P2G vs Karakachanow

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

P2G vs Karakachanow

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wysoki Sądzie,

Karakachanow Leszek znieważył mnie słowami

Przepraszam, że zarzuciłem bezgranicznie bezczelnej zrogowaciałej rakowatej narośli na zdrowym ciele sarmackiego społeczeństwa Piotrowi Grzegorzowi II ordynarne kłamstwo, gdyż byłem nieświadomy przebiegających testów (korzystam ze strony głównej MW). Niech się podetrze ręką prawą, zawistnik.


viewtopic.php?f=115&p=126815#p126815

Powyższe "przeprosiny" miały miejsce w wyniku pomówienia, jakobym kłamał co do okoliczności, iż SKOK jest generowany w Wandei Ludu.

Całość:
http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/5922/15

Wnoszę o wymierzenie kary trzech tygodni więzienia i o niestosowanie środków probacyjnych. Nadto wnoszę o nieprzeprowadzanie rozprawy, jako że sprawa, w moim przekonaniu jest oczywista, w świetle przytoczonych dowodów.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Senior
Posts: 351
Joined: 9 May 2012, o 21:44

Re: P2G vs Karakachanow

Post by Senior »

Wszystkie słowa w powyższej wypowiedzi mieszczą się w zakresie dozwolonej opinii i są poparte faktami. Dziękuję.
Karakachanow Senior
działacz społeczny, kulturalny i sportowy

I wyszedl Wanda na pole, Mimo ze pizgauo całkiem mocno, I zakrzyknal: Tego, co me papióry znów cenzurować będzie, Kopne w pupeczkę! I kto mi znów zabrał fajki (Mchs 32,1-5)
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: P2G vs Karakachanow

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Odnosząc się do powyższej (przedsądowej) wypowiedzi, pragnę sprecyzować mój wniosek. Ja oskarżam o znieważenie a nie o pomówienie. Choć oczywiście kwalifikacja prawna zależy od Wysokiego Sądu.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Simon Liberi
Posts: 1741
Joined: 11 Jun 2009, o 11:32
Gadu-Gadu: 0
Location: Grodzisk

Re: P2G vs Karakachanow

Post by Simon Liberi »

Wyznaczam do składu Diuka Mateusza Chojnackiego, jako przewodniczącego, oraz siebie samego. Ponadto wyznaczam Diuczessę Karolinę von Lichtenstein jako ławnika przy sprawie.

Sąd Koronny, bazując na Art. 8. Pkt 1. Ustawy Sejmu nr 145 o Sądzie Koronnym z dnia 2 grudnia 2011 r. wymierza również Jego Książęcej Wysokości Piotrowi II Grzegorzowi oraz Leszkowi Karakachanow Sr karę porządkową w wysokości 10 000 lt za naruszenie porządku czynności sądowych. Sąd nie wzywał wypowiadających się do zabrania głosu.
Z wyrazami szacunku,
Simon Peter Liberi
Minister Promocji i Informacji
Poseł na Sejm LVII kadencji
Markiz Rychtowic
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: P2G vs Karakachanow

Post by suchy »

Otwieram rozprawę.

Sąd wzywa Oskarżonego do ustosunkowania się do sprawy w terminie do 19 stycznia br. godz 22.00.

Pouczam o obowiązku zachowania należytej powagi na sali sądowej.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Senior
Posts: 351
Joined: 9 May 2012, o 21:44

Re: P2G vs Karakachanow

Post by Senior »

Podtrzymuję, że wszystkie słowa w inkryminowanej wypowiedzi mieszczą się w zakresie dozwolonej opinii i są poparte faktami, więc fakt znieważenia nie może wystąpić.
Karakachanow Senior
działacz społeczny, kulturalny i sportowy

I wyszedl Wanda na pole, Mimo ze pizgauo całkiem mocno, I zakrzyknal: Tego, co me papióry znów cenzurować będzie, Kopne w pupeczkę! I kto mi znów zabrał fajki (Mchs 32,1-5)
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: P2G vs Karakachanow

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Odnosząc się do wypowiedzi oskarżonego, podtrzymuję moje stanowisko w sprawie zaznaczając, że w znieważeniach (w odróżnieniu od pomówień) dowód prawdy nie powoduje wyłączenia bezprawności a ponadto nawet w pomówieniach ciężar dowodu leży na tym kto pomówienie feruje a dowodu takiego ze strony oskarżanego brak (i słusznie bo to jest znieważenie a nie pomówienie, ale podnoszę tę okoliczność bo na rzekomą prawdziwość swojej wypowiedzi powołuje się oskarżony).

Wnoszę o wymierzenie dostatecznie surowej kary.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: P2G vs Karakachanow

Post by suchy »

Sąd zamyka rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony w ciągu siedmiu dni.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: P2G vs Karakachanow

Post by suchy »

Zdejmuję ze składu Simona Liberi oraz Karolinę von Lichtenstein. Wyznaczam do składu Młynka Kawowego, jako asesora.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: P2G vs Karakachanow

Post by suchy »

Srebrny Róg, 25 lutego 2014 r.

Image

WYROK
w imieniu
Księstwa Sarmacji


Sąd Koronny w składzie:
    ● Mateusz Chojnacki, ASK - przewodniczący,
    ● Młynek Kawowy, ASK,

po rozpoznaniu sprawy Leszka Karakachanowa Sr (A5889) oskarżonego o to, że dnia 14 grudnia 2013 roku znieważył Piotra II Grzegorza na forum KS (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&p=126815#p126815), tj. o czyn z art. 43 ust. 1 pkt 4 k.s.


    1. uznaje Oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu,
    2. wymierza Oskarżonemu karę tygodnia więzienia
    3. zawiesza warunkowo wymierzenie kary na okres miesiąca.

UZASADNIENIE


Sąd ustalił, że Oskarżony dnia 14 grudnia 2013 r. opublikowałna forum KS wątek zatytułowany "Przeprosiny", w którym to nazwał powoda "bezgranicznie bezczelną zrogowaciałą rakowatą naroślą na zdrowym ciele sarmackiego społeczeństwa".
Określenie to, według Sądu, wypełnia znamiona czynu zabronionego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Sprawiedliwości.

Według Sądu słowa Oskarżonego nie mieszczą się w granicach dozwolonej opinii, jak również Oskarżony nie przedstawił Sądowi żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Sąd nie doszukał się również żadnych okoliczności, które mogłyby usprawiedliwić słowa Oskarżonego.

Przy wydawaniu wyroku Sąd wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność Oskarżonego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Sąd poucza Strony, że zgodnie z art. 7b ust. 3 Ustawy o Sądzie Koronnym w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku strona może złożyć do Jego Książęcej Mości wniosek o uchylenie niniejszego wyroku.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Locked

Return to “Sąd Koronny”