Korona vs Avril von Levengothon

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
User avatar
KR Lepki
Posts: 909
Joined: 21 Aug 2012, o 22:31

Korona vs Avril von Levengothon

Post by KR Lepki »

Grodzisk, 20 października 2013 r.


Katiuszyn Rewoluty Lepki
Prefekt Generalny
Księstwa Sarmacji
Sąd Koronny.
AKT OSKARŻENIA
przeciwko
Markizowi Avrilowi von Levengothonowi — oskarżonemu o czyn zabroniony z art. 40 ust. 1 pkt. 12 ks w zb. z art. 43 ust. 1 pkt. 6 ks.


Oskarżam:
Markiza Avrila von Levengothona, zamieszkałego w Wielkich Oczach, posługującego się paszportem sarmackim o numerze A7169,

O to, że:

W dniu 11 i 13 października 2013 roku dokonał nielegalnych przelewów z konta instytucji państwowej Funduszu Rezerw ID G00005 na konto własne w wyoskości 20 000 Ⱡ w dniu 13 października o godzinie 15:41:46 i na konto Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana, posługującego się paszportem sarmackim o numerze A7782, 15 000 Ⱡ w dniu 11 października o godzinie 23:02:27, a więc

dopuścił się czynu zabronionego z art. 43 ust. 1 pkt. 6 ks w zb. z art. 40 ust. 1 pkt. 12


UZASADNIENIE

Markiz Avril von Levengothon nie posiada żadnych umocowań prawnych do dokonywania jakichkolwiek wypłat z kont państwowych, nie został też przez nikogo upoważniony do dokonania przelewów, a wypłacone “premie” nie były umocowane w prawie.
Konto Funduszu Rezerw, choć nie jest w żadnej ustawie wymienione jako państwowe, jest własnością państwa o czym świadczy chociażby numer identyfikacyjny i systemowa kwalifikacja tej instytucji. Co więcej, dochód tej instytucji pochodzi ze sprzedaży znaczków, których emitentem nie jest podmiot prywatny, ale książe Księstwa Sarmacji, a więc głowa naszego państwa. Zatem dochód ze sprzedaży znaczków, musi być dochodem państwa. Jest kwestią braku uregulowania tylko czy należy ten dochód do wpływów Rady Ministrów, czy właśnie Księcia. Niezależnie od tego braku prawnego, decydentem w sprawie środków zgromadzonych na tym koncie mogą być tylko funkcjonariusze państwowi upoważnieni do decydowania o środkach pieniężnych, a takich umocowań oskarżony nie posiadał.
Co więcej, zbieżność daty wypłacenia premii dla radców NIA z datą pojawienia się decyzji Kanclerza Koraba odnośnie wysokości pensji dla funkcjonariuszy państwowych nie może być przypadkowa. Świadczy ona o tym, że oskrażony podjął swoje działania nie przez pomyłkę, ale z premedytacją, jako uzupełnienie swojej pensji.
W związku z tym, mając na uwadze, że nie była to tylko kradzież, ale również w pewnym sensie bunt wobec władzy wykonawczej, co czyni ten czyn wyjątkowo szkodliwym, wnioskuję o wymierzenie oskarżonemu kary jednego miesiąca kary więzienia w zawieszeniu na dwa, oraz 52 500 Ⱡ grzywny (wartość zrabowanego mienia plus 50%).
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by PornoBotka »

Wysoki Sądzie

Po pierwsze chciałbym przeprosić społeczeństwo sarmackie za zaistniałą sytuację, jak również diuka Czuguł-Chana którego ostatnio stawiam zbyt często w złym świetle przez moje zachowanie.

