Rozliczenie budżetowe — wrzesień

W tym dziale rozmawiamy na wszystkie tematy związane z gospodarką
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym dokonałem rozliczenia budżetowego i podsumowania wydatków Rady Ministrów w miesiącu wrześniu 2016 roku. Do rozliczeń wziąłem pod uwagę głównie trzy rachunki: Rada Ministrów (G00001); Fundusz Pracy (G00007); Urząd Skarbowy (G00123). Z pozostałych rachunków będących w dyspozycji Rady Ministrów środki przekazane zostały na Radę Ministrów, podobnie jak z Urzędu Skarbowego, jednak były to kwoty relatywnie niewielkie, ergo nie było potrzeby prezentowania szczegółów.

Bilans września 2016 roku zamyka się ogromnym deficytem, którego wysokość sięgnęła kwoty 965 579,17 lt. Sytuacja ta jest niepokojąca, jednak, na szczęście, Rada Ministrów dysponuje solidną nadwyżką budżetową na kolejny okres. Niemniej z pewnością pod uwagę weźmiemy dynamiczną sytuację.

Jakie są przyczyny pojawienia się tak wielkiego deficytu?
 • spadek przychodów z tytułu Ćwirka — umożliwienie taniego korzystania z Ćwirka (5 ćwirków za 1 punkt zasług) przełożyło się na gwałtowne ograniczenie wpływów z tego tytułu; Rada Ministrów spodziewa się, że po ostatniej zmianie w zakresie wydatkowania punktów zasług sytuacja powoli zacznie się stabilizować i wróci do normy;
 • Rada Ministrów zmuszona była do wypłacenia Subwencji Samorządowych — wygasły przepisy wstrzymujące wypłatę, przy czym Rada Ministrów nie zabezpieczyła swych interesów na czas przez co zmuszona była do wypłacenia wysokich Subwencji Samorządowych bez względu na stan posiadanych środków w poszczególnych samorządach; sytuacja ta jest już opanowana i w najbliższym czasie RM nie spodziewa się wypłat na ten cel;
 • spadły przychody z tytułu podatków dziennych — jest to spowodowane mniejszą ilością liberta w obiegu, który podlega opodatkowaniu. Faktem jest, że na kontach samorządów, Dworu i Rady Ministrów (konta te nie podlegają opodatkowaniu) znajduje się w tej chwili blisko 50% wszystkich pieniędzy będących w obiegu (ok. 34,5 mln libertów jest w sumie w obiegu).

Jakie podejmiemy środki zaradcze w celu zmniejszenia deficytu?
 • na pewno nie nastąpi wypłata subwencji samorządowych w tym i kolejnych miesiącach;
 • Rada Ministrów zbada możliwość podniesienia opłat za zwiększenie poziomu industrializacji i zaopatrzenie kantyn miejskich;
 • Rada Ministrów powróci do pomysłu wdrożenia systemu leczenia zdrowia w sposób inny niż żywienie;
 • Rada Ministrów zaproponuje samorządom współodpowiedzialność finansową za skup pracy i podniesienie cen za skup tejże;
 • Rada Ministrów zniesie opłatę za potwierdzenia przelewów, rozważy zniesienie opłaty za Pocztę Konną, obniżenie opłaty za ćwirka.

Szanowni Państwo! Mamy trochę czasu, mamy różne pomysły. Część z nich z pewnością uda się zrealizować, części pewnie nie. Celem jest uzyskanie zrównoważonego budżetu, w którym bilans przychodów i wydatków równoważy się, a zarówno ewentualna nadwyżka, jak i ewentualny deficyt nie przekraczają 5% przychodów.

Rozliczenie budżetowe WRZESIEŃ 2016


Image

Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Image
Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym dokonałem wypłaty wynagrodzeń i premii uznaniowych za pracę urzędników państwowych w miesiącu wrześniu 2016 roku.

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła: 490 490 lt
Łączna kwota premii wyniosła: 15 000 lt

Szczegóły znajdują się w poniższych plikach:

Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Image
Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rada Ministrów, działając na podstawie art. 8 Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6833, z późń. zm.), postanawia o wsparciu budżetu Księcia kwotą 100 000 libertów, zaś Ksiażęcych Sił Zbrojnych — kwotą 30 000 libertów.

