Page 2 of 2

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Posted: 22 Jun 2020, o 21:29
by AJ Piastowski
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,


Również głosuję ZA.

Re: Zmiana Regulaminu Senatu

Posted: 23 Jun 2020, o 17:26
by anglov
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

wobec upłynięcia terminu głosowania, uznaje je za zamknięte.

Głosowało 6 osób, wszystkie były za. Uprawnionych do głosowania było 10 osób. Wobec uzyskania potrzebnej większości, stwierdzam, iż Senat Królestwa Teutonii ustawę przyjął.

Przekazuję ustawę do podpisu Jej Królewskiej Mości @CarmenLaurent.