Page 3 of 3

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Posted: 3 Jun 2020, o 17:20
by anglov
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

głosuję za.

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Posted: 4 Jun 2020, o 20:45
by anglov
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

wobec upłynięcia terminu głosowania, uznaje je za zamknięte.

Głosowało 7 osób, wszystkie były za. Uprawnionych do głosowania było 12 osób. Wobec uzyskania potrzebnej większości, stwierdzam, iż Senat Królestwa Teutonii wyraził zgodę na przyjęcie dekretu Królowej – Konstytucji Królestwa Teutonii.

Głos Kuby Hogha-Sedrovskiego nie został uwzględniony, jako że nie posiada on prawa głosu w Senacie.

Informację o wyrażeniu zgody przekazuję do Jej Królewskiej Mości.

Re: Zatwierdzenie Dekretu o zmianie Konstytucji KT

Posted: 5 Jun 2020, o 11:44
by Joanna Izabela
Informuje o podpisaniu nowej Konstytucji.