Kakulski vs. Korona

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
Gauleiter Kakulski
Posts: 3887
Joined: 31 Jul 2011, o 02:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Wielkie Oczy
Contact:

Kakulski vs. Korona

Post by Gauleiter Kakulski »

Wysoki Sądzie,

Oskarżam Prefekturę Generalną o bezprawną i nieautoryzowaną edycję mojej wypowiedzi. Stanowi to rażące nadużycie kompetencji, które w bolesny sposób uderzyło w moje dobra osobiste.

Image

Jak widzimy na załączonym materiale dowodowym, w treści opisu dokonano szeregu zmian. Prefektura dodała dwie grafiki, usunęła dwa fragmenty wypowiedzi oraz dodała fragment własnego autorstwa, który w istotny sposób zmienia sens wypowiedzi. Cenzor nie pozostawił informacji o zakresie dokonanych zmian, nie podpisał się ani nie podał podstawy prawnej zmian. Mamy do czynienia z ewidentnym i nielegalnym wandalizmem. Ewidentne jest nadużycie uprawnień (brak podstawy prawnej) oraz niedopełnienie obowiązków (Art 7, paragraf 2 Ustawy o Prefektach: Usunięcie przez prefekta istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może nastąpić w przypadku wymierzenia kary za popełnienie wykroczenia lub wniesienia aktu oskarżenia. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi.).

Co jednak szczególnie bolesne, prefektura dokonała aktu wandalizmu na dziele sztuki. Treść opisu była konsultowana z najwybitniejszymi przedstawicielami krytyki v-sztuki (których - niestety - nie jest mi dane cytować ze względu na fakt ich osadzenia). Tymczasem prefektura postanowiła zafundować mi opis informujący, iż jestem "złym człowiekiem". Mnie to, Wysoki Sądzie, dogłębnie dotyka i rani. To, Wysoki Sądzie, moja sarmacka wizytówka. Wszyscy wiemy jak koszmarnie bolesne potrafi być usłyszenie "ty zły człowieku!" na ulicy.

W związku z powyższym domagam się od Prefektury przywrócenia poprzedniego, niezniszczonego jej ingerencją opisu, wypłaty pięćdziesięciu tysięcy libertów odszkodowania tytułem strat moralnych oraz opublikowanie przeprosin w Parku Stołecznym.
Płk. Gauleiter Komendant Koniunktura-Kakulski von Salvepol
Poseł
Ostatni Prefekt Elfidias
Wielki Armin Republiki Scholandzkiej
Suchar-San

Lepiej być zerem, niż Gauleiterem
Image
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Kakulski vs. Korona

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Krzysztofa Czuguł-Chan, jako przewodniczącego, oraz siebie samego jako asesora. Ponadto wyznaczam Diuczessę Karolinę von Lichtenstein jako ławnika przy sprawie.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Kakulski vs. Korona

Post by piwniczak »

Otwieram rozprawę.

Sąd prosi Prefekturę do zajęcia stanowiska w terminie do 12.12.2013 r. do godz. 18:00.

Sąd poucza chcących się wypowiedzieć, a nie będących stronami w sprawie, że z całą stanowczością będzie wykorzystywany art. 8 ust. 1 Ustawy Sejmu o Sądzie Koronnym.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Re: Kakulski vs. Korona

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W ocenie prefektury nie doszło do złamania obowiązujących przepisów. Co więcej, w tym konkretnym przypadku powód złamał prawo (art. 44 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości), dlatego interwencja prefektury była potrzebna i przebiegała w sposób analogiczny do innych tego typu spraw. Nie bardzo rozumiem zatem, dlaczego ktoś oskarża prefekturę o wykonywanie jej ustawowych obowiązków.
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Kakulski vs. Korona

Post by piwniczak »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany w przeciągu 7 dni.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Kakulski vs. Korona

Post by piwniczak »

Srebrny Róg, 8 grudnia 2013 r.


Image

Wyrok
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:

  • Krzysztof Czuguł-Chan, ASK – przewodniczący
  • Simon Peter Liberi, ASK
  • Karolina von Lichtenstein, Ławnik

po rozpoznaniu sprawy postanawia oddalić oskarżenie.

UZASADNIENIE

Prefekt edytując tekst w profilu mieszkańca o charakterze wulgarnym pełnił obowiązki zgodnie z ustawą i z uwzględnieniem przepisu o oznaczeniu miejsca edycji. Poza tym przedmiot oskarżenia nie jest objęty przepisami Kodeksu Sprawiedliwości, co oznacza, że na urzędnikach niedopełniających obowiązków lub przekraczających uprawnienia bez naruszania przepisów Kodeksu Sprawiedliwości ciąży jedynie odpowiedzialność honorowa i polityczna, nie karna.

Wobec powyższego Sąd postanawia orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
Locked

Return to “Sąd Koronny”