja, Gotfryd Slavik de Ruth, przysięgam, że jako obywatel Królestwa Teutonii podążać będę za naukami Hergoliena Wielkiego. Wobec Króla i Narodu swego będę lojalny, a postępowaniem swym honoru nie splamię. Mężnie, niczym pod Argon Cux, przed wrogiem bronił teutońskich ziem będę. A gdybym przysięgę swą złamał, niechaj wyklętym i pozbawionym godności się stanę, bowiem decydować o Teutonii losie nie byłbym godzien.

Jedna Teutonia,
Jeden Naród,
Jeden Król."

Re: Uroczyste złożenie przysiąg

Posted: 10 May 2020, o 11:03
by Juarez
Á, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, iv'ordeti, as helm úr Burger ik úrs Kongrak Teutonies á vil gó kón úrens Visenšaft ik Magniš Hergolin. Vin úrs Kong ond úrs áik Natsion á vil vortiš ond áik Báhave vil ne šreki úr Gonor. Meniš vi Argon Cux, á vil verkti úre teutoniše Irthe wegin úren Helgen. Ven á vil brekti áik Vorde, ifá á var gegelloned ond ón úren Kere, indes á af ne verdi keriš šotzti vób úrn Myste ik úrs Teutonies.
An Teutonie!
An Natsion!
An Kong!

Re: Uroczyste złożenie przysiąg

Posted: 15 May 2020, o 21:02
by AJMaat
Późnym piątkowym wieczorem i Albert przyszedł do Zamku Królewskiego. Ostatnio rzadko tu bywał, ale jako komendant TLGK znał tu każdy kąt. Gdy znalazł się na wysokości pierwszego rzędu widowni, stanął i z ręką na sercu wypowiedział rotę przysięgi:

Á, Albert Jan Maat von Hippogrfii, iv'ordeti, as helm úr Burger ik úrs Kongrak Teutonies á vil gó kón úrens Visenšaft ik Magniš Hergolin. Vin úrs Kong ond úrs áik Natsion á vil vortiš ond áik Báhave vil ne šreki úr Gonor. Meniš vi Argon Cux, á vil verkti úre teutoniše Irthe wegin úren Helgen. Ven á vil brekti áik Vorde, ifá á var gegelloned ond ón úren Kere, indes á af ne verdi keriš šotzti vób úrn Myste ik úrs Teutonies.
An Teutonie,
An Natsion,
An Kong!

Nagle dostał silnej zadyszki - zmęczony usiadł na krześle i opuścił głowę. Wiedział, że choć ma już pierwsze objawy, nie może dać się realiozie. Mimo wycieńczenia podniósł się i wyszedł z Zamku, kierując się ku sztabowi TLGK. "Czeka mnie pracowity weekend" - powiedział do siebie w duchu.

Re: Uroczyste złożenie przysiąg

Posted: 26 May 2020, o 20:52
by ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ
Á, Torkan Ingavaar, iv'ordeti, as helm úr Burger ik úrs Kongrak Teutonie á vil gó kón úrens Visenšaft ik Magniš Hergolin. Vin úrs Kong ond úrs áik Natsion á vil vortiš ond áik Báhave vil ne šreki úr Gonor. Meniš vi Argon Cux, á vil verkti úre teutoniše Irthe wegin úren Helgen. Ven á vil brekti áik Vorde, ifá á var gegelloned ond ón úren Kere, indes á af ne verdi keriš šotzti vób úrn Myste ik úrs Teutonies.

An Teutonie!
An Natsion!
An Kong!

Re: Uroczyste złożenie przysiąg

Posted: 1 Sep 2020, o 20:30
by mtk
Gdy minęło już kilka miesięcy, zdyszany wpadł do sali Król Senior Mateusz Wilhelm. Po wejściu na jego twarzy pojawiło się ogromne zdziwienie, zebrawszy szczękę z wypolerowanej podłogi doszło do nie, że chyba nieco się spóźnił. Nie czekając chwile dłużej, padł na kolana (poniekąd także ze zmęczenia) i rzekł :


"Ja, Król Senior Mateusz Wilhelm , przysięgam, że jako obywatel Królestwa Teutonii podążać będę za naukami Hergoliena Wielkiego. Wobec Króla i Narodu swego będę lojalny, a postępowaniem swym honoru nie splamię. Mężnie, niczym pod Argon Cux, przed wrogiem bronił teutońskich ziem będę. A gdybym przysięgę swą złamał, niechaj wyklętym i pozbawionym godności się stanę, bowiem decydować o Teutonii losie nie byłbym godzien.

Jedna Teutonia,
Jeden Naród,
Jeden Król."