Korona vs Alojzy Pupka

Sąd Koronny rozpoznawał pozostałe sprawy
Locked
User avatar
kielbasa-krakowski
Posts: 947
Joined: 6 May 2010, o 14:01
Gadu-Gadu: 1069134
Location: Kalisz

Korona vs Alojzy Pupka

Post by kielbasa-krakowski »

Wysoki Sądzie!

W związku z art. 40 ust. 9 ustawy Kodeks Sprawiedliwości oskarżam ob. Alojzego Pupkę (A3525) o umożliwienie osobom odbywającym karę więzienia wypowiedzi.

Dnia 08.12.2013 roku i dnia 10.12.2013 roku w Wandei Ludu ukazały się artykuły ob. Akademika Tradycji Wileńskiego, który odbywał karę dwóch tygodni więzienia orzeczoną wyrokiem Sądu Koronnego z dnia 08.12.2013 roku. Dodatkowo, w Wandei Ludu publikował ob. Ivo Karakachanow Śr. (08.12.2013, 09.12.2013, 10.12.2013, 11.12.2013, 15.12.2013), który odbywał karę dwóch tygodni więzienia orzeczoną wyrokiem Sądu Koronnego z dnia 08.12.2013 roku. Dodatkowo, na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu, swoje wypowiedził zamieszczał ob. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, który odbywał karę pięciu tygodni więzienia orzeczoną wyrokami Sądu Koronnego z dnia 11.10.2013, 21.10.2013 i 26.11.2013 roku. Zgodnie z przepisami Konstytucji Mandragoratu Wandystanu ob. Alojzy Pupka, jako Mandragor Socjogramu i Jutrzenki, pełni obowiązki Prezydenta (art. 3 Konsytucji Mandragoratu Wandystanu). Oskarżony w związku z tym posiadał techniczne możliwości i uprawnienia do uniemożliwienia wypowiedzi osobom odbywającym karę więzienia, co oskarżony potwierdził w komentarzu pod artykułem ob. Ivo Karakachanowa Śr. z dnia 15.12.2013 roku. Dodatkowo, oskarżony ob. Alojzy Pupka otrzymał dnia 03.12.2013 roku wezwanie do zaprzestania łamania prawa.

Prefektura wnosi o wymierzenie ob. Alozjemu Pupce kary miesiąca więzienia.

W załączniku materiał dowodowy.


Załącznik:
Wypowiedź osadzonego ob. Radzieckiego
Publikacje ob. Akademika Tradycji Wileńskiego
Publikacje ob. Ivo Karakachanowa Śr
Attachments
komentarz ob. Alojzego Pupki
komentarz ob. Alojzego Pupki
artykuł ob. Ivo Karakachanowa Śr
artykuł ob. Ivo Karakachanowa Śr
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Korona vs Alojzy Pupka

Post by Hugo »

Wysoki Sądzie!
Szanowny Prefekcie!

Sprawa dyskutowana była. Artykuł jest zdjęty ze strony. Tow. Pupka nie jest w stanie siedzieć 24h/dobę i ręcznie musi usuwać - strona nie ma funkcji cenzorskich, nie mnie oceniać od strony technicznej.
O ile wypowiedzi samych skazanych zasługują na potępienie odkąd strona Wandejska zadeklarowała "honorowe przestrzeganie kar więzienia", o tyle nie wiem czy można oskarżać Towarzysza Mandragora o złą wolę, skoro kasuje na bieżąco.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: Korona vs Alojzy Pupka

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wysoki Sądzie,

Informuję, że decyzją Prefekta Generalnego, jako Podprefekt Generalny, będę zastępował go jako organ działający w imieniu Prefektury, w niektórych wypowiedziach przed Sądem Koronnym. Działając w w/w charakterze pragnę odnieść się do oświadczenia Jego Książęcej Mości.

Przede wszystkim nie rozumiem w jakim charakterze zostało złożone powyższe oświadczenie. Jeżeli w związku z pełnioną funkcją, to w ocenie prefektury, wpływa to w sposób niedopuszczalny na bezstronność w w/w procesie. Książę jest organem odwoławczym - i nie może wypowiadać się w toku toczącego się procesu - inaczej niż zaznaczając, iż podejmie stosowne działania aby swoją wypowiedź nie traktować w ten sposób, że wpłynie ona na proces. Jak rozumiem, wolą księcia nie jest wpływ pozaprawny na procedowanie, zatem przyjmuję, że powyższym oświadczeniem Jego Książęca Mość wyłączył się od orzekania w niniejszej sprawie w przyszłości, w tym jako intencja odwoławcza.