Wyjaśnienie:

Fundusz Rezerw powstał na początku istnienia systemu jako instytucją pod władzą systemowców do której szły niektóre zyski systemowe, które nie były uregulowane prawnie do kogo należały. W pierwotnym założeniu zyski z znaczków (do czasu zamknięcia obiegu nie było żadnych regulacji gdzie trafiają zyski z nich - w ZW z tego co pamiętam zyski trafiały na konto Związku i były dysponowane przez jego prezesa - a więc nie były własnością korony czy rządu) miały iść w powietrze jednakże po późniejszych debatach powstał FR, który miał być instytucją gospodarczo-ratunkową, która w ramach potrzeby dotowała by RM czy różne gałęzie gospodarki, aby je np. rozruszać.
Po wprowadzeniu regulacji o zamkniętym obiegu zaznaczono iż przyszły dochód ze znaczków będzie zasilał budżet Rady Ministrów. Żadnych informacji odnośnie przejęcia FR przez RM czy inny organ nie ogłoszono, a więc naiwnie przyjąłem iż zostaje to zgodnie z założeniami, własnością systemowców - zwłaszcza iż opis instytucji dosadnie o tym mówi.

Jeżeli chodzi o zrobienie "na złość" Radzie Ministrów, przyznaję iż działałem wtedy pod impulsem emocji i istnieje zależność pomiędzy tymi sytuacjami, nie wypieram się jej. NIA od początku istnienia DSG jest jedną z najaktywniejszych instytucji państwowych i może wydać się to głupie ale zwyczajnie decyzją kanclerza poczułem się niedoceniony i lekko urażony. Od dłuższego czasu czuje się (i nie tylko ja) jak muł od programowania. Tylko rób i rób, a jak na coś nie nie zgodzisz to jest to atak i specjalnie wymierzony cios we wnioskodawcę. Dlatego też wykorzystałem naiwnie pewną lukę (myśl iż jestem dysponentem tego rachunku) i wypłaciłem sobie jak i diukowi Czuguł-Chanowi premie w związku z wykonywaną przez nas pracą.

Po trzecie z lekka kłócił bym się czy to była kradzież. Całość operacji była jawna. Rachunek jest ogólno dostępny, jak również nie liczyłem iż informacje o przelewach zaginą w gąszczu innych transakcji - jako iż na rachunku FR obecnie nie ma żadnych innych transakcji. Nie starałem się również tego faktu w żaden sposób ukryć czy przeinaczyć prawdy. Wszystko się odbyło transparentnie z dostępem do tej wiedzy dla każdego. Ponownie powtórzę - naiwnie liczyłem iż mogę to zrobić.

W związku z powyższym oczywiście jestem oczywiście skory oddać całość premii jaką sobie przelałem, jak również premie jaką wypłaciłem diukowi Czuguł-Chanowi.
Jestem również skłonny poddać się karze jaką sąd uzna za stosowną, jak również przepraszam iż moje działania zmusiły prefekta i sąd do podjęcia pracy.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by Hugo »

Wyznaczam do składu JKW Helwetyka Romańskiego, jako przewodniczącego, oraz Henryka mar. Leszczyńskiego jako asesora. Wyznaczam równocześnie Michała Jerzego kaw. Hassa jako ławnika.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by Helwetyk »

Otwieram rozprawę. Sąd uprzejmie prosi Strony o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Od kiedy i dlaczego dysponentem wspomnianego rachunku był Oskarżony?

2. W opisie instytucji widnieje zdanie: „Fundusz Rezerw jest «śmietnikiem» zarobków systemowych nienależących do RM. Fundusz zarządzany jest przez systemowców i należy do ich wyłącznej dyspozycji”. Czy Oskarżenie jest w poinformować sąd, od kiedy instytucja jest opisana w taki sposób? (Załącznik: kopia Google z 19.09.2013).
FunduszRezerw.png

3. Czy Korona przed złożeniem aktu oskarżenia wystosowała pod adresem Oskarżonego oraz diuka Czuguł-Chana wezwanie do zwrotu przelanych z rachunku kwot?

