Etykieta Dworska - II. Protokól dyplomatyczny KB

Dyskusje dotyczące Królestwa jako całości oraz stolicy, Almery

Moderator: Królestwo Baridasu: władze

Awatar użytkownika
Laurencjusz
Posty: 5218
Rejestracja: 13 sie 2014, o 23:40
Gadu-Gadu: 0
Lokalizacja: Gidena
Kontakt:

Etykieta Dworska - II. Protokól dyplomatyczny KB

Post autor: Laurencjusz » 3 sie 2015, o 14:04

Wątek w budowie.
Proszę nie wpisywać żadnych danych.
Zamieszczone wypowiedzi w trakcie prac zostaną skasowane


Fare Ayron!

Wasza Królewska Mość,
Wasza Królewska Wysokość,


Zakres pojęciowy etykiety dworskiej zawiera:

I. Ceremoniał państwowy Królestwa Baridasu obejmujący zasady organizacji oficjalnych uroczystości- prezentowany w osobnym wątku.

II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu obejmujący zasady dyplomacji i organizacji życia dworskiego orazregulujący stosunki między państwami i ich przedstawicielami (wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie gości, pierwszeństwo, stroje itp.)

III. Wymianę korespondencji urzędowej - prezentowaną w osobnym wątku.


II. Protokół Dworu Królestwa Baridasu


1. Regulacje podstawowe.

1) Marszałek Dworu pełni funkcję ambasadora Króla Baridasu i jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej Królestwa Baridasu w uzgodnieniu z Królem lub wyznaczoną przez niego osobą. W przypadku realizacji zadań wykraczających poza Samorządy Księstwa Sarmacji Marszałek Dworu dodatkowo uzgadnia swoje działania z Ministrem Spraw Zagranicznych lub upoważnioną przez niego osobą.
2) Marszałek pełni funkcje porządkowe w stosunku do wszystkich mieszkańców Królestwa Baridasu z wyłączeniem Króla, Wicekróla lub Regenta i jest uprawniony do nakładania kar porządkowych.
3) Wszyscy dworzanie zgodnie z wpisem do Rejestru Władz Baridasu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszym protokole.
4) W czasie realizacji zadań politycznych, a także w czasie wizyt i uroczystości państwowych zabrania się używania słów powszechnie używanych za obraźliwe, nawet gdy wypowiadane są w ojczystym baridajskim języku.

2. Zasada pierwszeństwa.

1) Podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego są zasady pierwszeństwa i starszeństwa, określane jako zasady procedencji.

Pierwszeństwo po Jego Książęcej Mości czyli panującemu Królowi Baridasu przysługuje Wicekrólowi i Regentowi przed pozostałymi Królami, Królami i Książętami Seniorami. Dalej kolejno pierwszeństwo przysługuje zgodnie z posiadanymi tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi. Urzędnikom Dworu Królestwa Baridasu przysługuje pierwszeństwo w następującej kolejności:

a) Marszałek Dworu,
b) Marszałek,
c) Podskarbi,
d) Przewodniczący Rady Królestwa,
e) Herold,
f) Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu,
g) Kasztelan Almery,
h) Podkasztelan Almery,
i) Pisarz,
j) Lingwista,
k) Architekt,
l) Kancelista,
m) Kustosz,
n) Geograf,
o) Wójt Slipyjowa,
p) Dyrektor Akademii Almerskiej,
r) Prezes Królewskich Kolei Baridajskich,
s) Prezes BZPN,
t) Prezes Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej,
u) Naczelnik Związku Harcerstwa Baridajskiego.
w) Inni wyznaczeni dworzanie zgodnie z decyzją Króla, Wicekróla lub Regenta.

2) Pierwszeństwo związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych uzależnione jest od przyznanych im tytułów. Zasada ta nie dotyczy ambasadora reprezentującego władcę i gościa głównego przyjmowanego na audiencji lub uroczystości przez Króla, Wicekróla, Regenta lub Marszałka Dworu.
3) Ambasador reprezentuje osobę i godność władcy, należą mu się monarsze formy etykietalne, takie jak:

a) prawo do tytułu ekscelencji (ale nie w rozmowie z panującym, przy którym jest uwierzytelniony),
b) prawo do baldachimu w sali tronowej (audiencjalnej),
c) prawo nakrycia głowy w obecności monarchy (ale tylko wtedy, gdy ten uprzednio nakryje głowę),
d) prawo do jazdy powozem zaprzężonym w sześć koni,
e) prawo do odbierania honorów wojskowych, gwardyjskich itp.
f) prawo pierwszeństwa w przyjmowaniu wizyt posłów i ministrów,
g) żonie ambasadora prawo taboretu, czyli zajęcia miejsca siedzącego obok królowej, gdy ta usiądzie.

3. Oddawanie honorów.

Władzom królestwa honory oddaje się zgodnie z zasadą pierwszeństwa w sposób określony w ceremoniałach formacji mundurowych.

