Wniosek o nadanie obywatelstwa

Locked
User avatar
AvdE
Posts: 22
Joined: 18 Feb 2018, o 15:55

Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by AvdE »

Ja, Aleksander van der Egval wnoszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Jednocześnie oświadczam, iż nigdy nie miałem obywatelstwa KS i spełniłem wszystkie warunki. Swój wniosek motywuję tym, iż chcę działać w KS. Obywatelstwo pomogłoby mi w przystąpieniu do KSZ.

Pozdrawiam,
Aleksander van der Egval
Z poważaniem,
Aleksander van der Egval
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowny Panie,

z radością informuję, że zdecydowałem się ogłosić zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego Waszej osobie. Aby woli naszej stało się zadość, w trybie art. 3 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie zobowiązujemy Was do złożenia w niniejszym wątku przysięgi obywatelskiej, której rota została art. 4 wspomnianej ustawy.

(—) Robert Fryderyk
User avatar
AvdE
Posts: 22
Joined: 18 Feb 2018, o 15:55

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by AvdE »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać. Tak mi dopomóż Bóg.
Z poważaniem,
Aleksander van der Egval
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by Cudzoziemiec 1 »

Uprzejmie informuję, że nadałem obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Gratuluję i życzę sukcesów w naszym kraju. Powodzenia!
User avatar
AvdE
Posts: 22
Joined: 18 Feb 2018, o 15:55

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

Post by AvdE »

Dziękuję Wasza Królewska Mość!
Z poważaniem,
Aleksander van der Egval
Locked

Return to “Rozpatrzone wnioski o obywatelstwo”