Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Awatar użytkownika
KCS
Posty: 1449
Rejestracja: 31 maja 2013, o 14:16
Gadu-Gadu: 0

Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: KCS » 21 sie 2013, o 00:09

Wysoki Sądzie,
oskarżam Hetmana Magnuma von Graudenza, oto, że dnia 12.08.2013 o godzinie 14:44, napisał te o to słowa:

Hetman pisze:I później mamy kwiatuszki typu nasz dyplomata szarogęsi się w obcym kraju, a jak mu po łapkach dadzą to strzela wielkiego focha i od razu chce wojnę wypowiadać. Żenua.


łamiąc tym samym, moim zdaniem, art. 43. ust. 1. pkt. 3..

Materiał dowodowy:
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5489/#45202
AF310 | Krzysztof Kura | KCS
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Hugo
Posty: 6595
Rejestracja: 21 maja 2010, o 10:31
Gadu-Gadu: 3081508
Lokalizacja: Nadzieja
Kontakt:

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Hugo » 21 sie 2013, o 00:17

Wyznaczam do składu JKW Daniela Łukasza, jako przewodniczącego, oraz siebie jako asesora.
Tomasz Ivo Hugo
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża


gg 3081508
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Hetman
Posty: 254
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 13:32
Gadu-Gadu: 1980603

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Hetman » 21 sie 2013, o 17:54

Niniejszym ustanawiam JKW Piotra II Grzegorza moim obrońcą w niniejszej sprawie.
Diuk Magnum von Graudenz
Herold Wielki Księstwa Sarmacji
Marszałek Sarmacji w st. spocz.

Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 21 sie 2013, o 20:55

W związku z ustanowieniem mnie obrońcą, zgłaszam swój udział w sprawie.

Nadto w imieniu mojego mocodawcy oświadczam, iż oskarżony na tym etapie postępowania nie będzie składał wyjaśnień. Oskarżony - stosownie do wyników procedowania sądu, nie wyklucza iż złoży wyjaśnienia w formie swobodnej wypowiedzi a nadto, iż w razie potrzeby będzie odpowiadał na pytania swojego obrońcy.

Odnosząc się do treści aktu oskarżenia wnoszę o uniewinnienie.

Uzasadnienie.

Oskarżenie jest oczywiście niezasadne.

Mój mocodawca nie zaprzecza okoliczności, iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku napisał w komentarzu w systemie DSG m. in, iż:

Co do skostniałości - KS pogrążyło się w samouwielbieniu i inercji. My jesteśmy super duper de best a wszystkie inne mikronacje do pięt nam nie dorastają. I później mamy kwiatuszki typu nasz dyplomata szarogęsi się w obcym kraju, a jak mu po łapkach dadzą to strzela wielkiego focha i od razu chce wojnę wypowiadać. Żenua. Próbujecie swoją odpowiedzialność zrzucić na kogoś innego. Dziecinada. Miejcie na tyle odwagi cywilnej żeby umieć przyznać się do błędu.


Ponadto podnoszę, iż pokrzywdzony, pod adresem http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5455 opublikował artykuł o treści:

Zarejestrowałem się na stronie głównej, na forum, przywitałem się, wszystko, ładnie pięknie. Rozejrzałem się jednak. Bardziej zasyfionego forum, nie widziałem jeszcze nigdy... Strona główna milczy. Ostatnia rzecz na tej spokojnej, lecz bardzo nieczytelnej stronie głównej pojawiła się 25 lipca o święcie narodowym: Imieninach Sułtana. W Al Rajnie są przygotowania do wyborów, ponieważ wszelakie partie prowadzą swe kampanie wyborcze. Po tym co już na forum przeczytałem, widzę, że ludzie są dla siebie mili, wypowiadają się w dobry sposób, niestety za rzadko. Około 10 wpisów na forum dziennie. Na koniec rada: Jeżeli ktokolwiek narzeka na małą aktywność w Księstwie Sarmacji, niech wybierze się właśnie do Al Rajnu.


W tym czasie był powołany na urząd ambasaroda w Al Rajnie (zgodnie z publikacją w Dz. P.)

