Rezygnacja

Przeszłości prowincji żałobny rapsod.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Rezygnacja

Post by Guedes de Lima »

Szanowny Panie Namiestniku,

Składam rezygnację z urzędu wicenamiestnika i ministra spraw wewnętrznych Starosarmacji. Powodem mojej decyzji jest niepowodzenie fuzji Konsulatu Sclavinii ze Starosarmacją. Nie jest godnym nie wywiązywać się z obowiązków wynikających z pełnionych przeze mnie fuzji.


(-) Guedes v-hr. de Lima h. Szachownica
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Locked

Return to “Archiwum”