Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Jakob
Posts: 179
Joined: 14 Jun 2009, o 19:12
Gadu-Gadu: 6715223

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Jakob »

Wasza Książęca Mość,
Drodzy i Tani,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie obywatelstwa sarmackiego, które posiadałem co najmniej od 30 sierpnia 2014 r., a którego zostałem pozbawiony na skutek rozległych knowań. Obecnie obywatelstwo sarmackie jest mi niezbędne, gdyż zamierzam doprowadzić do zmiany ustroju Księstwa oraz oderwania części jego terytorium.
Jakob
Jakob
Posts: 179
Joined: 14 Jun 2009, o 19:12
Gadu-Gadu: 6715223

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Jakob »

Pomyłka. Pamięć już jednak nie ta. Od 30 sierpnia 2004 r., a nie 2014 r. Przeleciało jak jeden dzień.
Jakob
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

A z ciekawości - na jaki ustrój planujecie zmieniać, i co odrywać?
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowny Wnioskodawco.

Ponawiam swoje pytanie — na jaki ustrój planujecie zmieniać ustrój Księstwa, i którą jego część pragniecie oderwać?

Pytanie swe uzasadniam rotą przysięgi obywatelskiej, którą składaliście w przeszłości i której, w wypadku ponownego nadania Wam obywatelstwa (nie przywrócenia, a nadania właśnie) będziemy od Was wymagać. Słowa tejże brzmią:
Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”. Oczywiście sama chęć dążenia do zmiany ustroju nie jest sprzeczna z rotą, ale już chęć podejmowania działań secesyjnych jak najbardziej.

Swoje dalsze decyzje uzależniam od odpowiedzi przez Pana udzielonych.
Jakob
Posts: 179
Joined: 14 Jun 2009, o 19:12
Gadu-Gadu: 6715223

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Jakob »

Zamierzam doprowadzić do oderwania Starosarmacji, ponieważ jak wiadomo teren ten nie ma dobrej sławy. Spokojnie moglibyśmy się bez niej obyć. Atmosfera zdecydowanie by się poprawiła. Proponuję roboczą nazwę nowego tworu: Ochlochracja Starosarmacji.
Jeżeli chodzi o ustrój - proponuję wprowadzenie pajdokrację, która w warunkach państwa wirtualnego sprawdza się najlepiej. Jak już kiedyś zauważyłem, obecnie Sarmację charakteryzuje stagnacja starców, którzy lata temu przejęli władzę i nie chcą jej wypuścić. Uważam, że należy wprowadzić ustawowe maksimum wiekowe dla biernego prawa wyborczego i powinno ono oscylować w granicach 15 lat.
Bliższe szczegóły - wkrótce. Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość WKM.
Jakob
Jakob
Posts: 179
Joined: 14 Jun 2009, o 19:12
Gadu-Gadu: 6715223

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Jakob »

Zapomniałem dodać - pozostaję do usług!
Jakob
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Rihanna »

Co tu się dzieje. Ze swojej strony wnioskuję o odpowiednie zajęcie się tym jakże ciekawym wnioskiem.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Rihanna wrote:Co tu się dzieje. Ze swojej strony wnioskuję o odpowiednie zajęcie się tym jakże ciekawym wnioskiem.

Zajmuję się, zajmuję.
Jakob
Posts: 179
Joined: 14 Jun 2009, o 19:12
Gadu-Gadu: 6715223

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Jakob »

Rihanna wrote:Co tu się dzieje. Ze swojej strony wnioskuję o odpowiednie zajęcie się tym jakże ciekawym wnioskiem.


W rzeczy samej! Dziękuję za poparcie. Przeciągająca się procedura przywrócenia mojego obywatelstwa rodzi we mnie obawę, czy aby ktoś nie jest tu do mnie uprzedzony.
Jakob
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Jaśnie Wielmożny Panie Markizie,

każdy powrót mieszkańców do obywatelstwa i zapowiedź aktywności w Sarmacji jest dla Nas miła. Tak jest i w Waszym przypadku. Znamy Waszą Cesarską Wysokość nie od dziś jednak, a i przedłożonym Nam wniosek i odpowiedź na Nasze pytania, nie powodują byśmy z łatwością podejmowali jakąkolwiek dotyczącą Waszego wniosku decyzję. Ocenę jakości wniosku pozostawiamy jednak obserwatorom, Naszą decyzję podjęliśmy.

Odmawiamy przywrócenia obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Przepis artykułu 3 ustęp 3 Ustawy o obywatelstwie mówi, iż przywrócić Wam obywatelstwo możemy, lecz nie musimy. Korzystamy z tej możliwości.

Jednakże... jesteście Jaśnie Wielmożny Markizie postacią nietuzinkową, zasłużoną, bez wątpienia ikoniczną dla Narodu Teutońskiego. Duchowym przywódcą Narodu Teutońskiego — jak jeden z doradców mych powiedział. Szanujemy tę rolę, szanujemy Wasz niebywały wkład. Dlatego też zdecydowałem się ogłosić zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego Waszej osobie.

Aby woli naszej stało się zadość, w trybie art. 3 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie zobowiązujemy Was do złożenia w niniejszym wątku przysięgi obywatelskiej, której rota została art. 4 wspomnianej ustawy.

(—) Robert Fryderyk
Locked

Return to “Rozpatrzone wnioski o obywatelstwo”