Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

wypełniając postanowienie Traktatu o inkorporacji Hasselandu, w którym mowa jest "Każdy, kto posiada obywatelstwo hasselandzkie w dniu wejścia w życie niniejszego Traktatu, staje się obywatelem sarmackim, o ile nie wyrazi sprzeciwu i w terminie 14 dni złoży określoną przepisami prawa sarmackiego przysięgę." publicznie ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa następującym osobom:
  • Bajtusiowi (AG576)
  • Eddardowi Noqternowi (AF890)
  • Freytonowi Camirrowi (AG051)
  • Józefowi Sowińskiemu (AG329)
  • Iwanowi Pietrowowi aka. Kimowi Myong Wonowi (AG482)
  • Piotrowi Pawłowi I (A1225)
Aby woli naszej stało się zadość, w trybie art. 3 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie zobowiązujemy wymienione osoby do złożenia w niniejszym wątku przysięgi obywatelskiej, której rota została art. 4 wspomnianej ustawy, z tym, że zgodnie z postanowieniami traktatu czas na spełnienie obowiązku tego zostaje wydłużony do dni 14.

Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.
User avatar
Bajtuś
Posts: 103
Joined: 22 Mar 2017, o 22:13
Gadu-Gadu: 0

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Bajtuś »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać

Marek Bajtuś
Marek Bajtuś
User avatar
Eddard Noqtern
Posts: 337
Joined: 10 Dec 2014, o 16:05
Gadu-Gadu: 0
Location: Shimontsen (Hasseland)

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Eddard Noqtern »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

/-/ Eddard Noqtern
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Piotr Paweł I »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

Piotr de Zaym
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Przyjaciele!

z wielką radością oznajmiam, że nadałem obywatelstwo Księstwa Sarmacji Waszej trójce. Oczywiście wciąż będę oczekiwał na spełnienie wymogu złożenia przysięgi przez pozostałą trójkę. Życzę Wam samych sukcesów i już dziś zachęcam do napisania nam, w wątku powitań, kilku słów o swoich umiejętnościach, co możecie wnieść, czym się zajmujecie. Poznajmy się lepiej! Witajcie!
User avatar
Iwan Pietrow
Posts: 14
Joined: 7 Nov 2016, o 12:42

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Iwan Pietrow »

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

(-) Iwan Pietrow
(-) Iwan Pietrow
Car Brodrii
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Obywatelstwo dla obywateli Hasselandu

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowny Panie,

z wielką radością oznajmiam, że nadałem Panu obywatelstwo Księstwa Sarmacji. Życzę Panu udanej aklimatyzacji w Księstwie Sarmacji, wielu ciekawych pomysłów i wysokiego zaangażowania. Wierzę, że tak doświadczony mikronauta z całą pewnością doskonale się u nas odnajdzie.
Locked

Return to “Rozpatrzone wnioski o obywatelstwo”