Page 2 of 2

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Posted: 15 Jul 2020, o 20:17
by barthan
WKM,
Wysoka Izbo,
Swój głos oddaję ZA

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Posted: 17 Jul 2020, o 21:01
by AJ Piastowski
WKM,
Wysoka Izbo


Z mojej strony - ZA.

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Posted: 17 Jul 2020, o 23:27
by anglov
Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,

wobec upłynięcia terminu głosowania, uznaje je za zamknięte.
Głosowały 4 osoby, wszystkie były za. Uprawnionych do głosowania było 6 osób. Wobec uzyskania potrzebnej większości, stwierdzam, iż Senat Królestwa Teutonii ustawę przyjął.

Głos Adama Jerzego Piastowskiego nie został uwzględniony, ze względu na oddanie go po zakończeniu glosowania.

Przekazuję ustawę do podpisu Jej Królewskiej Mości @CarmenLaurent.

Re: Ustawa Senatu Królestwa Teutonii o tytułach ziemskich

Posted: 19 Jul 2020, o 22:30
by anglov
Informuję, że Jej Królewska Mość ustawę podpisała i została ona opublikowana w Dzienniku Praw