Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W związku z art. 40 ust. 8 ustawy Kodeks Sprawiedliwości oskarżam ob. Ivo Danutę Karakachanowa Śr. (A8032) o złamanie obowiązującej na nim kary więzienia.

Ob. Ivo Danuta Karakachanow Śr. dnia 24.11.2013 roku logując się na sarmacki kanał IRC naruszył zakaz wynikający z kary więzienia, nałożonej dnia 24.11.2013 roku jako kara za złamanie art. 44 pkt 2 ustawy Kodeks Sprawiedliwości (decyzja o nałożeniu kary w załączniku). Jest to jawne złamanie art. 40 ust. 8 Kodeksu Sprawiedliwości.

Wnoszę o wymierzenie ob. Ivo Danucie Karakachanowi Śr. kary miesiąca więzienia.


Załączniki:
- decyzja o nałożeniu kary
- log z IRC - http://pastebin.com/rPmUpKKP
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Krzysztofa Czuguł-Chan, jako przewodniczącego, oraz siebie samego.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Post by piwniczak »

Postanawiam o nieprzeprowadzaniu rozprawy. Wyrok zostanie wydany w ciągu 7 dni.

Sąd poucza chcących się wypowiedzieć, a nie będących stronami w sprawie, że z całą stanowczością będzie wykorzystywany art. 8 ust. 1 Ustawy Sejmu o Sądzie Koronnym.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Post by piwniczak »

Srebrny Róg, 8 grudnia 2013 r.


Image

Wyrok
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:

  • Krzysztof Czuguł-Chan, ASK – przewodniczący
  • Simon Peter Liberi, ASK

po rozpoznaniu sprawy Ivo Danuty Karakachanowa Średniego oskarżonego o to, że dnia 24.11.2013 roku logując się na sarmacki kanał IRC naruszył zakaz wynikający z kary więzienia, nałożonej dnia 24.11.2013 roku jako kara za złamanie art. 44 pkt 2 ustawy Kodeks Sprawiedliwości

tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt. 8 k.s.


ORZEKA


Sąd uznaje Oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu,
wymierza Oskarżonemu karę dwóch tygodni więzienia,


UZASADNIENIE

Oskarżony przywoływanego dnia po nałożeniu na niego kary dobrowolnie sarmacki kanał IRC opuścił, a następnie wszedł na niego ponownie i przez dłuższy okres wypowiadał się na kanale, co wypełniło znamiona czynu zabronionego.

Wobec powyższego Sąd postanawia orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Re: Korona vs Ivo Danuta Karakachanow Śr.

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

Niniejszym informuję, że wyrok wykonano.
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
Locked

Return to “Sąd Koronny”