Rada Ministrów postanowiła o zasileniu Funduszu Pracy kwotą 140 000 libertów.

Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Image
Image
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rada Ministrów, działając na podstawie art. 8a Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6833, z późń. zm.), postanawia o niewypłacaniu subwencji samorządowych, w związku z niespełnieniem wymogu opisanego w art. 8a ust. 5 wzmiankowanej ustawy.

Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Image
Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by KJAF »

Przede wszystkim rozwiązać kwestię niepotrzebnych wydatków. Wpadliśmy w błędne koło, gdzie najpierw pojawia się idea "rząd musi pomóc", potem zastanawianie się skąd wziąć kasę, problem rozwiązuje się utrudnianiem życia reszcie, a na końcu nadal problem bo i tak brakuje.

To samo jest przecież w kwestii podatków, o czym była mowa przy okazji GPW. Pisałem o tym, ale najprawdopodobniej nie bardzo zrozumiano moją wypowiedź. Otóż podstawowym założeniem jest to, że RM nie może funkcjonować bez pieniędzy. To już jest dogmat, który nie podlega dyskusji. Sęk w tym, że nie chodzi o to czy RM da radę wykonywać pewne czynności bez kasy. A na tym się praktycznie skupił rząd w dyskusji. Pytanie brzmi, czy rząd rzeczywiście musi te rzeczy robić.

Jak na razie wszystko idzie według podanego wyżej schematu. Pomysł, że rząd może pomóc bo będzie lepiej (dotujmy artykuły na medal, to będzie więcej artykułów, dotujmy dobre inicjatywy to będzie ich więcej) -> szukanie kasy do realizacji celów -> wprowadzanie w życie pomysłów, które pogłębiają problemy jakie chciano rozwiązać.

Innymi słowy, odnosząc się do ostatnich wydarzeń, można to przedstawić jako rozmowę kaxia z Rządem na temat wspierania giełdy. "Sorry kaxiu, ale nie możemy wesprzeć twojej inicjatywy i pomóc ci w działaniu giełdy znosząc ten podatek, bo musimy mieć kasę żeby wesprzeć twoją inicjatywę i wesprzeć cię w działaniu".
A najlepsze jest to, że podstawowym argumentem przeciw podobnej polityce rządowej jest to, że powoduje deficyt. I co się okazuje po czasie? Że Rząd ogłasza deficyt budżetowy.

Wobec tego zlikwidować dotacje dla inicjatyw, jednocześnie znosząc podatek którymi są obarczone. Zlikwidować PKOJ i subwencje dla artykułów i tak dalej. Bo jak na razie mamy węża, który zjada własny ogon.

Na pewno są to lepsze rozwiązania niż kolejne podnoszenie opłat za pewne czynności, albo wprowadzanie nowych, bo tak trzeba traktować próby wprowadzenia „podnoszenia zdrowia w inny sposób niż poprzez zakup zupy”.

Trzeba ciąć wydatki i proporcjonalnie luzować system podatkowy, w drugą stronę to sobie można działać, jak się chcemy wykończyć całkowicie.

Patrząc pobieżnie na rozliczenie finansowe, już można się przyczepić. Co kryje się pod pozycją „inne”? Jest to całkiem spora kwota w stosunku do całego budżetu. Praktyka ustalania budżetu państwowego zezwala na pominięcie spraw groszowych, ale przeginanie w drugą stronę i brak dostatecznego wykazania źródła wydatków bądź dochodów istotnej części budżetu skutecznie utrudnia późniejszą analizę.

Bez głębszego analizowania sprawy, na pierwszy rzut oka można zastanowić się nad zasadnością takich wydatków jak tantiemy, subwencje samorządowe i konkursy. Potem kwestie pensji i sztucznych stanowisk. Z całym szacunkiem, ale jaka racja stanu przemawia za taką samą pensją redaktora GAP czy członka PKOJ, co ministra w rządzie lub asesora TK? Czy zakres obowiązków jest porównywalny?

Takich kwiatków jest więcej.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Inne po stronie dochodów obejmuje konsolidację środków z rachunków innych niż G00001.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Państwo,

Rada Ministrów, działając na podstawie art. 12 Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P. poz. 6833, z późń. zm.), postanawia o wypłacie nagród dla agencji prasowych.

