Zawiadamiam o bezskutecznym wyborze asesora TK

Miejsce zgłaszania projektów ustaw i uchwał
Locked
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Zawiadamiam o bezskutecznym wyborze asesora TK

Post by Roland »

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!


Zawiadamiam Marszałka Sejmu o bezskutecznym wyborze asesora Trybunału Koronnego przez Sejm. W związku z czym Marszałek Sejmu obowiązany jest do wszczęcia procedury zapełnienia wakatu w Trybunale Koronnym.

Bezskuteczny wybór asesora Trybunału Koronnego dotyczy JKW Defloriusza Dymana Wandera. Zgodnie z art. 32ha ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji asesorem może być kto nie jest posłem na Sejm Księstwa Sarmacji. JKW Wander uzyskał status posła dnia 31 lipca 2017 roku. Sejm wybrał JKW na asesora dnia 4 sierpnia 2017 roku. JKW Wander do dziś (tj. 6 sierpnia 2017 roku) posiada status posła na Sejm Księstwa Sarmacji (skuteczna utrata możliwa jest tylko po przez zrzeczenie się statusu posła lub skreślenie z listy posłów).

W chwili wyboru i cały czas po wyborze JKW nie spełniał ustawowego kryterium bycia asesorem, w związku z czym, z mocy prawa, Sejm nie mógł de iure wybrać JKW na tę funkcję. O fakcie niezbycia funkcji posła świadczy też fakt, że JKW proceduje jako poseł-wnioskodawca w pracach nad nowelą KppTK (zapowiedź autopoprawki z dnia 4 sierpnia 2017 roku).

W związku z powyższym zawiadamiam o nieskutecznym wyborze asesora.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Zawiadamiam o bezskutecznym wyborze asesora TK

Post by Michal_Feliks »

Zawiadamiam Marszałka Trybunału Koronnego o fakcie automatycznego wygaśnięcia mojego mandatu poselskiego z chwilą wyboru na urząd Asesora Trybunału Koronnego, a to z racji niepołączalności mandatów poselskiego i asesorskiego.

Automatyczne wygaśnięcie mandatu następuje - w braku odmiennego uregulowania ustawowego - przez analogię do art. 32ha pkt. 3 Konstytucji (automatyczne wygaśnięcie kadencji Asesora po wyborze do Sejmu).

Warto też zwrócić uwagę na uregulowania obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, nadające kontekst naszemu systemowi prawnemu; niepołączalność mandatu poselskiego i godności trybunalskiej również tam realizowana jest poprzez wygaszenie mandatu osoby wybranej na sędziego TK.

Wybór był więc skuteczny, za brak publikacji postanowienia w sprawie wygaśnięcia mandatu poselskiego nie odpowiadam, zakładam że takie nastąpi, oświadczam zaś że nie jestem posłem od chwili publikacji postanowienia o wyborze do Trybunału Koronnego, projekt ustaw został przeze mnie złożony jeszcze przed chwilą wyboru, a prawa do zabierania głosu w debatach sejmowych status Asesora mi nie odbiera.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Laska Marszałkowska”