Wniosek o nadanie obywatelstwa

Locked
User avatar
Matheos WLKP
Posts: 33
Joined: 14 Jan 2018, o 10:01

Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Matheos WLKP »

Wasza Książęca Mość,

Ja, Matheos Wielkopolitański, zamieszkały w mieście Fer, legitymujący się paszportem o numerze AG6702, wydanym 14.01.2018 roku wnioskuje o nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego. Warunki ustawowe potrzebne do uzyskania obywatelstwa spełniłem. Wniosek motywuje chęcią dalszego uczestniczenia w życiu Księstwa Sarmacji, osobistego rozwoju obywatelskiego i gotowością do pracy na rzecz i chwałę majestatu Waszej Książęcej Mości oraz całego Państwa.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniem,
Matheos Wielkopolitański
Matheos Wielkopolitański
Obywatel Sarmacji
Mieszkaniec Feru
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego, jeśli właśnie to obywatelstwo chce Pan otrzymać. Stosownie do przepisów Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysięgę obywatelską należy złożyć w terminie 7 dni w niniejszym wątku, według następującej roty:

Przysięgam, że jako obywatel asarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
User avatar
Matheos WLKP
Posts: 33
Joined: 14 Jan 2018, o 10:01

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Matheos WLKP »

Przysięgam, że jako obywatel Sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.
Matheos Wielkopolitański
Obywatel Sarmacji
Mieszkaniec Feru
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowny Panie Matheosie!

Uprzejmie informuję o nadaniu obywatelstwa. Życzę powodzenia!
User avatar
Matheos WLKP
Posts: 33
Joined: 14 Jan 2018, o 10:01

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Matheos WLKP »

Dziękuje Wasza Książęca Mość !
Matheos Wielkopolitański
Obywatel Sarmacji
Mieszkaniec Feru
Locked

Return to “Rozpatrzone wnioski o obywatelstwo”