4. Dlaczego przelewy miały miejsce w odstępach dwóch dni — z czego wynikało „opóźnienie” przelewu na rzecz diuka Czuguł-Chana?
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by PornoBotka »

Wysoki Sądzie

1. Rachunek/Instytucja został założony jakoś na początku wprowadzenia w obieg systemu DSG, a więc dobre parę miesięcy temu. Było to z parę dni po utworzeniu Dworu czy Rady Ministrów. Jak wspomniałem w poprzednim wyjaśnieniu FR miał być w założeniach instytucją podległą pod systemowców, która mogła by balansować czy pomagać innym podmiotom bez ostatecznej potrzeby jaką jest dodruk.
Chciałbym tu również zauważyć iż podczas istnienia FR przewinęło się wiele rządów Karoliny, Daniela teraz Koraba i do tej pory nikt się nie upomniał w żaden sposób o tą instytucję, a więc cały czas byłem przekonany iż istnieje zgoda co do jego założeń. (zwłaszcza iż np Dwór został mi "zabrany")

2. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć od kiedy ten opis jest obowiązujący. Raczej jest on w miarę nowy (końcówka września).

3. Nie wiem jak w sprawie diuka Cz., ale w przypadku mojej osoby żadne informacje czy prośby w tej sprawie nie zostały do mnie skierowane.

4. Wysoki Sąd raczył się pomylić. W pierwszej kolejności poszedł przelew do diuka Cz., a dwa dni później do mnie. Z czego wynikało opóźnienie - z mojego zmęczenia. Wydawało mi się iż wypłaciłem obie premie jednocześnie. Dopiero po 2 dniach zorientowałem się iż zapomniałem o sobie i doregulowałem sprawę.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by Helwetyk »

PornoBotka wrote:Rachunek/Instytucja został założony jakoś na początku […]

Czy Oskarżony od samego początku, nieprzerwanie był wyłącznym dysponentem rachunku?

PornoBotka wrote:4. Wysoki Sąd raczył się pomylić. W pierwszej kolejności poszedł przelew do diuka Cz., a dwa dni później do mnie.

Oczywiście, dziękuję.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
PornoBotka
Posts: 3950
Joined: 26 Oct 2011, o 22:52

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by PornoBotka »

Wysoki Sądzie

Czy Oskarżony od samego początku, nieprzerwanie był wyłącznym dysponentem rachunku?


Zgadza się, od początku istnienia systemu byłem wyłącznym właścicielem i zarządcą tego rachunku. Nie miał on żadnych innych pracowników, czy osób uprawnionych do jakiejkolwiek edycji instytucji.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Image
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by Helwetyk »

Sąd informuje oskarżenie o możliwości odniesienia się do wyjaśnień oskarżonego, jednocześnie — dla porządku — podtrzymując swoją wcześniejszą prośbę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
KR Lepki
Posts: 909
Joined: 21 Aug 2012, o 22:31

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by KR Lepki »

Wysoki Sądzie!


Na wstępie chciałbym odnieść się do wyjaśnień złożonych przez Oskarżonego:

1. Jak sam Oskarżony przyznaje celem funkcjonowania instytucji, o którym to celu (jak wynika z mojej wiedzy) wiedziały Rządy, było gromadzenie pieniędzy na sytuacje kryzysowe, w których trzeba byłoby uruchomić w szybkim czasie fundusze pieniężne. Mając zaufanie do jednej z Instytucji Państwowych, która była i jest do tej pory w osobie Oskarżonego właścicielem Funduszu, żaden rząd aż do teraz nie podjął odpowiednich kroków prawnych by uregulować status tego Funduszu jako, podkreślmy jeszcze raz, Rezerwy finansowej Państwa. Niemniej, jako że nie jesteśmy państwem prawa, nie wszystko musi być uregulowane prawnie by było jasne. W tym wypadku cel Instytucji i pieniędzy tam się znajdujących był jasny i znany. Zabranie pieniędzy z Funduszu dla własnego, prywatnego pożytku, nie może być interpretowane jako reakcja na kryzysową sytuacje finansową. Zatem Jeśli Oskarżone poważnie traktował własne założenia dla tej Instytucji, to sam je tym czynem złamał.
Zwracam również uwagę, że obaj "nagrodzeni" posiadają (przynajmniej w tym momencie 2013-10-21 22:02) prywatnie majątek 113 470.29 Ⱡ (Diuk Krzysztof Czuguł-Chan) i 70 523.68 Ⱡ (Markiz Avril von Levengothon) oraz dostęp do majątku NIA (34 718.12 Ⱡ), które z pewnością mogło wydać uchwałę o wypłaceniu premii. Należy zatem przyjąć, że pieniądze te nie zostały w żaden sposób wykorzystane do stymulowanie gospodarki, jak również nie mogły wywołać pozytywnego efektu motywacyjnego dla kluczowych dla Sarmacji funkcjonariuszy publicznych (wypłacanie samemu sobie premii nie jest motywujące, nie oszukujmy się), zwłaszcza że można było to zrobić w zgodzie z prawem, korzystając z funduszy NIA wydając odpowiednią uchwałę z podpisem Regenta.
Dodam jeszcze, że opis instytucji w DSG nie jest źródłem prawa, nie był konsultowany ani nie wynikał z żadnego postanowienia.