4. Zasady Tytułowania.

Na terenie Królestwa Baridasu określa tytulatura baridajska. Za nieprzestrzeganie tytulatury w czasie wykonywania czynności urzędowych oraz realizacji zadań dyplomatycznych grozi kara grzywny lub więzienia. Do Następców Tronu oraz Regentów należy zwracać się jak do panując władców. Delegacje zagraniczne przed przybyciem do Krółestwa Baridasu winny uprzednio przysłać notę dyplomatyczną uwzględniającą wszystkie tytuły osób, które przybędą w ramach audiencji, uroczystości lub innego oficjalnego spotkania. W przypadku braku uprzedniej noty do monarchów zwracamy się „Wasza Wysokość”, a do Ambasadorów i „Wasza Ekscelencjo”.

W stosunkach międzypaństwowych oraz w czasie uroczystości pisownia tytulatury dopuszcza stosowanie dwóch form przytoczonych poniżej i nie używa się tytułu w formie skrótu. Zabronione jest stosowanie wyłącznie tytułu baridajskiego, który nie zawiera określenia stanu szlachty czy arystokracji
(np. nie używanie tytułu „Kawaler").


1) Tytuł baridajski,tytuł sarmacki, a dalej imię i nazwisko np. „Poważany Kawaler Jan Nowak".
2) Tytuł baridajski, a dalej pierwsze imię, później tytuł sarmacki i nazwisko np. „Poważany Jan Kawaler Nowak".

Na terenie Królestwa Baridasu oraz w sytuacjach nieoficjalnych dopuszczalne jest stosowanie pełnej tytulatury baridajskiej oraz jej skróconej formy tj. zgodnie z przytoczonym przykładem Kawaler Nowak tytułowany był by jako:

„Poważny Pan Jan Nowak" lub „Pow. P. Jan Nowak”.

5. Strój.

1) Strój dworski i insygnia.
Męskim strojem noszonym na Dworze Królewskim jest garnitur (latem w jasnym, a wiosną, jesienią i zimą w ciemnym odcieniu), a damskim strojem jest kostium noszony w tych samych odcieniach co męski. Wyjątkiem od tej reguły może być mundur.
2) Strój galowy formalny.
Męskim strojem galowym jest frak, mundur lub smoking, a damskim żakiet z obowiązkowym kapeluszem.
3) Strój galowy nieformalny.
Męskim strojem galowym jest garnitur ( krawat nieobowiązkowy), a damskim strój koktailowy.
4) W czasie uroczystości państwowych lub wizyt dyplomatycznych urzędnik posiadający tytuł szlachecki lub arystokratyczny może stosować insygnia dworskie i tytularne zgodnie z wytycznymi Herolda.
5) W przypadku wystąpienia sporu odnośnie spełnienia wymogów przez dany strój Marszałek Dworu jest organem rozstrzygającym w tej sprawie.

6. Przyjęcia.

1) Na Dworze Królestwa Baridasu wyróżniamy następujące rodzaje przyjęć:

a) śniadanie (12.30 – 15.00),
b) popołudniowa herbatka (14.30 – 16.30),
c) koktail (17.00 – 19.30),
d) obiad (20.00 – 22.30).

7. Podróże.

1) Orszak królewski.
Król, Wicekról lub Regent podróżuje zawsze w asyście Marszałka Dworu lub innego wyznaczonego urzędnika dworskiego pod eskortą funkcjonariuszy Królewskiej Gwardii Baridasu.
2) Pożegnanie i witanie władz.
Król, Wicekról lub Regent żegnani są przed podróżą i witani po jej zakończeniu przez kompanię honorową lub pluton honorowy oraz orkiestrę zed skadu KGB.
3) Przejazdy.
Podróże realizowane są przy użyciu:

a) samochodu, który chroniony jest przez minimum 3 pojazdy KGB oraz obowiązkowo oznaczony jest chorągiewkami królewskimi umieszczonymi na przednich błotnikach oraz herbem Królestwa Baridasu umieszczonym ma drzwiach kierowcy oraz ochrony zajmującej miejsce obok kierowcy.
b) pociągiem specjalnym wydzielanym ze składu Królewskich Kolei Baridajskich S.K, którego lokomotywa z przodu i wszystkie wagony po bokach oznaczone są herbem Królestwa Baridasu, a jeden wagon służy ochronie wydzielanej z KGB,
c) statkiem lub jachtem oznaczonym na obu burtach herbem Królestwa Baridasu, który chroniony jest przez jednostki powietrzne i pływające KGB lub KSZ, a po wejściu na pokład Monarchy podnoszona jest bandera Królestwa Baridasu ( obowiązuje ceremoniał morski z zachowaniem zasad pierwszeństwa)
d) samolotem lub śmigłowcem oznaczonym po oby stronach herbem Królestwa Baridasu w asyście eskadry KSZ, gdy podróż realizowana jest poza granicami Księstwa Sarmacji lub przy klucza składającego się z minimum 3 helikopterów KGB lub KSZ gdy podróż jest realizowana w granicach KS.

Obrazek
Marszałek Dworu
Jego Królewskiej Wysokości Markusa Arped
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Domena Królewska”