Okoliczności przedstawione powyżej nie budzą w moim przekonaniu żadnych wątpliwości co do ich prawdziwości. Fakt funkcjonowania pokrzywdzonego jako ambasadora oraz opublikowania powyższego materiału biorąc pod uwage rozmiar państwa ma charakter faktu notoryjnego, nie mniej powołuję powyższe linki jako dowody na przedmiotowe okoliczności.

Okoliczności powyższe są potwierdzona także oświadczenia wspólne rządu i dworu pod adresem http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5478 , które zawiera między innymi sformułowanie, iż:

W wyniku tego naboru przyjęto również Akiego Abe von Akihito-Liberi, jeszcze niedoświadczonego, młodego obywatela, który chciał reprezentować Księstwo w Al Rajnie. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację (opublikowanie artykułu naruszającego konwencje dyplomatyczne), wydalono go z Federacji oraz uznano za persona non grata.


Nadto fakt opublikowania artykułu przez pokrzywdzonego potwierdza także wypowiedź samego pokrzywdzonego http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5455/#44775

∞ Kim Ciąg Sut, 07.08.2013 r. o 00:46:21
Tylko wyrażam swoją opinię :) A, że to mnie aż tak zszokowało... Ich wina =)Co do zarzutu dążęnia do wojny przez pokrzywdzonego, to obrona dysponuje stosownymi dowodami, które jednakże z uwagi na dobro Księstwa może przekazać Sądowi i stronom drogą wiadomości prywatnych, jeżeli Sąd uzna to za właściwe.

Należy podnieść co następuje.

Zarzucana mojemu mocodawcy wypowiedź nie wypełnia znamion pomówienia.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 3 stanowi, iż zabronione jest
pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu,


Zgodnie z definicją słownikową, przez słowo "pomówić" należy rozumieć przypisać coś komuś, posądzić, oskarżyć kogoś o coś. W dużym uproszczeniu chodzi o bezprawne zarzucanie poniżającego postępowania lub właściwości.

W mojej ocenie zachowanie oskarżonego nie jest bezprawne, albowiem mieści się w granicach dozwolonej krytyki. Pokrzywdzony zachował się w sposób, który przez wzorcowego obywatela może być uznany za niewłaściwy. Jako ambasador wypowiadał się w sposób rażąco nieprofesjonalny, kolokwialny i negatywny o państwie w którym przyszło mu wypełniać misję dyplomatyczną. Obywatel - a takim jest oskarżony - ma prawo oceniać zachowania osoby sprawującej funkcje publiczne i z tego prawa skorzystał.

Ponadto - odnosząc się do strony podmiotowej przestępstwa - nie miał zamiaru pomówić pokrzywdzonego lecz jedynie, co wynika z treści oświadczenia wprost wskazać na przykład negatywnej, odbiegającej od standardów państwa cywilizowanego praktyki działania władz Księstwa. W istocie działania pokrzywdzonego stanowiły przykład takiego działania, co przyznała nawet w obliczu konfliktu międzynarodowego Rada Ministrów.

Trzecią okolicznością którą należy podnieść, jest to, czy faktycznie wypowiedź ta mogła podważyć zaufanie lub poniżyć pokrzywdzonego w świetle opinii publicznej. Wydaje się to niemożliwe, ponieważ okoliczności które badamy miały charakter faktów notoryjnych a co za tym idzie niemal każdy o nich wiedział dlatego wypowiedź oskarżonego nawet gdyby stanowiła pomówienie to nie mogła w żaden sposób wpłynąc na już ustaloną opinię o działaniu pokrzywdzonego jako ambasadora i o braku jego profesjonalizmu. Nie miała także charakteru poniżającego lecz co najwyżej ("żenua") ocenny i faktycznie zawierający ocenę negatywną.

Wobec powyższego mojego mocodawcę należy uniewinnić.

Gdyby Sąd nie podzielił opinii o braku bezprawności z tytułu dozwolonej krytyki podnoszę, iż w kodeksie sprawiedliwości nie ujęty jest wprost kontratyp znany prawu polskiemu, który stanowi, iż " nie popełnia przestępstwa zniesławienia, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut, który służy obronie społecznie uzasadnionego interesu lub dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną", nie mniej w moim przekonaniu kontratyp ten znajduje zastosowanie z następujących powodów.

