Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Forum rules
Image

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Julian FER »

Głosuję za.
(-) Julian diuk Fer at Atera
kpt. rez. KSZ
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Prześwietna Przewodnicząca Rady!
Wielka Rado!

W związku z faktem, iż gosowanie rozpoczęło się w dniu dzisiejszym tj. nadania obywatelstwa sarmackiego i nadania obywatelstwa baridajskiego dla:

Wicehrabiego Ricardo Conejo Cuadrado (AE563),


wnoszę o dopisanie wyżej wymienionego do rozpoczętych obrad.


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Laurẽt »

Wasza Książęca Mość!
Wysoka Rado!
Fare Aryon!

(-) Laurencjusz MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
зхао
Posts: 2636
Joined: 26 Nov 2011, o 21:40
Gadu-Gadu: 0

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by зхао »

WKM!
WKW!
PPP!
WR!

Głosuję za lokacją miasta.
User avatar
Tomasz Liberi
Posts: 1422
Joined: 2 Oct 2012, o 10:46
Gadu-Gadu: 0

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Tomasz Liberi »

Głosuję za
gen.bryg. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
User avatar
Wespucci
Posts: 642
Joined: 31 Jan 2016, o 19:29

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Wespucci »

Wstrzymuję się.
/-/ bosman Henryk Wespucci
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Wysoka Rado!
Prześwietny Wicemarszałku!

Jeśli Przewodnicząca Rady Królestwa, która jest nieobecna od 19 września tj. od dwóch dni jutro nie podsumuje głosowania to proszę zakończyć i podsumować to głosowanie wraz z uwzględnieniem osób, które nie głosowały.


Z poważaniem

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Julian FER »

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Prześwietna Przewodnicząca Rady!
Wysoka Rado!


Podsumowanie głosowania w sprawie lokacji miasta. Kolorem czerwonym oznaczono osoby które nie oddały głosu.

 1. AE906, Mateusz Korecki,
 2. AG232, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza,
 3. AF299, Ivan von Lichtenstein,
 4. AF039, Tomasz Liberi - ZA,
 5. AE372, Fryderyk von Hohenzollern - osadzony - brak możliwości oddania głosu,
 6. AF091, Paulus Buddus,
 7. AF766, Laurencjusz Ma Hi at Atera -ZA,
 8. AG308, Baszar Svensson at Atera,
 9. AF827, Julian Fer at Atera - ZA.,
 10. AG281, Henryk Wespucci - WSTRZYMAŁ SIĘ,
 11. AF936, Yennefer Heach - ZA,
 12. AF891, Konrad Jakub Arped-Friedman,
 13. A5781, Mikołaj Torped,
 14. AG003, Daniel January von Tauer-Krak,
 15. AG541, Jihymed Niezyd - ZA,
 16. AG581, Sławomir Wikidajło,
 17. AG254, Arcadio Deliart,
 18. AF683 , Kristian Arped,
 19. AE563, Ricardo Conejo Cuadrado - ZA.


Stwierdzam, że głosowanie w sprawie lokacji miasta odbyło się i przyniosło następujące rozstrzygnięcie:

Za przyjęciem oddano - 6 głosów,
Przeciw - 0 głosów,
Wstrzymujących - 1 głos.

Stwierdzam, że lokacja Królewskiego Miasta Nikolaopol została przegłosowana na korzyść wnioskodawcy.

Z poważaniem


(—) Julian hrabia Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Wysoka Rado!
Jaśnie Oświecony Diuku!


Niniejszym zgodnie ze złożonym wnioskiem w sprawie lokacji Królewskiego Miasta Nikolaopol w miejscu miasta Arminborg oraz na podstawie przeprowadzonego głosowania informuję, iż na dniach zostanie wydany akt prawny zmieniający nazwę miasta jak opisano powyżej.


Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: Zwołanie Wysokiej Rady na obrady ws. lokacji miasta

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Mość!
Wysoka Rado!
Jaśnie Oświecony Diuku!


Niniejszym zgodnie ze złożonym wnioskiem, o którym mowa powyżej wydałem postanowienie w sprawie zmiany nazwy miejscowości Arminborg na Królewskie Miasto Nikolaopol.


Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Locked

Return to “Archiwum Rady”