Wniosek o obywatelstwo

Locked
User avatar
incisive
Posts: 2174
Joined: 13 Aug 2011, o 17:08

Wniosek o obywatelstwo

Post by incisive »

Ja, żebrak Incisive zwracam się z prośbą o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Oświadczam, że nigdy wcześniej nie posiadałem obywatelstwa Księstwa, ani żadnego innego kraju.
Warunki ustalone w Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku uważam że spełniłem.
Prośbę swą motywuję chęcią większego wpływu na życie w Księstwie, jak i możliwości objęcia urzędów państwowych.

Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o obywatelstwo

Post by Cudzoziemiec 1 »

Ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego, jeśli właśnie to obywatelstwo chce Pan otrzymać. Stosownie do przepisów Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysięgę obywatelską należy złożyć w terminie 7 dni w niniejszym wątku, według następującej roty:

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
User avatar
incisive
Posts: 2174
Joined: 13 Aug 2011, o 17:08

Re: Wniosek o obywatelstwo

Post by incisive »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o obywatelstwo

Post by Cudzoziemiec 1 »

Poważany Panie,

z radością informuję o nadaniu obywatelstwa Księstwa Sarmacji.

Życzę sukcesów i aktywności. W razie pytań, wątpliwości czy jakiejś potrzeby serdecznie zapraszam. Jestem dostępny w każdej chwili.

Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
User avatar
incisive
Posts: 2174
Joined: 13 Aug 2011, o 17:08

Re: Wniosek o obywatelstwo

Post by incisive »

Dziękuję Wasza Książęca Wysokość. Czuję się zaszczycony.

Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Z wyrazami szacunku,
jedyny żebrak Księstwa Sarmacji:
Incisive
Locked

Return to “Rozpatrzone wnioski o obywatelstwo”