Ścisła wykładnia językowa, wykluczająca kontratyp, prowadziłaby do złamania zasady wolności wyrażonej w art. 1 ust. 1 Konstytucji a nadto zasady ochrony obywateli (a więc a contrario prędzej ochrony obywateli aniżeli organów władzy publicznej) wyrażonej w art. 1 ust. 2. Konstytucji.

Nadto prawo sarmackie ma charakter skrótowy wobec nieobowiązywania zasady praworządności (art. 1 ust. 1). Inaczej mówiąc, gdy idzie o interesy obywateli możliwa jest i zalecana wykładnia rozszerzająca ich uprawnień w myśl zasady państwa chroniącego wolność.

Podobną problematykę można spotkać nawet na gruncie prawa realnego, kiedy z klauzul o charakterze generalnym orzecznictwo szeroko określa granice dozwolonej krytyki, nawet w zakresie znieważeń a nie tylko pomówień (np. sprawa nazwania nieżyjącego już polityka austriackiego idiotą przez jednego z dziennikarzy).

Podsumowując granice informowania o okolicznościach prawdziwych dotyczących osób sprawujących funkcje publiczne w związku ze sprawowaniem tej funkcji są zakreślone szeroko i winny być zakreślone szeroko w państwie chroniącym wolność i dobrostan obywateli.

Wypowiedź oskarżonego ma charakter albo ocenny (każdy ma prawo do ocen) albo gdy odnosi się do faktów polega na prawdzie (zachowania ambasadora faktycznie miały miejsce i można je ocenić negatywnie i taka faktycznie ocena była powszechna). Łącząc fakty z prawem do oceny wypowiedź, iż "ambasador szarogęsi się w obcym kraju" wydaje się mieścić całkowicie w granicach porządku prawnego. Co do wypowiedzi iż "od razu chce wojne wypowiedać" - to jak już wspomniałem obrona przedstawi dowody, na żąanie sądu. Procedura tutaj nie jest sformalizowana - dlatego proponuję aby Sąd rozważył:
1) pominięcie dowodu, gdyby uznał, że wypowiedź "od razu chce wojnę wypowiedzieć i strzela focha" ma charakter ocenny i jako taki nie stanowi pomówienia,
2) przekazanie dowodu drogą prywatną, gdyby sąd uznał, że ciąży na obrońcy obowiązek dowodu prawdy swoich oświadczeń. Dowodem takim obrona dysponuje, jednakże z uwagi na dobre imię Księstwa Sarmacji okoliczności te nie powinny być przedmiotem publicznego procesu. Proszę o ewentualne zakreślenie terminu na tyle długiego, abym mógł uzyskać powyższe dowody w formacie do tego odpowiednim a nie ctrl-c ctrl-v z rozmów prywatnych.

Jednocześnie proponuję drugiej stronie ugodowe zakończenie sprawy, to jest wycofanie prywatnego aktu oskarżenia, co zaoszczędzi pokrzywdzonemu negatywnych skutków przeprowadzenia dowodu na okoliczność potwierdzenia prawdziwości zdania, iż pokrzywdzony chciał wypowiadać wojnę. Na wyraźne życzenie oskarżonego, który brzydzi się publikowaniem prywatnych rozmów obrona zaniechała ich ujawnienia i dlatego proszę oskarżenie o przemyślenie czy aby napewno osoba o tak dalekiej wrażliwości na dobre obyczaje, jak oskarżony, chciał złośliwie pomówić pokrzywdzonego. Rozsądnym byłoby po prostu wycofanie pisma wszczynającego procedowanie Sądu.
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 21 sie 2013, o 20:56

Przepraszam za literówki, brak możliwości edycji. napewno = na pewno :)
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
KCS
Posty: 1449
Rejestracja: 31 maja 2013, o 14:16
Gadu-Gadu: 0

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: KCS » 21 sie 2013, o 21:37

