Zasady panujące w Sejmie

Miejsce zgłaszania projektów ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Regulamin forum
Spis papierów urzędowych
Awatar użytkownika
RCA
Posty: 6246
Rejestracja: 3 paź 2013, o 14:19

Zasady panujące w Sejmie

Post autor: RCA » 18 cze 2017, o 11:34

Zasady panujące w Sejmie pod przewodnictwem Marszałka Roberta von Thorn

Rozpoczęcie I czytania
Rozpoczęcie pierwszego czytania projektu rozpoczyna się po stosownym ogłoszeniu Marszałka, lub wicemarszałka Sejmu. W przypadku rozpoczynania dyskusji pod złożonymi projektami przed wydaniem takiego ogłoszenia Marszałek będzie zwracał posłom uwagę, po niezastosowaniu się do zwrócenia uwagi Marszałek dokona przywołania posła do porządku, jeśli zaś nadal nie będzie odzewu Marszałek podejmie decyzję o usunięciu posła z obrad na okres nie dłuższy niż 7 dni. Analogiczna zasada stosowana będzie do osób, które nie pełnią funkcji poselskiej, a będą się w Sejmie udzielać.

Skracanie debat i głosowań
Z założenia debaty i głosowania powinny trwać przynajmniej tyle, ile zostały ogłoszone, a ich skracanie powinno być stosownie uzasadnione. Uprasza się posłów i członków Rady Ministrów wnoszących o skrócenie debaty o stosowne uzasadnienie do wniosku. W przypadku możliwości skracania debat przez Marszałka Sejmu z własnej inicjatywy przyjmuje się założenie, że każda debata, która nie rozpocznie się w terminie 48 godzin od jej zarządzenia zostaje skrócona. Skrócenie czasu na głosowanie powinno być stosowane wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, bądź w przypadku oddaniu głosu przez wszystkich posłów.

Nowi posłowie a całkowita liczba posłów
W związku z ocena prawa Księstwa Sarmacji poprzez Trybunał Koronny, nowi posłowie mają możliwość wzięcia udziału w pierwszym i drugim czytaniu projektu, nawet jeśli zostaną powołani w trakcie jego trwania. W związku z tym, gdy oczekuje wniosek o nadanie statusu posła, we wszystkich sprawach, w których decyzja zależy od Marszałka, przyjmuje się, że poseł oczekujący na powołanie jest potencjalnym posłem. Oznacza to m. in. że:
– nie skraca się debaty na wniosek jednej trzeciej posłów, jeśli liczba posłów wnoszących o skrócenie nie stanowi jednej trzeciej liczby posłów wraz z obywatelami oczekującymi na otrzymanie statusu posła
– nie skraca się głosowań, jeśli nowy poseł mógłby zmienić wynik głosowania, nawet w przypadkach niecierpiących zwłoki

Należy zwrócić uwagę, że przy podsumowaniu głosowania jako całkowitą liczbę posłów uprawnionych do głosowania należy brać liczbę posłów, którzy w dowolnym momencie głosowania mieli prawo do udziału w nim.

W przypadku, gdy poseł nie ma możliwości wzięcia udziału w głosowaniu z powodów technicznych, informacje o swoim głosie należy przekazać na ręce Marszałka i Wicemarszałków przed zakończeniem głosowania.

Ustalony podział obowiązków
Wicemarszałkowie mogą wykonać dowolną czynność za Marszałka, nawet podczas jego obecności, z wyjątkiem wykonania przepisów porządkowych, o ile nie dotyczą one osoby Marszałka. Wnioski o odwołanie Marszałka, o ile to możliwe, rozpatrują Wicemarszałkowie.

Zażalenia i uwagi do Marszałka Sejmu lub Wicemarszałków Sejmu
Wszelkie uwagi posłów do pracy Marszałka należy składać w Lasce Marszałkowskiej. Uwagi osób zainteresowanych, nie wchodzących w skład Sejmu Wielkiego należy składać w działach ogólnych forum centralnego. Mile widziana w takich sytuacjach jest informacja o założeniu takowego wątku kanałami prywatnymi.

Laska Marszałkowska służyć też będzie za miejsce dla wszelkich informacji od i dla Marszałka Sejmu.

Wynagrodzenia poselskie
Każdy poseł otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w zależności od ilości przepracowanych dni oraz swojej aktywności na sali sejmowej. Pula na wynagrodzenia zostaje podzielona na dwie równe części — część związaną z obecnością w Sejmie, oraz część związaną z aktywnością w Sejmie. Pulę dedykowaną aktywności przelicza się w oparciu o udział w debatach i udział w głosowaniach, w stosunku 60% do 40%. Marszałkowi dolicza się premię w wysokości 5000 lt, przy czym jest to kwota zmienna jeśli okres sprawowania funkcji był krótszy niż długość miesiąca, analogicznie traktowana jest premia dla wicemarszałków, która wynosi 2000 lt.
Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Laska Marszałkowska”