Odnosząc się do meritum - zgodnie z art. 29 ust. 1. ks odbywający karę więzienia nie może wypowiadać się poza więzieniem ani korzystać z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem ust. 2–4. W ocenie prefektury system informatyczny Mandragoratu Wandystanu jest częścią systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Ustępy 2-4 nie przewidują, iż skazany ma prawo wypowiadać się na terenie autonomicznych systemów prowincji, tudzież z takich systemów korzystać. Więzienie polega zatem na NIEKORZYSTANIU z systemów informatycznych. Mandragor Pupka ma zatem techniczną możliwość uniemożliwienia takiego korzystania, przy nakładzie pracy mniejszym niż doraźna cenzura. Może mianowicie zmienić - wobec braku innych rozwiązań - hasła w bazie danych, odbierając jednocześnie osobom skazanym dostęp do bazy i ftp, tak aby nie mogły one przywrócić sobie same hasła - i w ten sposób uniemożliwić wypowiadanie się skazanym. Oczywiście, w dalszym ciągu tok rozumowania zaprezentowany przez JKM będzie miał zastosowanie przy klonerskich kontach tworzonych ad hoc.

Gdyby natomiast przyjąć, że system informatyczny Wandystanu nie jest częścią systemu informatycznego KS, to i tak nic się nie zmienia. Żadne prawo centralne nie daje prawa podmiotowego do korzystania z systemu informatycznego prowincji. Ustawa jest prawem o randze wyższym od prawa a tym bardziej zwyczaju krajowego. Zabranie dostępu do konta, także w takim wypadku nie stanowiłoby także w tym ujęciu naruszeniem praw jednostki. Ale nawet gdyby przyjąć inaczej - mandragor miał możliwość po prostu zawieszenie działania całego systemu informatycznego do czasu wprowadzenia zmian w systemie informatycznym.

I w końcu - gdyby odrzucić wszelkie powyższe argumenty - i nawet przyznać w pełni rację toku rozumowania księcia - to mandragor nie dokonywał cenzury niezwłocznie. Tytułem egzemplifikacji: inkryminowany artykuł zdążył skomentować (vide: załącznik do a/o) a cenzurę zastosował po dobrej godzinie najpierw cenzurując tylko niektóre komentarze by dopiero bo dalszym czasie (tej okoliczności nie pamiętam kiedy, co najmniej po kolejnej godzinie) zdjął z głównej artykuł.

Gdyby oskarżony zaprzeczał powyższym okolicznościom, to wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka, świadków PT MAPa i Czuguł-chana.

Co więcej - obecnie zastosowano takie narządzie informatyczne, które polega na tym, że nie wiadomo, kto jest autorem artykułów w Wandei Ludu, co też dowodzi zamiaru oskarżonego.

Reasumując: Oskarżony ma prawny obowiązek działania, którego nie wykonuje. Nie wykonuje w sposób ZAMIERZONY. Ma szereg możliwości działania, bez konieczności przesiadywania 24/dobę - i z nich świadomie nie korzysta. Prawo zna szereg okoliczności wyłączających, ograniczających czy łagodzących odpowiedzialność karną - ale z pewnością do katalogu tychże okoliczności nie należy nieskuteczność podejmowanych kroków dyplomatycznych przez Jego Książęcą Mość.

W związku z powyższym prefektura podtrzymuje oskarżenie i wnosi o surową karę.


Jednocześnie prefektura zaznacza, iż celem jej działania w niniejszej sprawie nie jest represja co przede wszystkim przywrócenie porządku prawnego. Dlatego w jej imieniu oświadczam, iż gdyby mandragor - oskarżony podjął środki zaradcze, które można byłoby potraktować jako spóźniony, ale w pewnym sensie czynny żal, czyli na przykład odebrał dostęp do haseł wandejskim osobom skazanym - to prefektura taki akt skruchy potraktuje jako wystarczające zadośćuczynienie wyrządzonemu przez zaniechanie oskarżonego złu i - stosownie do decyzji Prefekta Generalnego (tak daleko moje upoważnienie nie sięga) albo od oskarżenia odstąpi albo będzie wnosiła o karę w najniższym możliwym wymiarze (czyli w praktyce o zerową dolegliwość tejże).
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: Korona vs Alojzy Pupka

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Z uwagi na przewlekły charakter niniejszego postępowania prefektura uważa, że karania po takim czasie mija się z celem. Mandragor Pupka - przyznał, iż wyroków nie wykonywał, ale nie będzie ponosił on konsekwencji rażących uchybień w procedowaniu sądu.

Wobec powyższego wniosek wycofuję.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
suchy
Posts: 1088
Joined: 8 Sep 2008, o 02:05
Location: Fer

Re: Korona vs Alojzy Pupka

Post by suchy »

Postępowanie umarzam.
kontradm. Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Locked

Return to “Sąd Koronny”