Rezygnacja

Przeszłości prowincji żałobny rapsod.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Mustafa Owski
Posts: 692
Joined: 23 Nov 2008, o 17:04

Rezygnacja

Post by Mustafa Owski »

Szanowny Panie Namiestniku

Niniejszym rezygnuje ze sprawowania urzędu Ministra spraw Sclavińskich Starosarmacji. Moim powodem podobnie jak Guedesa jest nieudana Fuzja, plus wzrost aktywności całego Konsulatu Sclavinii. W dwóch samorządach niestety nie mam czasu działać.

(-) bsm. Mustafa bnt. Owski h. Roch
v-hr. Mustafa Owski h.Roch
TRUP
- kmdr ppor. Książęcej Marynarki Wojennej
Locked

Return to “Archiwum”