ZAŁĄCZNIK — LISTA WYPŁAT wrote:
 1. Żołnierz Sarmacki (5 artykułów, 62 serc, 10000 lt)
 2. Herold (4 artykułów, 49 serc, 8750 lt)
 3. Sarmacka Liga Piłkarska (4 artykułów, 44 serc, 8750 lt)
 4. Gidena (2 artykułów, 21 serc, 6250 lt)
 5. Baridas Oilwell Varco (2 artykułów, 20 serc, 6250 lt)
 6. Popowice (1 artykułów, 14 serc, 5000 lt)
 7. Gazeta Teutońska (1 artykułów, 13 serc, 5000 lt)
 8. Goniec Czarnoleski (1 artykułów, 13 serc, 5000 lt)
 9. Zielnyborska Plotkara (1 artykułów, 12 serc, 5000 lt)
 10. Holding MaHi hito (1 artykułów, 10 serc, 5000 lt)
 11. Puls Sarmatów (1 artykułów, 10 serc, 5000 lt)


Z wyrazami szacunku,
Robert Janusz wicehrabia von Thorn
Image
Image
User avatar
Camel
Posts: 969
Joined: 16 Jul 2011, o 12:47
Gadu-Gadu: 4370528
Location: Wandowice

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Camel »

Ja powiem tak komentując tak ogromny deficyt budżetowy. Brak jakiegokolwiek systemu gospodarczego, którego przychód mógł ciągnąć RM będzie powodował powstanie coraz większy zadłużenie rządu. Nie długo rząd będzie musiał uciekać się to emisji libertów po zasoby, które zostały uzbieranie przez jakiś czas nie są nie ograniczone.

Jak to powiedział Kaw. Konrad Friedman trzeba się bardzo zastanowić czy nie ma jakieś nie potrzebnych wydatków chociażby standardowy przykład podwójnie pensje funkcjonariuszy publicznych są dokładnie tym co można powiedzie nie potrzebnym wydatkiem ja swojego czasu napisałem wraz z Rihanna projekt ustawy o finansach, który własne likwidował wiele takich wydatków i ograniczał wydatki przypadku własne przekroczenia budżetu.

Ale też trzeba pomyśleć o przychodach skąd je wziąć i tutaj na potykamy największy problem po tak naprawdę nie ma skąd ich brać tak dużych aby zapewnić duże zapotrzebowanie. Po jak była ZW był jeden główny podatek od kopalń, który stanowił dobre 70% przychodu dla RM zupełność pokrywał cały budżet, który był zaplanowanyhttp://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/356/8, że było śmiesznie dokładnie tego samego miesiąca.

No to tyle ode mnie
Zyriusz - RADOŚĆ TWORZENIA
"Złota Wolność" kobieta system


Hrabia Szafranowego Targu
Jan "Camel" Magov-Zaorski
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Cudzoziemiec 1 »

Nie. Nie będzie rząd sięgał do emisji. Nie ten rząd.
Przyczyny opisałem.
Sposoby poradzenia sobie z nimi także.

W kolejnym miesiącu nie powinna zdarzyć się sytuacja 1 mln deficytu.
User avatar
Camel
Posts: 969
Joined: 16 Jul 2011, o 12:47
Gadu-Gadu: 4370528
Location: Wandowice

Re: Rozliczenie budżetowe — wrzesień

Post by Camel »

Proszę rząd aby poprawiła ustawie o finansach publicznych aby nie takiej chory sytuacji, że jedna osoba dostaje 4 pełnie pensje. Aby prowadzi zapis, że funkcjonariuszowi, który zajmuje więcej niż jedno stanowisko wpłaca się TYLKO najwyższą pensje albo 30% pensji drugiego stanowiska. Po to najbardziej obciąża budżet wiem to z doświadczenia z MW gdzie własne był taki pkt w ustawie o finansach ze wypłaca się tylko najwyższą pensje
Zyriusz - RADOŚĆ TWORZENIA
"Złota Wolność" kobieta system


Hrabia Szafranowego Targu
Jan "Camel" Magov-Zaorski
Locked

Return to “Gospodarka”