Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W związku z art. 40 ust. 1 pkt 9 ustawy Kodeks Sprawiedliwości oskarżam ob. Paralaksę Tradycję Buddus o umożliwienie osobie przebywającej w więzieniu wypowiedzi.

Dnia 09.12.2013 ob. Paralaksa Tradycja Buddus zamieściła na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji wypowiedź osoby skazanej i przebywającej w więzieniu, w tym wypadku Akademika Tradycji Wileńskiego. Jest to jawne złamanie art. 40 ust. 1 pkt 9 ustawy Kodeks Sprawiedliwości.

Wnoszę o wymierzenie ob. Paralaksie Tradycji Buddus kary miesiąca więzienia.


W załączniku materiał dowodowy:

- wyrok w sprawie Korona vs Akademik Tradycja Wileński
Attachments
ptb1.jpg
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Krzysztofa Czuguł-Chan, jako przewodniczącego, oraz Markiza Henryka K. Leszczyńskiego. Ponadto wyznaczam na ławników przy sprawie Barona Li Xianfeng oraz Diuczessę Karolinę von Lichtenstein.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by Roland »

Wysoki Sądzie,

Jako, że nie miałem pojęcia, że przekazanie do publikacji oświadczenia pociągnie moją żonę do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej, wprowadzając ją tym samym nieświadomie w przeświadczenie, że czyni zgodnie z prawem, przyczyniłem się do dokonania zarzucanego jej czynu przez nią, co podkreślam, w nieświadomości, że łamie prawo. Co więcej żonę swoją zmusiłem do publikacji emocjonalnym szantażem. W związku z tym moja żona nie działała dobrowolnie i jest ofiarą przemocy psychicznej w naszej rodzinie.

Zatem, poczuwając się w moralnym obowiązku poinformować sąd o okolicznościach, wnoszę o umorzenie postępowania względem mej żony i wszczęcie postępowania przeciwko mnie o wymuszenie na obywatelu sarmackim złamania prawa w celu własnej korzyści.


(-) ATW
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Ivusia
Posts: 666
Joined: 15 Aug 2012, o 04:57

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by Ivusia »

Przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu, ale proszę o łagodniejszy wymiar kary, ponieważ uważam, iż miesiąc to stanowczo zbyt wiele. Nie zdawałam sobie sprawy, że zrobiłam coś zabronionego. Dzisiaj rano jak gdyby nigdy nic rozmawiałam z Akademikiem na popularnym komunikatorze gadu-gadu. Poprosił mnie jako swoją żonę a tak po prostu koleżankę z sieci czy mogłabym wstawić jego oświadczenie, przy czym od razu zastrzegł, że będzie bez wulgaryzmów ponieważ ich nie lubię. Przesłał mi swoją wypowiedź a ja nie doszukałam się w niej niczego złego, ponieważ relacje w naszej wirtualnej rodzinie są nacechowane mocnymi relacjami szczególnie na linii rodzice dzieci a ja wiedziałam, że on darzy usera/kę kryjącego się pod Nickiem Paulina po prostu sympatią. Byłam pewna, że mogę to zrobić, bo ciężko jest przecież stanąć nad kimś z pasem i zakazać mu kontaktowania się ze znajomymi na innych platformach chociaż w ramach narracji.
Reasumując całą wypowiedź - strasznie żałuję, ale nie miałam złych intencji natomiast jestem zdania, że miesiąc to zbyt wiele.
Jesteś ostrym zawodnikiem.
Ivusia
Posts: 666
Joined: 15 Aug 2012, o 04:57

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by Ivusia »

Wysoki Sądzie,
Chciałabym uzupełnić wyjaśnienia.

Zdałam sobie sprawę, że to przestępstwo dopiero po tym, jak prefektura skierowała akt oskarżenia w moim kierunku. Gdybym wiedziała wcześniej, to nie zdecydowałabym się na ten krok. To pierwsze złamanie prawa w moim przypadku, i że obiecuję, że teraz będę bardziej zwracała uwagę na to co robię. Z tego powodu wnoszę, by sąd wymierzył mi tydzień więzienia w zawieszeniu na dwa tygodnie.
Jesteś ostrym zawodnikiem.
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

Prefektura przychyla się do zdania oskarżonej. Dlatego zamiast miesiąca więzienia Prefektura wnosi o dwa tygodnie więzienia w zawieszeniu.
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by piwniczak »

W związku z przedwczesnymi oświadczeniami Oskarżonej, Skazanego i wnioskiem Prefektury, które uznaję za wystarczające i dopuszczam do akt sprawy, postanawiam o nieprzeprowadzaniu rozprawy. Wyrok zapadnie w ciągu siedmiu dni.

Sąd poucza chcących się wypowiedzieć, a nie będących stronami w sprawie, że z całą stanowczością będzie wykorzystywany art. 8 ust. 1 Ustawy Sejmu o Sądzie Koronnym.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by Simon Liberi »

Zdejmuję ze składu Markiza Henryka K. Leszczyńskiego, wyznaczam Diuka Krzysztofa Czuguł-Chan oraz siebie samego.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Korona vs Paralaksa Tradycja Buddus

Post by piwniczak »

Srebrny Róg, 14 grudnia 2013 r.


Image

Wyrok
w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:

  • Krzysztof Czuguł-Chan, ASK – przewodniczący,
  • Simon Peter Liberi, ASK,
  • Karolina von Lichtenstein, Ławnik,
  • Li Xianfeng, Ławnik

po rozpoznaniu sprawy Paralaksy Tradycji Buddus oskarżonej o to, że dnia 09.12.2013 zamieściła na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji wypowiedź osoby skazanej i przebywającej w więzieniu — Akademika Tradycji Wileńskiego.

tj. o czyn z art. 40 ust. 1 pkt. 9 k.s.


ORZEKA


Sąd uznaje Oskarżoną za winną zarzucanego jej czynu,
wymierza Oskarżonej karę dwóch tygodni więzienia w zawieszeniu na miesiąc,


UZASADNIENIE

Oskarżona i Osadzony podnoszą, że nie byli świadomi tego, że naruszają prawo, jednakże ignorantia legis non excusat, a bynajmniej nie są to osoby nowe, które z takimi przypadkami w sarmackim sądownictwie się nie zetknęły, bo mają zbyt krótki staż. Bezsprzecznym jest, że Oskarżona czyn zabroniony popełniła, do czego też dobrowolnie się przyznaje. Oskarżona, zważywszy choćby na sam charakter oświadczenia składanego przez Osadzonego, mogła zaniechać publikacji. Nie uczyniła tego, powołując się na powiązania rodzinne z Osadzonym, co na pewno nie było bez wpływu na jej postępowanie, i jednocześnie podważa słuszność Kodeksu Sprawiedliwości, nie pojmując znaczenia pojęcia "dotkliwość wyroku". Z dalszych tłumaczeń Oskarżonej wynika, że o bezprawności swojego czynu dowiedziała się po interwencji Prefekta Generalnego. Sąd, z uwagi na wcześniejszą niekaralność Oskarżonej i pozytywny charakter jej działań na rzecz Księstwa, zakłada w dobrej wierze nieumyślność jej czynów i jednocześnie przychyla się do wniosku Prefekta Generalnego. Jednocześnie Sąd wyraża nadzieję, że w przyszłości Oskarżona będzie stosować się do litery prawa.

Wobec powyższego Sąd postanawia orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
Locked

Return to “Sąd Koronny”