2. Poczucie braku docenienia przez władzę wykonawczą, niezależnie czy jest ono słuszne czy nie, nie może być podstawą do działań bezprawnych, szkodzących państwu i osłabiających go, a tym właśnie było zabranie z Funduszu Rezerw sumy dość znaczącej.

3. Brak widocznych oznak ukrywania przestępstwa nie oznacza, że tego przestępstwa nie popełniono. Co więcej, Oskarżony przyznał na samym początku jaka była misja Funduszu oraz pieniędzy tam zgromadzonych i było to gromadzenie pieniędzy na sytuację kryzysową dla Państwa i/lub gospodarki, nie zaś jako prywatny fundusz radców NIA, nie wiem zatem na jakiej podstawie Oskarżony mógł uważać, że może zabrać pieniądze z Funduszu na inny cel niż te które zostały Funduszowi wyznaczone (przez samego Oskarżonego, a zatem musiał o nich dobrze wiedzieć w momencie popełniania czynu).

Odpowiadając następnie na pytania Wysokiego Sądu:

1. Markiz Avril von Levengothon od samego początku istnienia instytucji Funduszu Rezerw był jej jedynym właścicielem. Jako funkcjonariusz państwowy (radca NIA), obdarzony zaufaniem współtwórca systemu, przy braku sytuacji jednoznacznie kryzysowej i wymagającej pilnej interwencji, a także przy braku regulacji, wydawał się odpowiednim właścicielem takiej instytucji.

2. Niestety Oskarżenie nie posiada takich danych.

3. Nie. Korona nie wystosowała wezwanie do zwrotu przelanych z rachunku kwot.

(-) Katiuszyn Rewoluty Lepki
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: Korona vs Avril von Levengothon

Post by Helwetyk »

Sąd informuje oskarżonego o możliwości zajęcia stanowiska.

W miarę możliwości sąd prosi o szczególnie wnikliwe odniesienie się do punktu 3: „Brak widocznych oznak ukrywania przestępstwa nie oznacza, że tego przestępstwa nie popełniono. Co więcej, Oskarżony przyznał na samym początku jaka była misja Funduszu oraz pieniędzy tam zgromadzonych i było to gromadzenie pieniędzy na sytuację kryzysową dla Państwa i/lub gospodarki, nie zaś jako prywatny fundusz radców NIA, nie wiem zatem na jakiej podstawie Oskarżony mógł uważać, że może zabrać pieniądze z Funduszu na inny cel niż te które zostały Funduszowi wyznaczone [podkr. sądu] (przez samego Oskarżonego, a zatem musiał o nich dobrze wiedzieć w momencie popełniania czynu)”.

Ponadto, czy sąd powinien rozumieć, że opis instytucji „Fundusz Rezerw jest «śmietnikiem» zarobków systemowych nienależących do RM. Fundusz zarządzany jest przez systemowców i należy do ich wyłącznej dyspozycji” dodał, pod koniec września, sam oskarżony?
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “Sąd Koronny”