Korona vs Odin Illusion

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Korona vs Odin Illusion

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W związku z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy Kodeks Sprawiedliwości oskarżam mieszkańca Odina Illusiona (AE970) o publiczne znieważenie Księcia Sarmacji w dniu 06.12.2013 roku.

Oskarżony opublikował tego dnia artykuł (http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5889) w którym używał sformułowań jednoznacznie lekceważących i wulgarnych, nacelowanych na publiczną obrazę osoby Księcia Sarmacji. Szczególna rola Jego Książęcej Mości w społeczności sarmackiej nie pozwala potraktować powyższego artykułu jako satyry, zwłaszcza w obliczu tak jednoznaczych stwierdzeń i sformułowań które Oskarżony w nim zawarł.

Wnoszę o wymierzenie mieszkańcowi Odinowi Illusionowi kary tygodnia więzienia.

(-)Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
Prefekt Generalny
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs. Odin Illusion

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Krzysztofa Czuguł-Chan, jako przewodniczącego, oraz Markiza Henryka K. Leszczyńskiego. Ponadto wyznaczam Baroneta Tomasza Liberi jako ławnika przy sprawie.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs Odin Illusion

Post by Simon Liberi »

Zdejmuję ze składu Markiza Henryka K. Leszczyńskiego, wyznaczam siebie samego.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Odin Illusion

Post by piwniczak »

Postanawiam o nieprzeprowadzaniu rozprawy. Wyrok zostanie wydany w ciągu 7 dni.

Sąd poucza chcących się wypowiedzieć, a nie będących stronami w sprawie, że z całą stanowczością będzie wykorzystywany art. 8 ust. 1 Ustawy Sejmu o Sądzie Koronnym.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Odin Illusion

Post by piwniczak »

Srebrny Róg, 14 grudnia 2013 r.


Image

Wyrok
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:

  • Krzysztof Czuguł-Chan, ASK – przewodniczący,
  • Simon Peter Liberi, ASK,
  • Tomasz Liberi, Ławnik

po rozpoznaniu sprawy Odina Illusion oskarżonego o to, że dnia 06.12.2013 opublikował artykuł w którym używał sformułowań jednoznacznie lekceważących i wulgarnych, nacelowanych na publiczną obrazę osoby Księcia Sarmacji

tj. o czyn z art. 42 ust. 1 pkt. 1 k.s.


ORZEKA


Sąd uznaje Oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu,
wymierza Oskarżonemu karę tygodnia więzienia,


UZASADNIENIE

Oskarżony opublikował artykuł, którego ogólny wydźwięk, jak i użyte w nim sformułowania nie mieszczą się w obszernych ramach satyry i dobrego smaku. Całość odnosi się bezpośrednio i pośrednio do osoby Księcia, co wypełnia znamiona czynu zabronionego.

Wobec powyższego Sąd postanawia orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Re: Korona vs Odin Illusion

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

Niniejszym informuję, że wyrok wykonano.
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
Odin_Illusion
Posts: 25
Joined: 14 Aug 2012, o 10:51
Gadu-Gadu: 0

Re: Korona vs Odin Illusion

Post by Odin_Illusion »

Jako Strona Pozwu oświadczam co następuje wnioskując tym samym o uchylenie wyroku.

Akt oskarżenia opierający się o próbie obalenia tezy o satyryczności przedmiotowego artykułu, opiera się na nieprawidłowo rozpoznanym przedmiocie sprawy. Artykuł w żadnym wypadku nie może być traktowany ani jako satyra ani jako próba znieważenia Jego Książęcej Mości. Stan faktyczny przedstawiono poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że treści artykułu ukonstytuowane są na silnym przekonaniu o mitycznej roli Księcia Sarmacji. Artykuł nie mógłby powstać bez głębokiej i pozbawionej szczerości wiary w daną przez Bogów władzę w Księstwie. Władza od Bogów pochodzi i nie przez zwykłych śmiertelników jest sprawowana. Tak więc wszelkie nakazy, ład i porządek panujący w Księstwie, ale też dobrobyt oraz wyróżniona rola Tych którzy prowadzą nas ścieżką życia, nie wynika li tylko z gier politycznych lecz jest naturalnym porządkiem kosmosu.

Dnia 5 i 6 grudnia miał miejsce kataklizm, byliśmy świadkami wielu przerażających tragedii ludzkich, nie tylko w obrębie Księstwa lecz także na całym kontynencie. Jedyna droga myślowa, która tłumaczy złamanie naturalnego porządku rzeczy oraz ładu we Wszechświecie prowadzi przez objaśnianie zjawisk przyrodniczych wyróżnioną Osobą Jego Książęcej Mości. Ponieważ cały lud wierzy z niewzruszoną pewnością o łaskawej dobroci serca JKM, prądy powietrzne które wystąpiły na kontynencie, nie mogły nie pochodzić z Serca Jego Książęcej Mości.

Oskarżanie mieszkańca o złą wolę, czy satyrę, jest tu więc pozbawionej uzasadnienia. Jego Książęca Mość jest w moich oczach Osobą wyróżnioną w ontologii bytu, wybraną przez Bogów, pogoda wyraża jego stan ducha, a nieustanny rozwój i bogactwo Sarmacji jest bezpośrednią konsekwencją łaski którą obdarzają go Bogowie.
Odin_Illusion, dawniej PTRqwerty
Locked

Return to “Sąd Koronny”