Rezygnacja

Przeszłości prowincji żałobny rapsod.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Rezygnacja

Post by Cudzoziemiec 1 »

Szanowni Koledzy,

jako, że SFSP nie jest dziś sformalizowana, to na Wasze ręce pospołu składam rezygnację, jak następuje:
* z funkcji prezesa SFSP,
* z funkcji delegata głónego SFSP w MUP,
* z funkcji selekcjonera reprezentacji Księstwa Sarmacji.

Uprzejmie proszę by osoby zaangażowane w SLP, będące członkami SFSP podjęły czynności niezbędne do zapewnienia płynności przekazania obowiązków innym osobom. Dziękuję za te półtora roku wspólnego działania.

Pozdrawiam,
Locked

Return to “Archiwum”