Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Archiwalne debaty, głosowania i pozostałe
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by KJAF »

Potwierdzam zapoznanie się z obowiązkami.
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Szanowni i dumni Baridajczycy!


W związku z dalszymi pracami porządkującymi system prawny Królestwa Baridasu informuję, że ze względu na brak podstawy prawnej uchyliłem Rozkaz Króla Baridasu ws. form językowych.


Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by anglov »

Wasza Królewska Wysokość,

jako iż byłem żywo zainteresowany zmianom związanym z wprowadzaniem KPSu, chciałem wyjść z przyjazną inicjatywą i zauważyć, iż podstawa prawna jest. Przepisy wprowadzające KPS, oprócz zmian czysto wprowadzających, dokonały także zmian w postaci przeniesienia części przepisów w inne miejsce. I tak przepis, który zezwala samorządom, na wprowadzenie wykroczeń, jest sformułowany w art. 44. ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

Oczywiście, sformułowanie zawarte w rozkazie odnosi się do innej podstawy, jednakże zgodne z obowiązującym prawem jest ustanowienie przez samorząd takiego wykroczenia, a co za tym idzie, w ramach porządku, wystarczyło zmienić tę feralną podstawę.

Oczywiście – nie mnie oceniać, czy akt ten powinien zostać uchylony całkowicie, czy też nie, lecz sugeruję, iż jeśli jest wola utrzymać go w mocy, jest to możliwe w obecnym stanie prawnym.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Wysokość,

doceniam chęci i nie wykluczam wspólnych konsultacji w sprawach, które jak zdążyłem zauważyć po uprzednich wyrokach TK trochę ciążą Samorządom, a niektóre działania mieszkańców prowadzone na ziemiach samorządowych winny skutkować jakimś konkretnym oddziaływaniem dla zachowania porządku w granicach konstytucyjnych wolności.

Wprowadzenie wykroczeń na podstawie art. 44. ust. 3 Kodeksu Sprawiedliwości zamierzam zastosować w prawie Królestwa Baridasu. Rozkaz został uchylony, ale z przepisów tam zawartych nie zamierzam zrezygnować, bo samo ich wprowadzenie zawsze uważałem za celowe. Sankcje karne finansowe, które były ujęte w uchylonym rozkazie zaproponowałem w art. 7 ust. 4 pkt. 3) lit a i b złożonego projektu Uniwersału Rady Królestwa o finansach Królestwa Baridasu.


Z wyrazami szacunku,

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Szanowni i dumni Baridajczycy!


W związku z kontynuacją prac porządkowych w systemie prawnym Królestwa Baridasu informuję, że do uchylenia pozostaje Ustawa Rady Królestwa — Ordynacja wyborcza wraz ze zmianami. Wymieniony akt prawny z 2013 roku reguluje sprawy wyboru Przewodniczącego Rady Królestwa i koliduje z nowszymi aktami prawnymi w tej samej sprawie.

W związku z powyższym zamierzam przeprowadzić głosowanie w Radzie Królestwa Baridasu w sprawie uchylenia ordynacji wyborczej.


Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by зхао »

Wasza Królewska Wysokość,

Popieram pomysł dotyczący uchylenia Ordynacji Wyborczej. Powinniśmy jak najszybciej usunąć tą nieaktualną ustawę, aby zaprowadzić właściwy porządek w baridajskim prawie.
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Szanowni i dumni Baridajczycy!

Głosowanie w tej sprawie już trwa.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by зхао »

Wasza Królewska Wysokość,

Jakie są plany "na potem"?
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Początek zmian prawnych w Królestwie Baridasu

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Wielmożny Wicehrabio!
Szanowni Baridajczycy!

Na poniżej zadane pytanie odpowiem nieszablonowo. A co proponujecie do wprowadzenia?
Ricardo wrote:Jakie są plany "na potem"?
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Locked

Return to “Archiwum Placu Centralnego”