Wiadomość, którą napisałem do oskarżonego nie miała na celu wypowiadania wojny, czy niczego w tym rodzaju! Była to tylko rada, w związku z ogłoszoną mobilizacją. Nie mam także zamiaru wycofać oskarżenia.
AF310 | Krzysztof Kura | KCS
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Piotr_II_Grzegorz
Posty: 4608
Rejestracja: 22 gru 2009, o 12:04

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Piotr_II_Grzegorz » 21 sie 2013, o 22:47

W związku z powyższą wypowiedzią, która przyznaje iż były udzielane hetmanowi "rady" - ich treść na życzenie sądu hetman przedstawi w drodze pw.
Piotr II Grzegorz
Strażnik kluczy, wicekról i sekretarz króla w Baridasie, książę senior Sarmacji
http://zlotawolnosc.pl
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Hugo
Posty: 6595
Rejestracja: 21 maja 2010, o 10:31
Gadu-Gadu: 3081508
Lokalizacja: Nadzieja
Kontakt:

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Hugo » 22 sie 2013, o 18:56

Sąd zwraca się do Stron o umożliwienie wglądu w korespondencje, która rzekomo nawoływała do wypowiedzenia wojny.
Sąd zwraca się do JO Kanclerz oraz JE MSZ o umożliwienie wglądu w treść przeprosin, jakie zostały wystosowane do Władz Federacji Al-Rajn.


(-)
SSO, Tomasz Ivowy Hugo Pac-Karakachanow
z up. PSO
Tomasz Ivo Hugo
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża


gg 3081508
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Tytus
Posty: 1264
Rejestracja: 24 lut 2013, o 19:44
Gadu-Gadu: 2422117

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: Tytus » 22 sie 2013, o 19:06

Wasza Wysokość Sułtanie!

Ja, Aki Abe von Akihito-Liberi, deportowany ambasador Księstwa Sarmacji w Federacji Al Rajn składam na ręce Sułtana Rajńczyków serdeczne przeprosiny w związku z sytuacją, która nastąpiła w zupełności z mojej winy.

Artykuł umieszczony na stronie głównej naszej mikronacji, który jak mniemam doprowadził do ostateczności Sułtana, zawierał słowa nieprzystające do godności urzędu, który pełniłem. Jako swoje usprawiedliwienie pragnę dodać, iż jestem obywatelem z krótkim stażem, a przecież podobne gafy są nieodłączną cechą tego etapu v-życia.

Liczę na przyjęcie przeprosin i danie mi jeszcze jednej szansy, której, zarzekając się na honor własny i Księstwa Sarmacji, nie przyjdzie mi zmarnować. Także Księstwo Sarmacji na czele z JKM Regentem liczy na pozytywne zakończenie sprawy dzięki któremu więź łącząca nasze mikronacje nie zostanie nadszarpnięta.

Z wyrazami szacunku:
(-) Aki Abe von Akihito-Liberi
Deportowany ambasador Księstwa Sarmacji w Al Rajn


Wysoki Sądzie!

Oto treść listu, który ówczesny Ambasador Księstwa Sarmacji w Al Rajn Aki Abe von Akihito-Liberi (obecnie Kim Ciąg Sut) wysłał do władz Federacji Al Rajn.

(-) Tytus Aureliusz
Minister Spraw Zagranicznych
(-) wiceadm. Tytus hr. Aureliusz-Chojnacki
Szef Administracji Wojskowej KSZ
Ostatni Premier Gellonii i Starosarmacji

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
KCS
Posty: 1449
Rejestracja: 31 maja 2013, o 14:16
Gadu-Gadu: 0

Re: Kim Ciąg Sut vs Magnum von Graudenz

Post autor: KCS » 22 sie 2013, o 19:15

Hugo pisze:Sąd zwraca się do Stron o umożliwienie wglądu w korespondencje, która rzekomo nawoływała do wypowiedzenia wojny. (...)


Prosiłbym by ta wiadomość nie była do wglądu dla wszystkich, tylko została wysłana w wiadomości prywatnej.
AF310 | Krzysztof Kura | KCS
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Koronny”